03-28-2020 2A

Penktadieninė  pamaina.

Balandžio 3d-Pavasario atostogos

Balandžio 10d – Velykinės atostogos

Šeštadieninė pamaina

Balandžio 4d -Pavasario  atostogos

Balandžio 11d-Velykinės atostogos

Būtinai siųskite atliktus visus namų darbus.

Plaukite rankas ir būkite namuose.

Būkite    sveiki ir saugūs.

Gerų   jums atostogų!!!!!!