2020 m. vasario 14-15 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Neišsigąskite– praeitas dvi savaites nebuvo užduota literatūros namų darbų!

Šį savaitgalį grąžinau mokinių ištaisytus, laisvos formos eilėraščius, “Iš kur aš”. Namų darbui kompiuteriu perrašyti ir man pasiųsti gdoc ar docx failą, rzemaitis@maironis.org.

Jūsų informacijai, sausio 31 d.-vasario 1 d. “Misija Sibiras” dalyvė, MLM abiturientė Marija Čyvaitė pristatė savo kelionę.

Pagal tremties temą,  sausio 31/vasario 1 ir vasario 7/8 dienomis skaitėme ištraukas iš grafinio romano “Sibiro Haiku”, rašėme “haiku” eiles ir lankstėme origami garnius.  Prašau persiskaityti/susipažinti su ištraukomis:

Sibiro Haiku

Sibiro Haiku 2

Neprivaloma: norintys uždirbti 5 papildomus balus, gali namuose (1) parašyti 2 haiku posmelius arba (2) sulankstyti garnį, prijungiant, kokia garnio prasmė lietuviams.

Primenu, kad mėnuo (nuo temos uždavimo) greit prabėgo, ir laikas atsiųsti rašinius MLM metraščiui. Privalo būti gdoc ar docx dokumentas; ranka rašyti rašiniai nepriimami. Kūryba vertinama dvigubai (t.y. už dviejų užduočių pažymius). Siųsti iki sekančio savaitgalio, vasario 21/22 d., šiuo adresu: rzemaitis@maironis.org.

Geros savaitės!

See the source image   See the source image

2020 m. sausio 24-25 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Rašėme trumpą testuką (quiz) iš praeitą savaitę išdalintų užrašų apie romaną “Atjunk”. Jei nebuvote šeštadienį, prašau atlikti namie:

Atjunk užrašų testukas

Išdalinta pirmoji “Atjunk” ištrauka. Prašau persiskaityti iki vasario 15 d.

Atjunk-Rebeka Una 1

Taip pat įkeliu mokyklos metraščio kūrybai gaires ir temoms siūlymus, jei patiems būtų sunku apsispręsti, apie ką rašyti.  Gdoc ar docx dokumentus man pasiųsti iki vasario 21/22 d.

Metrasciui idejos 2020

namu, darbai,mokslai

Geros savaitės!

2020 sausio17-18 LITERATŪRA 9/10 klasių

Jei nebuvote pamokose sausio 10/11 d., prašau namuose atsakyti klausimus “Ir vienąkart, Riči” testuke.

Ir vienakart Rici 2020 kvizas 1-2

Pradėjome naują romaną, Rebekos Unos “Atjunk”. Knyga buvo premijuota 2015 Geriausia metų knyga paaugliams. Perskaityti užrašus ir knygos santrauką/apibudinimą:

ATJUNK užrašai 1

Atjunk įvadas recenzija

Ateinantį savaitgalį bus išdalinamos pažymių knygutės

Geros savaitės!

2019 gruodžio 13-14 LITERATŪRA 9/10 klasių

Perskaityti žemiau įkeltą santrauką ir ištrauką iš Ir vienąkart, Riči.

Ir vienakart Rici 2 dalis

Perskaičius 4-8 p., XII skyrelį, Norėdamas rasti ribas turi jas peržengti, sukurti komiksą, naudojant www.storyboardthat.com programą. Galima nemokamai atidaryti sąskaitą.  Reikalavimai:

  1. komikse atvaizduoti epizodą iš SAVO gyvenimo, kada peržengei  tėvų, mokytojų ar kitų vyresniųjų ribas (boundaries/limits). Jei nenorite pasakoti iš savo patirties, galima iš šeimos nario ar draugo. Norint išsaugoti asmenų tapatybę, pakeiskite veikėjų vardus.
  2. naudoti bent 6 paveikslus
  3. kiekviename kadre vyksta mono- ar dia-logas. Naudoti subtitrus File:Speech bubble.svg
  4. Baigus projektėlį, man pasiųskite tiesioginį ryšį (link) rzemaitis@maironis.org.

Žemiau rasite pavyzdį.

Rzemaitis: Norėdamas rasti ribas turi jas peržengti

https://www.storyboardthat.com/storyboards/rzemaitis/rzemaitis–nor-damas-rasti-ribas-turi-jas-perzengti

Visus darbus įduoti iki sausio 10-11 dienos. Grįžus iš kalėdinių atostogų, bus testukas iš Ričio dviejų dalių. Pasinaudokite šia proga pasivyti praleistais darbais.

Ateinantį šeštadienį mokykloje švenčiamos Kalėdos–ateikite kalėdiškai nusiteikę!

Geros savaitės! 

2019 gruodžio 6-7 LITERATŪRA 9/10 klasių

Dėl įvairių priežasčių pavėluotai įkeliu pereitos savaitės namų darbus. Dėl to duodu dar savaitę arba iki kalėdinių atostogų pabaigos juos įduoti.

Pereitą pamoką pradėjome naują paaugliams beletristikos kūrinį, “Ir vienąkart, Riči”. Pradėjome skaityti įvadą; prašau užbaigti skaityti namie:

Ir vienąkart Riči užrašai 1 (1)

Kalbėjome apie pagrindinio veikėjo charakterio apybraižą (characterization), tai sukurti 12 eilučių laisvos formos (freeform) biografinį eilėraščiuką,. “Iš kur aš”. Žemiau pavyzdžių anglų ir lietuvių kalbomis:

Iš kur aš

See the source image

 

 

2019 lapkričio 22-23 LITERATŪRA 9/10 klasių

Visų klasių integruota pamoka:

Klasėje žiūrėjome filmą apie Baltijos kelio trisdešimtmetį. Iš gelsvų, žalių ir raudonų popierėlių susegėme grandinę, pirmą juose užrašius intį apie įvykį arba sakinėlį iš išdalintų “Delfi” skaitytojų konkurso prisiminimų.

Namų darbų nėra–tai pasivykite praleistais darbais!

Geros Padėkos dienos!

Image result for "padekos diena" lietuviskai

 

2019 lapkričio 15-16 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu dirbome žemiau įkelta uždavinį: palyginimą elementų romane “Mieste nesaugu” su novele “Nepabėgęs”. Namuose baigti, vengiant kas akivaizdu (obvious).

LygintiMiesteNesauguNepabeges

Geros savaitės!