MLM Tarybos Rinkimų Rezultatai

Maironio Lituanistinės Mokyklos Tarybos vardu dėkojame visiems kandidatavusiems, dalyvavusiems ir padėjusiems MLM Visuotiniame Susirinkime spalio 26 d. Ačiū Audriui Polikaičiui už pravedimą. Dėkojame komiteto narėms už pagalbą registracijos ir balsų skaičiavimo metu.

2019 – 2020 m.m. MLM Taryboje tėvus atstovaus Audronė Babich, Reda Baranauskienė, Renaldas Budrys, Danutė Burauskaitė-Audiejaitis, Linas Umbrasas, Onutė Gecevis, Žilvinas Gučius, Linas Kelečius, Rasa Vydmantienė ir Alexis Žemaitis.

Pagarbiai,

MLM Taryba

Pirmininkas
Linas Kelečius

Vice-Pirmininkė
Reda Baranauskienė

Iždininkė
Danutė Burauskaitė-Audiejaitis

Sekretorė
Asta Čuplinskienė

Nariai
Audronė Babich
Renaldas Budrys
Žilvinas Gučius
Rasa Vydmantienė
Alexis Žemaitis

MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org

MLM Tarybos dokumentai: