Mokytojai

Šeštadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
 PDA  Kristina Vyšniauskienė   kvysniauskiene@maironis.org  Asta Skauronė    askaurone@maironis.org
 Rasa Biskis       rbiskis@maironis.org
 PDB  Sandra Gutaravičienė   sgutaravicie@nemaironis.org  Toma Kacevičius    tkacevicius@maironis.org
 DA  Greta Germanaitė-Umbrasienė   ggermanaite@maironis.org  Austėja Levanaitė    alevanaite@maironis.org
 Aušra Dumašius    adumasius@maironis.org
 DB  Živilė Ramašauskienė   zramasauskiene@maironis.org  Gabija Ališauskaitė    galisauskaite@maironis.org
 Aistė Kavaliauskas    akavaliauskas@maironis.org
 1A  Jovita Čepronas   jcepronas@maironis.org  Elina Kunickaitė    ekunickaite@maironis.org
 1B  Rasa Vydmantienė   rvydmantiene@maironis.org  Rimgailė Kuzmarskytė    rkuzmarskyte@maironis.org
 1C  Ugnė Dinsmonaitė   udinsmonaite@maironis.org  Ieva Skeberdis    iskeberdis@maironis.org
 2A  Regina Mieldažys   rmieldazys@maironis.org  Žana Šimanauskienė    zsimanauskiene@maironis.org
 2B  Lina Usanovas   lusanovas@maironis.org  Greta Vasiliauskaitė    gvasiliauskaite@maironis.org
 3A  Rasa Beresnevičius   rberesnevicius@maironis.org  Ilona Didžbalis    ididzbalis@maironis.org
 Gabrielė Bartkevičius    gbartkevicius@maironis.org
 3B  Jolanta Koller   jkoller@maironis.org  Ineta Anoška    ianoska@maironis.org
 3C  Renata Matukienė   rmatukiene@maironis.org  Emma Klein    eklein@maironis.org
 4A  Loreta Lagunavičienė   llagunaviciene@maironis.org  Laura Kilius    lkilius@maironis.org
 4B  Vitalija Valuckienė   vvaluckiene@maironis.org  Neringa Bernotas    nbernotas@maironis.org
 5A  Reda Vaičekauskienė   rvaicekauskiene@maironis.org  Karolina Ulinskas    kulinskas@maironis.org
 5B  Asta Alinkevičienė   aalinkeviciene@maironis.org  Veronika Puidokas    vpuidokas@maironis.org
 5C  Miglė Skindaraitė   mskindaraite@maironis.org  Dalia Skindarienė    dskindariene@maironis.org
 6A  Austė Silionokas   asilionokas@maironis.org  Kristina Šeškaitė    kseskaite@maironis.org
 6B  Evelina Kazlaučiūnienė   ekazlauciuniene@maironis.org  Laima Smilgytė    lsmilgyte@maironis.org
 LK 1-4  Laura Vyšniauskaitė   lvysniauskaite@maironis.org  Julia Custardo    jcustardo@maironis.org

Šeštadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
7A Geografija 7-8 Žaneta Steponavičienė  zsteponaviciene@maironis.org Giedrė Leščinskienė  glescinskiene@maironis.org
7B Istorija 7-8 Vijeta Venckienė  vvenckiene@maironis.org
8A Literatūra 7-8 Neringa Mockus  nmockus@maironis.org Sigita Jagelienė  sjageliene@maironis.org
8B Liet. kl. 7-8 Erika Kunickienė  ekunickiene@maironis.org
9A Istorija    9-10 Andrius Dumašius  adumasius@maironis.org Aušra Zalanskienė  azalanskiene@maironis.org
9B Liet. kl.    9-10 Lina Tumasonis  ltumasoniene@maironis.org
10A Kult. paž. 9-10 Taiyda Chiapetta  tchiapetta@maironis.org Irena Bagdady  ibagdady@maironis.org
10B Literatūra 9-10 Ramona Žemaitis  rzemaitis@maironis.org
9-10 Visuom. mksl. Juozas Polikaitis  jpolikaitis@maironis.org

Penktadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

Klasė Mokytojai Padėjėjai
PD Asta Skauronė  askaurone@maironis.org Rugilė Vinksnienė  rvinksniene@maironis.org
DP Ingrida Ulskienė  iulskiene@maironis.org Laura Vyšniauskaitė  lvysniauskaite@maironis.org
Gerda Diržytė  gdirzyte@maironis.org
1PA Jurita Tamošiūnas  jtamosiunas@maironis.org Ieva Skeberdis  iskeberdis@maironis.org
1PB Gabrielė Bartkevičius  gbartkeviciute@maironis.org Aurika Jakelis  ajakelis@maironis.org
2PA Regina Mieldažys  rmieldazys@maironis.org Žana Šimanauskienė  zsimanauskiene@maironis.org
2PB Iveta Ažolinskaitė  iazolinskaite@maironis.org Rasa Beresnevičius  rberesnevicius@maironis.org
3PA Vilma Vildžiūnienė  vvildziuniene@maironis.org Miglė Gvildytė  mgvildyte@maironis.org
3PB Ieva Černevičiūtė  icerneviciute@maironis.org Rasa Biskis  rbiskis@maironis.org
4PA Danutė Petraitienė  dpetraitiene@maironis.org June Jone  jjone@maironis.org
4PB Augenija Incisi  aincisi@maironis.org Austėja Levanaitė  alevanaite@maironis.org
5P Rasa Bertulė  rbertule@maironis.org Greta Vasiliauskaitė  gvasiliauskaite@maironis.org
6PA Gabija Ališauskaitė  galisauskaite@maironis.org Nomeda Dyglys  ndyglys@maironis.org
6PB Evelina Kazlaučiūnienė  ekazlauciuniene@maironis.org Miglė Skindaraitė  mskindaraite@maironis.org

Penktadienio Pamaina | Aukštesnioji Mokykla

Klasė Disciplina Mokytojai Padėjėjai
7PA Istorija 7-8 Antanas Gedvilas  agedvilas@maironis.org Rasa Jovaišienė  rjovaisiene@maironis.org
7PB Geografija 7-8 Naglis Norkus  nnorkus@maironis.org
8P Liet. kl. 7-8 Rimantė Kaveckaitė  rkaveckaite@maironis.org
8P Literatūra 8 kl. Giedrė Savukynienė  gsavukyniene@maironis.org
9P Liet. kl. 9-10 Loreta Timukienė  ltimukiene@maironis.org
9P Literatūra 7-9-10 Kristina Vyšniauskienė  kvysniauskiene@maironis.org
10P Istorija 9-10 Aleksandras Vilkas  avilkas@maironis.org