Registracija

Balandžio 14 d. prasidėjo 2018-19 mokslo metų registracija šiuo metu Maironio mokyklą lankantiems mokiniams. Prieš registruojantis reikia pilnai atsiskaityti su mokykla. Kiekviena šeima turi bent vieną kartą mokslo metuose budėti bei pilnai susimokėti mokslapinigius.
Šiame skyrelyje patalpintos visos registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir pristatyti su mokesčiu į mokyklos raštinę.

Registracijos eiga:

Pilnai atsiskaityti už 2017-2018 m.m. ( mokslapinigiai ir budėjimas)
Pasirinkti pamainą: PENKTADIENIO ar ŠEŠTADIENIO.
Penktadieniais, 4:30 – 8:30 v.v. nuo priešdarželio klasės iki dešimtos klasės (su nuolaida).

Šeštadieniais, 8:45 v.r. – 1:15 v.v. nuo priešdarželio klasės iki dešimtos klasės.

Atsispausdinti ir užpildyti visus 3 registracijos formų lapus:
MOKSLO METŲ KAINORAŠTIS
REGISTRACIJOS LAPAS
ATSAKOMYBĖS ATLEIDIMO FORMA (WAIVER)
Rašyti vieną čekį “ Maironis Lithuanian School”.

Formas, čekį (ir gimimo liudijimą, jei naujas mokinys) pristatyti į mokyklos raštinę pamokų metu.
Nuo gegužės 21 d. – liepos 1d. registracija bus priimama tik paštu.

Nuo liepos 1d. iki liepos 15 d. registracija priimama paštu su $25.00 pavėlavimo mokesčiu.

Neužsiregistravus iki liepos 15 d. mokinio vieta mokykloje prarandama ir į tą vietą bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.

Mokyklos adresas:

Maironio Lituanistinė Mokykla, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Registracijos formos ŠEŠTADIENIO pamainai 2018-2019 m.m.:

2018-2019 M.M. REGISTRACIJA ŠEŠTADIENIS

Registracijos formos PENKTADIENIO pamainai 2018-2019 m.m.:

2019-2019 M.M. REGISTRACIJA PENKTADIENIS

MLM mokinių broliukai/sesutės, kurie pradės lankyti mokyklą 2018-19 m.m. registruojami kartu su vyresniais broliais/sesėmis. Būtina pridėti naujo mokinuko gimimo liudijimo kopiją.

Vaikai į Priešdarželio klasę priimami sulaukę 4 metų iki rugsėjo 1d.

Nauji mokiniai norintys mokintis Maironio lituanistinėje mokykloje turi užpildyti ir į mokyklos raštinę pristatyti formą:

LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS