Klasės darbai kovo 27d.

Klasės darbai kovo 27d.

Perskaityti iš knygos “Mes – trečiokai”  :

“Akmuo su vilko pėda” psl 106, “Duonos trupinėlis” ir Rožė saujoj” psl.107. Atlikti žodžiu užduotis , esnčias apibrėžtuose languose.

“Būtojo kartinio laiko veiksmažodžiai’ psl. 108

“Vaško kumelaitė ir buroko rateliai” psl. 109 . Raskite būtojo kartinio laiko veismažodžius.