MLM Tarybos žinutės

 

MLM tėvelių Visuotinis susirinkimas vyks 2023 lapkričio 4 d.  9:15 am Fondo salėje.

Kandidatų į MLM Tarybą aprašymus galite rasti čia:

MLM Tarybos Kandidatų biografijos 2023

Pagarbiai,

MLM Taryba

Pirmininkas                                                                                                                                               

Renaldas Budrys

Vice-Pirmininkė

Reda Baranauskienė

Iždininkas

Žilvinas Gučius

Sekretorius

Linas Umbrasas

Nariai

Onutė Gecevis

Asta Čuplinskienė

Linas Kelečius

Rasa Vydmantienė

Alexis Žemaitis

MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org