Mokytojai ir padėjėjai

Šeštadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
 PDA  Asta Skauronė askaurone@maironis.org  Ieva Černevičiūtė icerneviciute@maironis.org
 Greta Šimkevičiūtė   gsimkeviciute@maironis.org
 PDB  Sandra Gutaravičienė   sgutaravicie@nemaironis.org  Toma Kacevičius    tkacevicius@maironis.org
 DA  Greta Germanaitė  ggermanaite@maironis.org  Austėja Levanaitė    alevanaite@maironis.org
 Aušra Dumašius    adumasius@maironis.org
 DB  Živilė Ramašauskienė   zramasauskiene@maironis.org  Miglė Skindaraitė   mskindaraite@maironis.org
 Aistė Kavaliauskas    akavaliauskas@maironis.org
 1A  Jovita Čepronas   jcepronas@maironis.org  Elina Kunickaitė    ekunickaite@maironis.org

Ilona Didžbalis ididzbalis@maironis.org

 1B  Rasa Vydmantienė   rvydmantiene@maironis.org Gabrielė Jagėlaitė gjagelaite@maironis.org
2A Regina Mieldažys   rmieldazys@maironis.org Žana Šimanauskienė    zsimanauskiene@maironis.org
2B Lina Usanovas   lusanovas@maironis.org Greta Vasiliauskaitė    gvasiliauskaite@maironis.org
2C Rasa Beresnevičius   rberesnevicius@maironis.org  Neringa Bernotas    nbernotas@maironis.org
3A Renata Matukienė   rmatukiene@maironis.org Emilija Kunickas
 3B  Jolanta Koller   jkoller@maironis.org  Ineta Anoška    ianoska@maironis.org
 4A  Loreta Lagunavičienė   llagunaviciene@maironis.org  Aldas Kriaučiūnas akriauciunas@maironis.org
 4B  Vitalija Valuckienė   vvaluckiene@maironis.org  Adonė Worrell  aworrell@maironis.org
5A Reda Vaičekauskienė   rvaicekauskiene@maironis.org Karolina Ulinskas    kulinskas@maironis.org
5B Asta Alinkevičienė   aalinkeviciene@maironis.org Veronika Puidokas    vpuidokas@maironis.org
6A Laima Smilgytė    lsmilgyte@maironis.org Ema Maižešius  emaizesius@maironis.org
6B   Evelina Kazlaučiūnienė   ekazlauciuniene@maironis.org Gabija Ališauskaitė    galisauskaite@maironis.org
6C Radvyda Jelinskienė rjelinskiene@maironis.org Agnė Aliubavičius aaliubavicius@maironis.org
LK 2-5  Laura Vyšniauskaitė   lvysniauskaite@maironis.org Gerda Diržytė gdirzyte@maironis.org

 

Šeštadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
7A Liet. kl. 7-8 Erika Kunickienė  ekunickiene@maironis.org Aukštesniosios koordinatorė                    Sigita Jagelienė  sjageliene@maironis.org
7B Istorija 7-8 Sigita Murienė smuriene@maironis.org
8A Geografija 7-8 Žaneta Steponavičienė  zsteponaviciene@maironis.org Giedrė Tulper gtulper@maironis.org
8B Literatūra 7-8 Neringa Mockus  nmockus@maironis.org
9A Literatūra 9-10 Ramona Žemaitis  rzemaitis@maironis.org Edita Taskūnas etaskunas@maironis.org
9B Kult. paž. Asta Zimkus azimkus@maironis.org
10A Istorija    9-10 Andrius Dumašius  adumasius@maironis.org Dainė Rasikienė drasikiene@maironis.org
10B Liet. kl.    9-10 Lina Tumasonis  ltumasoniene@maironis.org
9-10 Visuom. mksl. Juozas Polikaitis  jpolikaitis@maironis.org

Penktadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
PD Asta Skauronė  askaurone@maironis.org Aušra Skaržauskaitė askarzauskaite@maironis.org
DP Ingrida Ulskienė  iulskiene@maironis.org Laura Vyšniauskaitė  lvysniauskaite@maironis.org
Gerda Diržytė  gdirzyte@maironis.org
1PA Jurita Tamošiūnas  jtamosiunas@maironis.org Saulė Vegėlytė svegelyte@maironis.org
1PB Gabrielė Bartkevičius  gbartkeviciute@maironis.org Eva Majauskas emajauskas@maironis.org
2PA Regina Mieldažys  rmieldazys@maironis.org Nomeda Dyglys  ndyglys@maironis.org
2PB Iveta Ažolinskaitė  iazolinskaite@maironis.org Kamilė Maksvytis kmaksvytis@maironis.org
3P Vilma Vildžiūnienė  vvildziuniene@maironis.org Miglė Gvildytė  mgvildyte@maironis.org
4PA Danutė Petraitienė  dpetraitiene@maironis.org Veronika Puidokas vpuidokas@maironis.org
4PB Augenija Incisi  aincisi@maironis.org Austėja Levanaitė  alevanaite@maironis.org
5P Rasa Bertulė  rbertule@maironis.org Greta Vasiliauskaitė  gvasiliauskaite@maironis.org
6P Gabija Ališauskaitė  galisauskaite@maironis.org Monika Vyšniauskaitė mvysniauskaite@maironis.org

 

Penktadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
Istorija 7-8 Antanas Gedvilas  agedvilas@maironis.org Rasa Jovaišienė  rjovaisiene@maironis.org

Evelina Kazlaučiūnienė  ekazlauciuniene@maironis.org

Geografija 7-8 Naglis Norkus  nnorkus@maironis.org
7P Literatūra 7-8 kl. Giedrė Savukynienė  gsavukyniene@maironis.org
8P Liet. kalba 7-8 Rimantė Kaveckaitė  rkaveckaite@maironis.org
Literatūra 9-10 Ramona Žemaitis rzemaitis@maironis.org
9P Istorija 9-10 Aleksandras Vilkas  avilkas@maironis.org
10P Liet. kl. 9-10 Loreta Timukienė  ltimukiene@maironis.org