Mokytojai ir padėjėjai

Šeštadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
 PDA  Asta Skauronė askaurone@maironis.org Greta Šimkevičiūtė   gsimkeviciute@maironis.org
 PDB  Sandra Gutaravičienė   sgutaravicie@nemaironis.org  Toma Kacevičius    tkacevicius@maironis.org
 DA  Greta Germanaitė  ggermanaite@maironis.org  Agnė Aliubavičius alevanaite@maironis.org
 DB  Živilė Ramašauskienė   zramasauskiene@maironis.org Simona Bilevičius sbilevicius@maironis.org
 1A Jovita Čepronas   jcepronas@maironis.org Simona Sulminas  ssulminas@maironis.org
 1B Rasa Beresnevičius   rberesnevicius@maironis.org Neringa Bernotas nbernotas@maironis.org
 1C Austėja Levanaitė alevanaite@maironis.org Gitana Levanienė glevaniene@maironis.org
 2A Regina Mieldažys   rmieldazys@maironis.org Kamilė Maksvytis   kmaksvytis@maironis.org
 2B Lina Usanovas  lusanovas@maironis.org Greta Vasiliauskaitė    gvasiliauskaite@maironis.org
 3A Renata Matukienė   rmatukiene@maironis.org Emilija Mockus    emockus@maironis.org
 3B  Jolanta Koller   jkoller@maironis.org Dovilė Kavaliauskienė     dkavaliauskiene@maironis.org
4A Loreta Lagunavičienė   llagunaviciene@maironis.org Simona Jaciunskaitė   sjaciunskaite@maironis.org
4B Vitalija Valuckienė   vvaluckiene@maironis.org Adonė Worrell  aworrell@maironis.org
5A Reda Vaičekauskienė  rvaicekauskiene@maironis.org Kotryna Gučius     kgucius@maironis.org
5B Asta Alinkevičienė   aalinkeviciene@maironis.org Maria Budrys     mbudrys@maironis.org
6A Laima Smilgytė    lsmilgyte@maironis.org Ema Maizesius     emaizesius@maironis.org
6B Radvyda Jelinskienė rjelinskiene@maironis.org Daina Jaskulis      dainajaskulis@maironis.org

 

Šeštadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
7A Literatūra 7-8 Žaneta Steponavičienė zsteponaviciene@maironis.org Giedrė Tulper                        gtulper@maironis.org

 

7B Istorija 7-8 Gintas Steponavičius gsteponavicius@maironis.org
8A Geografija 7-8 Nemira Jakinevičiūtė njakineviciute@maironis.org Rugilė Griciūtė                     rgriciute@maironis.org
8B Lietuvių kl. 7-8 Erika Kunickienė  ekunickiene@maironis.org
9A Literatūra 9-10 Ramona Žemaitis  rzemaitis@maironis.org
9B Lietuvių kl. 9-10 Kornelija Neimantas kneimantas@maironis.org
10A Istorija 9-10 Vijeta Venckienė                                    vvenckiene@maironis.org Aukštesniosios koordinatorė                    Sigita Jagelienė  sjageliene@maironis.org
10B Kult. Paž. 9-10 Deimantė Padelskaitė dpadelskaite@maironis.org
9-10 Visuom. mksl. Juozas Polikaitis  jpolikaitis@maironis.org

 

Penktadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
PDP Ingrida Ulskienė iulskiene@maironis.org Laura Vyšniauskaitė  lvysniauskaite@maironis.org
DP Ingrida Ulskienė  iulskiene@maironis.org Laura Vyšniauskaitė  lvysniauskaite@maironis.org
1PA Austėja Levanaitė alevanaite@maironis.org Gitana Levanienė glevaniene@maironis.org
1PB Rasa Beresnevičius rberesnevicius@maironis.org
2PA Regina Mieldažys  rmieldazys@maironis.org Milda Siautilas                                       msiautilas@maironis.org
2PB Iveta Ąžolinskaitė  iazolinskaite@maironis.org Kamilė Maksvytis kmaksvytis@maironis.org
3PA Jovita Žvirblienė jzvirbliene@maironis.org Greta Germanaitė ggermanaite@maironis.org
3PB Kristina Grigaliūnaitė kgrigaliunaite@maironis.org Kotryna Gučius                                     kgucius@maironis.org
4P Augenija Incisi  aincisi@maironis.org Simona Jaciunskaitė                              sjaciunskaite@maironis.org
5P Rasa Bertulė  rbertule@maironis.org Daina Jaskulis                                            djaskulis@maironis.org
6P Radvyda Jelinskienė  rjelinskiene@maironis.org Danguolė Dunca                                       ddunca@maironis.org

 

Penktadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
Istorija 7-8 kl. Antanas Gedvilas   agedvilas@maironis.org  

 

Literatūra 7-8 kl. Rimantė Kaveckaitė         rkaveckaite@maironis.org
7P Liet. kalba 7-8 kl. 7-8 kl. Ramunė Kelečienė  rkeleciene@maironis.org
8P Literatūra 7-8 kl. Rimantė Kaveckaitė         rkaveckaite@maironis.org
9P Literatūra 9-10 kl. Ramona Žemaitis rzemaitis@maironis.org
Istorija 9-10 kl. Jonas Variakojis jvariakojis@maironis.org
10P

9-10

Liet. kl. 9-10

Kult. pažinimas

Loreta Timukienė  ltimukiene@maironis.org

Asta Čuplinskienė acuplinskiene@maironis.org