MLM Tarybos Rinkimų Rezultatai

Maironio Lituanistinės Mokyklos Tarybos vardu dėkojame visiems kandidatavusiems, dalyvavusiems ir padėjusiems MLM Visuotiniame Susirinkime spalio 26 d. Ačiū Audriui Polikaičiui už pravedimą. Dėkojame komiteto narėms už pagalbą registracijos ir balsų skaičiavimo metu.

2019 – 2020 m.m. MLM Taryboje tėvus atstovaus Audronė Babich, Reda Baranauskienė, Renaldas Budrys, Linas Umbrasas, Onutė Gecevis, Žilvinas Gučius, Linas Kelečius, Rasa Vydmantienė ir Alexis Žemaitis.

Pagarbiai,

MLM Taryba

Pirmininkas                                                                                                                                               

Renaldas Budrys

Vice-Pirmininkė

Reda Baranauskienė

Iždininkas

Žilvinas Gučius

Sekretorius

Linas Umbrasas

Nariai

Onutė Gecevis

Audronė Babich

Linas Kelečius

Rasa Vydmantienė

Alexis Žemaitis

 

MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org

MLM Tarybos dokumentai: