LIETUVIŲ KALBA 9P. 10-29

KLASĖS DARBAS

TEMA: SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS

Trečioji pamoka. 47-69 psl.

Autobiografija, žmogaus apibūdinimas 1-2 užd. 68-69 psl.

Kiek + dktv. dgs. kilm.

Kiekinių sktv. vyr. ir mot. gim. V. ir G.

Parodomieji įvardžiai

Vyr ir mot. gim. būdv. vns. ir dgs. V. 7-9 užd. 54 psl.

Šeima, giminės – apibūdinkite savo giminę.

NAMŲ DARBAS

15 užd. 59 psl.

19-27 užd. 60-63 psl.

34-35 užd. 66 psl.

36 užd. 66 psl. Galite pridėti savo šeimos nuotrauką ir aprašyti ją.