Mokslo metų pradžia rugsėjo 7 ir 8 d.

Pirmąją dieną klasių sąrašai bus pakabinti prie raštinės. Mokytojai pateiks mokiniams reikmenų sąrašus, o knygos bus išdalinamos antrąją savaitę.

Pirmasis tėvelių susirinkimas vyks Lietuvių Fondo salėje. Susirinkimo metu bus galima nusipirkti MLM marškinėlius, užsirašyti vaikus į skautus ir ateitininkus, ir bus galima užsirašyti budėjimui (vieną kartą metuose privaloma kiekvienai šeimai budėti, arba sumokėti $75 mokestį).

Taigi:

Penktadienį, rugsėjo 7 d.
-pamokos vyksta 4:30- apie 7:30 v.v. (įprastai 4:30-8:30)
-tėvų susirinkimas 5 v.v. Fondo salėje
-iškilmingas atidarymas 7 v.v. Fondo salėje
-mokiniai grįžta į klases; PD-4 kl. tėveliai atsiima mokinius iš klasių

Šeštadienį, rugsėjo 8 d.
-pamokos vyksta 8:45- apie 12:30 v.p.p. (įprastai 8:45-1:15)
-tėvų susirinkimas 9 v.r. Fondo salėje
-iškilmingas atidarymas 12 v.p.p. Riškaus salėje
-mokiniai grįžta į klases; PD-4 kl. tėveliai atsiima mokinius iš klasių

Laukiame jūsų nekantriai!
MLM Administracija ir mokytojai