TĖVAMS

Pereitą penktadienį ir šeštadienį buvo malonu susitikti su devintos ir dešimtos klasės mokinių tėvais. Suprantu, kad ne visi galėjote dalyvauti, tai įkeliu lapą apie šių metų literatūros programą, namų darbų atlikimą ir įdavimo terminus, pažymius, lankomumą ir t.t. Kviečiu pasiskaityti.

Tevu posedziams 2019-20

Geros savaitės!