Klasės darbai kovo 27d.

Klasės darbai kovo 27d.

Perskaityti iš knygos “Mes – trečiokai”  :

“Akmuo su vilko pėda” psl 106, “Duonos trupinėlis” ir Rožė saujoj” psl.107. Atlikti žodžiu užduotis , esnčias apibrėžtuose languose.

“Būtojo kartinio laiko veiksmažodžiai’ psl. 108

“Vaško kumelaitė ir buroko rateliai” psl. 109 . Raskite būtojo kartinio laiko veismažodžius.

3PA namų darbai kovo 20d.

KLASĖS DARBAI

Skaitome iš “Mes trečiokai”

1.Esamojo laiko veiksmažodžiai, jų kaitymas psl.102

2.Ir mes juokiamės 3PA namų darbai kovo 20d.ps l.103

3.Bičių duona psl.104

4.Geniuko mirtis psl.105

Perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

Gramatika

Veiksmažodžius : šokti, skaityti, valgyti, žaisti, piešti , dainuoti  parašyti kad atsakytų į klausimą  Ką veikia?

Parašyti vns. ir dgs. kiekvienam asmeniui. Pvz. kepti

Aš kepu                 Mes kepame

Tu kepi                    JŪs kepate

Jis, ji kepa               Jie , jos kepa

3PA Namų Darbai – kovo 13 d.

Sveiki, 

 Prašau atsiūsti praitos savaitės (kovo 6-tos) namų darbus, atliktas užduotis arba praleistų pamokų namų darbus, email: vilmauta@yahoo.com

Šios savaitės namų darbus irgi atsiūsti email, kaip baigsite. 

Iškilus klausimams prašau rašyti email. 

Piesinių konkursas

Tema: “Angelai Lietuvos tautodailėje”

Metodinės medžiagos: http://www.angelomuziejus.lt/page3.html

Piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais, aplikacija, karpymas, mezgimas. 

Popieriaus lapo formatas pasirinktinai.

Mokiniai kurie nori dalyvauti piešinių konkurse, nuskanuokite arba nufotografuokite ir astiuskite man per e-mail.

KLASĖS DARBAI

Gramatika:

Skaitome iš “Mes Trečiokai” 

  • “Vėjų mokykla” (psl. 95)
  • “Veiksmažodžio kaitymas laikas” (psl. 97)
  • “Pasaką apie dabartį. Ką Veikia?” (psl. 98)
  • “Strakalas” (psl. 99)
  • Dabartis eilėraštyje. Ką Veikia? Taisyklė” (psl. 100)
  • Naktis virtuvėje” (psl. 101)

Geografija:

Filmukas Gintarinė pilis- (Juratė ir Kastytis)

 

Baltijos jūra:

Baltijos jūra ir gintaras

Baltijos jūra klausimai

NAMU DARBAI

Mar 13, Doc 1