LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-08

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA

Antroji pamoka 13-20 psl.

Papasakoti apie savo gyvenamąją  aplinką, mandagiai paklausti, atsakyti.  1-10 užd. 23-24 psl.
Dktv. vns. G., K., Š; prielinksniai iš, į,  pas, prie  1-4 užd. 31 psl.; 1-3 užd. 34 psl.
Vietų, asmenų, profesijų pavadinimai  25-29 psl.

NAMŲ DARBAS

4-11 užd. 35-37 psl. 

Sukurti  kvietimą