Mokytojai ir padėjėjai

Šeštadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
 PDA Sandra Gutaravičius sgutaravicius@maironis.org Toma Kacevičius tkacevicius@maironis.org
Rasa Stancikas rstancikas@maironis.org
 DA Greta Germanaitė ggermanaite@maironis.org Gabija Bickus gbickus@maironis.org
DB Živilė Ramašauskienė   zramasauskiene@maironis.org Gabija Gutaravičius ggutaravicius@maironis.org
Alexandra Demenis ademenis@maironis.org
 1A Jovita Čepronas   jcepronas@maironis.org Ilona Didžbalis ididzbalis@maironis.org
 1B Austėja Levanaitė alevanaite@maironis.org Gitana Levanienė glevaniene@maironis.org
1C Asta Skauronė askaurone@maironis.org Ieva Paškevičius ipaskevicius@maironis.org
 2A Regina Mieldažys   rmieldazys@maironis.org Kamilė Maksvytis   kmaksvytis@maironis.org
 2B Lina Usanovas  lusanovas@maironis.org Adriana Butkevičiūtė  abutkeviciute@maironis.org
 3A Rasa Beresnevičius   rberesnevicius@maironis.org Greta Kardamavičius gkardamavicius@maironis.org
 3B Jolanta Koller   jkoller@maironis.org Dovilė Kavaliauskienė     dkavaliauskiene@maironis.org
3C Inga Cebelis   icebelis@maironis.org Austė Sabonis asabonis@maironis.org
4A Loreta Lagunavičienė   llagunaviciene@maironis.org Meda Brazas  mbrazas@maironis.org
4B Vitalija Valuckienė   vvaluckiene@maironis.org Adonė Worrell  aworrell@maironis.org
5A Reda Vaičekauskienė  rvaicekauskiene@maironis.org Laura Manelis lmanelis@maironis.org
5B Asta Alinkevičienė   aalinkeviciene@maironis.org Emilija Matukaitė     ematukaite@maironis.org
6A Laima Smilgytė    lsmilgyte@maironis.org Aurelija Petručionis     apetrucionis@maironis.org
6B Radvyda Jelinskienė rjelinskiene@maironis.org Saulė Žemaitis   szemaitis@maironis.org

 

Šeštadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
7A Geografija 7-8 Nemira Jakinevičiūtė njakineviciute@maironis.org Raimonda Stasytis         rstasytis@maironis.org
7B Lietuvių kl. 7-8 Rugilė Griciūtė-Valionis rgriciute@maironis.org
8A Literatūra 7-8 Žaneta Steponavičienė zsteponaviciene@maironis.org Raimonda Stasytis             rstasystis@maironis.org

 

8B Istorija 7-8 Gintas Steponavičius gsteponavicius@maironis.org
10A Literatūra 9-10 Ramona Žemaitis  rzemaitis@maironis.org
10B Lietuvių kl. 9-10 Kornelija Neimantas kneimantas@maironis.org
9A Istorija 9-10 Vijeta Venckienė                                    vvenckiene@maironis.org Aukštesniosios koordinatorė                    Sigita Jagelienė  sjageliene@maironis.org
9B Kult. Paž. Asta Zimkus  azimkus@maironis.org
9-10 Visuom. mksl. Juozas Polikaitis  jpolikaitis@maironis.org

 

Penktadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
PDP Ingrida Ulskienė iulskiene@maironis.org Laura Vyšniauskaitė  lvysniauskaite@maironis.org
DP Ingrida Ulskienė  iulskiene@maironis.org Alexandra Demenis ademenis@maironis.org
1P Austėja Levanaitė alevanaite@maironis.org Gitana Levanienė glevaniene@maironis.org
2PA Regina Mieldažys  rmieldazys@maironis.org Kristina Maziliauskaitė                           kmaziliauskaite@maironis.org
2PB Iveta Ąžolinskaitė  iazolinskaite@maironis.org Kamilė Maksvytis kmaksvytis@maironis.org
3PA Jovita Žvirblienė jzvirbliene@maironis.org Greta Germanaitė ggermanaite@maironis.org
3PB Rasa Beresnevičius rberesnevicius@maironis.org Roberta Beresnevičius
4PA Augenija Incisi  aincisi@maironis.orgKristina Simona Jačiunskaitė                              sjaciunskaite@maironis.org
4PB Grigaliūnaitė kgrigaliunaite@maironis.org Ramutė Biguzienė                                   rbiguziene@maironis.org
5PA Rasa Bertulė  rbertule@maironis.org Emilija Matukaitė ematukaite@maironis.org
5PB Renata Matuliauskaitė rmatuliauskaite@maironis.org Giedrė Stirbys gstirbys@maironis.org
6P Radvyda Jelinskienė  rjelinskiene@maironis.org Austė Sabonis                                      asabonis@maironis.org

 

Penktadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
Istorija 7-8 kl. Antanas Gedvilas   agedvilas@maironis.org  

Jurgita Juknienė jjukniene@maironis.org

Reda Raubaitė

Liet. kalba 7-8 kl. Sabina Orlova         sorlova@maironis.org
8P Geografija 7-8 kl. Ramunė Kelečienė  rkeleciene@maironis.org
7P Literatūra 7-8 kl. Ramutė Strauka       rstrauka@maironis.org
10P Liet. kl. 9-10 Loreta Timukienė  ltimukiene@maironis.org
Istorija 9-10 kl. Jonas Variakojis jvariakojis@maironis.org
9P

9-10

Literatūra 9-10 kl.

Visuom mokslas

Ramona Žemaitis rzemaitis@maironis.org

Asta Čuplinskienė acuplinskiene@maironis.org