2019 gruodžio 6-7 LITERATŪRA 9/10 klasių

Dėl įvairių priežasčių pavėluotai įkeliu pereitos savaitės namų darbus. Dėl to duodu dar savaitę arba iki kalėdinių atostogų pabaigos juos įduoti.

Pereitą pamoką pradėjome naują paaugliams beletristikos kūrinį, “Ir vienąkart, Riči”. Pradėjome skaityti įvadą; prašau užbaigti skaityti namie:

Ir vienąkart Riči užrašai 1 (1)

Kalbėjome apie pagrindinio veikėjo charakterio apybraižą (characterization), tai sukurti 12 eilučių laisvos formos (freeform) biografinį eilėraščiuką,. “Iš kur aš”. Žemiau pavyzdžių anglų ir lietuvių kalbomis:

Iš kur aš

See the source image

 

 

2019 lapkričio 22-23 LITERATŪRA 9/10 klasių

Visų klasių integruota pamoka:

Klasėje žiūrėjome filmą apie Baltijos kelio trisdešimtmetį. Iš gelsvų, žalių ir raudonų popierėlių susegėme grandinę, pirmą juose užrašius intį apie įvykį arba sakinėlį iš išdalintų “Delfi” skaitytojų konkurso prisiminimų.

Namų darbų nėra–tai pasivykite praleistais darbais!

Geros Padėkos dienos!

Image result for "padekos diena" lietuviskai

 

2019 lapkričio 15-16 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu dirbome žemiau įkelta uždavinį: palyginimą elementų romane “Mieste nesaugu” su novele “Nepabėgęs”. Namuose baigti, vengiant kas akivaizdu (obvious).

LygintiMiesteNesauguNepabeges

Geros savaitės!

2019 lapkričio 8-9 LITERATŪRA 9/10 klasių

Prašau antrą sykį patikrinti lapkričio 1-2 d. namų darbų puslapį. Buvau pamiršusi įkelti pereitos savaitės uždavinį, kuris irgi įkeltas žemiau:

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Šią savaitę, pamokos metu padalinome “Mieste nesaugu” antrąją pusę į 6 skyrelius. Mokiniai dirbo 2-3 mokinių grupėse po 6 klausimus ir savo skyrelio žodynėlį. Pamokoje nebuvusieji namų darbui atlieka trečio ARBA ketvirto skyrelio klausimus ir žodynėlio lapą.

Mieste nesaugu 2 dalis

Geros savaitės!

Image result for armistice day

 Lapkričio 11 d. minime paliaubas (armistice), po kurių baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. 70-85 milijonų žmonių toje kovoje prarado savo gyvybes. 

2019 lapkričio 1-2 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu kalbėjome apie Vėlinių tradicijas. Mokiniai savo užrašų sąsuviniuose atsakė “Mieste nesaugu” pirmos dalies klausimus. Diskutavome nepažįstamus žodžius skaitinyje ir strategijas atspėti jų reikšmę iš žodžių šaknų.

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Baigti skaityti  D. Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.11-20.

mieste nesaugu knygute

Geros savaitės!

Image result for vėlinės"

Žmonės tikėjo, kad per Vėlines vidurnaktį vėlės išeinančios iš kapų ir susirenkančios medžiuose ar kryžių viršūnėse. 
Lietuvoje nepriklausomybės laikais buvo gražus paprotys puošti gėlėmis ir žvakutėmis ne tik savųjų, bet karių ir kitus apleistus kapus.

2019 spalio 25-26 LITERATŪRA 9/10 klasių

(1) Pamokos metu buvo staigmeninis testukas (“pop quiz”) apie novelę “Nepabėgęs”. Jei pamokoje nebuvote, jį namie rašyti namų darbui: 

Nepabėgęs testukas sutrump

(2) Pamokos metu taip pat pradėjome rinkti medžiagos koliažams (“collage”). Koliažus užbaigti namų darbui.  Jei pamokoje nebuvote, išsirinkti vieną sceną iš pirmų 10 puslapių Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu” ir sulipdyti jos veiksmo santraukos (summary) koliažą iš žurnalų/laikraščių karpinių. Jei neturite namuose žurnalų, galima medžiagos atsispausdinti iš Interneto.

Koliažo įvertinimo kriterijai:

  • Ar panaudota 8-10 paveikslų?
  • Ar paveikslai tinkamai atvaizduoja sceną?
  • Ar užrašyta scenos citata arba 1-2 sakinių santraukėlė?
  • Ar tvarkingai atlikta (gražus rankraštis, gražiai iškirpti paveikslai, pilnai/tiesiai užlipdyti ir t.t.)?
  • Ar visas lapas gerai panaudotas (meno term. “good use of negative space”)?

Įkelti pavyzdiniai koliažai:

           

mieste nesaugu knygute

(3) Iki lapkričio  8/9 dienos baigti skaityti  D. Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.11-20.

Geros savaitės! Nesušalkite.

Image result for ruduo juokingas

Pavasaris barsto, ruduo renka. (lietuviška patarlė)

2019 spalio 18-19 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu peržiūrėjome atsakymus į antrosios dalies “Nepabėgęs” klausimus. Namų darbams baigti perskaityti Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.1-10.

mieste nesaugu knygute

Geros savaitės!

Picture

 

 

2019 spalio 11-12 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu peržiūrėjome atsakymus į pirmosios dalies “Nepabėgęs” klausimus ir pradėjome atsakyti antrosios dalies klausimus.

Namų darbams baigti perskaityti antrąją pusę Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” p. 192-204 ir atsakyti į klausimus.

Nepabeges 192-204 klausimai

Nepabeges p 186-204

Jei pasiskolinote knygą iš klasės bibliotekos, prisiminkite balsiai paskaityti 1-2 puslapių ištrauką namie, kad sekančias kelias savaites galėtumėte ryškiai perskaityti pamokos metu. 

Geros savaitės!

Image result for vejas rudens

2019 spalio 4-5 LITERATŪRA 9/10 klasių

Perskaityti pirmąją pusę Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” p. 179-192. Pamokos metu pradėjome raštu atsakyti į ištraukos klausimus (žemiau Įkelti). Prašau užbaigti namų darbams.

Nepabeges 179-185

Nepabeges p 186-204

Nepabeges 179-192 klausimai

Jei pasiskolinote knygą iš klasės bibliotekos, prisiminkite balsiai paskaityti 1-2 puslapių ištrauką namie, kad sekančias kelias savaites galėtumėte ryškiai perskaityti pamokos metu. 

Geros savaitės!

FYI / Ar žinojote:

Image result for romualdas spalis           

  • kad Romualdo Spalio-Giedraičio knyga “Gatvės berniuko nuotykiai”(1952) yra gerai žinomas kūrinys apie skautus?
  • kad šią knygą galima lyginti su Mark Twain “Tomo Sojerio nuotykiai” (“The Adventures of Tom Sawyer”)?