LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-22

KLASĖS DARBAS

TEMA: SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS
Trečioji pamoka. 47-69 psl.

Savo šeimos pristatymas, dialogas – 1-6 užd. 47-48 psl.
KLAUSYMAS

1, 2 asmenuotės veiksm. es. l;
Turėti, mylėti, žiūrėti + dktv. vns. G.,
neturėti, nemylėti, nežiūrėti + dktv. vns. K.;
Galėti, mėgti, turėti + veiksmažodžių bendratis;
Dktv. dgs. V., K., G.
Priklausomybės raiška dktv. ir asmeninias įvardžiais
1-6 užd. 52-53 psl.

Šeimos narių pavadinimai – Žodynas 49 psl.
KLAUSYMAS 1 užd. 67 psl.

NAMŲ DARBAS

1-5 užd. 55-56 psl.
16-18 užd. 59-60 psl.
28-29 užd. 63-64 psl.
34 užd. 66 psl.
30-33 užd. 64-66 psl.