2019 spalio 11-12 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu peržiūrėjome atsakymus į pirmosios dalies “Nepabėgęs” klausimus ir pradėjome atsakyti antrosios dalies klausimus.

Namų darbams baigti perskaityti antrąją pusę Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” p. 192-204 ir atsakyti į klausimus.

Nepabeges 192-204 klausimai

Nepabeges p 186-204

Jei pasiskolinote knygą iš klasės bibliotekos, prisiminkite balsiai paskaityti 1-2 puslapių ištrauką namie, kad sekančias kelias savaites galėtumėte ryškiai perskaityti pamokos metu. 

Geros savaitės!

Image result for vejas rudens

2019 spalio 4-5 LITERATŪRA 9/10 klasių

Perskaityti pirmąją pusę Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” p. 179-192. Pamokos metu pradėjome raštu atsakyti į ištraukos klausimus (žemiau Įkelti). Prašau užbaigti namų darbams.

Nepabeges 179-185

Nepabeges p 186-204

Nepabeges 179-192 klausimai

Jei pasiskolinote knygą iš klasės bibliotekos, prisiminkite balsiai paskaityti 1-2 puslapių ištrauką namie, kad sekančias kelias savaites galėtumėte ryškiai perskaityti pamokos metu. 

Geros savaitės!

FYI / Ar žinojote:

Image result for romualdas spalis           

  • kad Romualdo Spalio-Giedraičio knyga “Gatvės berniuko nuotykiai”(1952) yra gerai žinomas kūrinys apie skautus?
  • kad šią knygą galima lyginti su Mark Twain “Tomo Sojerio nuotykiai” (“The Adventures of Tom Sawyer”)?

TĖVAMS

Pereitą penktadienį ir šeštadienį buvo malonu susitikti su devintos ir dešimtos klasės mokinių tėvais. Suprantu, kad ne visi galėjote dalyvauti, tai įkeliu lapą apie šių metų literatūros programą, namų darbų atlikimą ir įdavimo terminus, pažymius, lankomumą ir t.t. Kviečiu pasiskaityti.

Tevu posedziams 2019-20

Geros savaitės!

2019 rugsėjo 27-28 LITERATŪRA 9/10 klasių

Klasėje pasiskirstėme dalimis išvaidinti Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos” ištraukas. Paskui,  mokiniai parašė kiekvienos ištraukos 3-4 sakinių santrauką. Jei neužbaigėte uždavinio, prašau užbaigti namuose.

Praleidę pamoką, parašyti visų 3 ar 4 ištraukų santraukas. Uždavinys paaiškintas žemiau:

Nuo 9 iki 1 santraukoms

Geros savaitės!

Image result for "Nuo devynių iki pirmos"

2019 rugsėjo 20-21 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pasiskirstėme grupėmis, pasiruošti sekančią savaitę vaidinti ištraukas iš Nijolės Jankutės romano “Nuo devynių iki pirmos”.

Namų darbui perskaityti  įkeltą ištrauką,  nuo p. 549 iki p. 557. (Neskaityti  p. 557 apatinės dalies, kuri  prasideda “Sausio mėn. 18 d.”) Atsineškite butaforijos (theatrical “props”).

Nuo 9 iki 1 Jankute

Geros savaitės!

Image result for theatrical prop