9/10 kl LIT namų d 2023 gruodžio 1-2 d

Pamokos metu grupelėmis pradėjome dirbti apysakos “Nepabėgęs” antros dalies klausimus. Darbo įdavimo data yra ne vėliau kaip (sekančių metų) sausio 13 d.
Kiekvienam mokiniui buvo paskirtas vienas kalėdinis eilėraštis. Jei nebuvote pamokoje, prašau išsirinkti vieną iš įkelto lapo. Visi mokiniai:
1. parašo 3 įdomius faktus apie poetą
2. užrašo nepažįstamų žodžių reikšmes ir
3. išmoksta raiškiai skaityti eillėraštį.
Sekantį savaitgalį įrašysime mokinius skaitant.
Geros savaitės!

Nepabeges antros dalies klausimai 2.0

Kalediniai eilerasciai

9/10 kl LIT namų d 2023 lapkričio 17-18

Pamokoje grupelėmis dirbome klausimų lenteles, kurias įkeliu. Jei nebuvote pamokoje, išsirinkti VIENĄ ir atlikti namie.

Baigti skaityti Romualdo (Giedraičio) Spalio apysaką “Nepabėgęs”,  p. 9-14 (paskutinius lapus).

Primenu, kad visus lapkričio darbus reikia įduoti iki gruodžio 2 d. 

Linkiu jums ir jūsų šeimoms gerų Padėkos dienos atostogų, sočių kalakutinių!

Iki pasimatymo gruodžio 1/2 d.d.

9/10 kl LIT namų d 2023 lapkričio 10-11 d

Skaityti p. 1-8 (pirmus 4 lapus) Romualdo (Giedraičio) Spalio apysakos “Nepabėgęs”.

Primenu rašyti savo eses (rašinius).

Geros savaitės, mokiniai!

9/10 kl LIT namų d. 2023 lapkričio 3-4

1. Pamokos metu dirbome grupelėmis atsakyti “Mieste nesaugu” p. 16-20 klausimų lapą. Jei nebuvote pamokoje, prašau atlikti namie.
2. Išdalinti nurodymai rašinėliams. Galima pasirinkti iš 3 temų. Įdavimo data–gruodžio 2 d.
3. Sekantį savaitgalį pradėsime naują apysaką, Romualdo (Giedraičio) Spalio “Nepabėgęs”. Prašau perskaityti autoriaus trumpą biografiją.
4. Primenu, kad jau reikia įduoti “Mieste nesaugu” žodynėlį (žr. po spalio 6/7 d.).

Geros savaitės!

ROMUALDAS SPALIS

Mieste nesaugu klausimai p 16-20

MN rašinio temos

9/10 kl LIT namų darbai 2023 spalio 27-28 d.

Pamokoje per Kahoot programą atsakėme klausimus apie “Mieste nesaugu”, p. 11-16. Jei nebuvote pamokoje arba norėtumėte peržaisti aukštesniam pažymiui, įkeliu Kahoot tinklalapį/link. BŪTINAI naudoti savo vardą, pavardės pirmą inicialą ir klasės numerį/raidę. Kitaip negaliu jums užrašyti pažymio.

https://kahoot.it/challenge/03912390?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1698677671862

Namų darbui baigti skaityti romano “Mieste nesaugu” ištrauką, p. 16-20. Neužmirškite užbaigti MN žodynėlio.
Primenu, kad iki ateinančio penkt/šeštadienio reikia įduoti visus spalio darbus!
Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d. 2023 spalio 20-21 d.

1.  Pamokos metu komandomis pildėme klasės darbą iš “Mieste nesaugu” ištraukos, p. 6-10. Paskui žaidimu patikrinome atsakymus.
Jei nebuvote pamokoje, arba jūsų klasė tuomet fotografavosi, atlikti namie.
2.  Skaityti trečią ištraukos dalį, p. 11-15.
3.  Toliau rinkite nepažįstamus žodžius “Mieste nesaugu”  žodynėliui.
Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2023 spalio 13/14

1. Pamokos metu žaidėme “quiz šou” arba viktoriną iš “Mieste nesaugu” (MN) p. 1-5.  Klausimai įkelti. Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Pamokoje skaitėme p. 6-7 iš “Mieste nesaugu” ištraukos.  Namų darbui perskaityti p. 6-10.
3. Tęsti kurti “Mieste nesaugu” žodynėlį.  Google doc arba popieriaus lape rašyti nežinomus teksto žodžius, užrašyti jų reikšmes. Rinksite žodžius sekančias 3 savaites, kol užbaigsime ištrauką. Paskui žodynėlį įduosite pažymiui.

Geros savaitės!

Mieste nesaugu klausimai p 1-5

9/10 kl LIT namų d 2023 spalio 6/7

1. Pamokos metu mokiniai laikė testuką (“kvizą”) iš “Tarp 9 ir 1” antros dalies (p. 3-5). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Buvo išdalinta ištrauka iš  Danutės Brazytės-Bindokienės romano “Mieste nesaugu”. Pamokoje perskaitėme p. 1; kai kurios klasės spėjo perskaityti ir p. 2. Namų darbui perskaityti p. 1-5.
3. Pradėti kurti “Mieste nesaugu” žodynėlį.  Google doc arba popieriaus lape rašyti nežinomus teksto žodžius, užrašyti jų reikšmes. Rinksite žodžius sekančias 4 savaites, kol užbaigsime ištrauką. Paskui žodynėlį įduosite pažymiui.

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų darbai 2023 rugsėjo 29/30 d.

1. Pamokos metu mokiniai laikė testuką (verčiau vadinti “kvizu”). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Buvo išdalintos rolės ir suvaidinome paskutinius tris puslapius “Nuo 9 iki 1” (p. 554-556). Namie baigti skaityti.
3. “Nuo 9 iki 1” ištraukoje surasti bent po vieną pavyzdį: suasmeninimo (personifikacijos), metaforos ir palyginimo.

Prisiminkite: sekantis savaitgalis–spalio pirmutinis–paskutinė proga įduoti rugsėjo mėn. darbus!
Geros savaitės!

Nuo9iki1pirmos dalies kvizas 1 lapelis

9/10 kl LIT 2023 rugsėjo 22/23

Praeitą savaitgalį mokiniai susipažino su romanu “Nuo devynių iki pirmos” ir jo rašytoja Nijolė Jankute-Užubaliene.  Biografija įkelta.
Mokiniai dirbo poromis užpildyti “Ar verčiau…” lapus, naudojant pirmą ištraukos lapą (t.y. 549-550 knygos puslapius). Atsakymai privalo būti apie ištraukos veikėjus ir veiksmą. Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
Namų darbui perskaityti pusę sekančio lapo “Nuo devynių iki pirmos” (p. 554). Ištrauka įkelta po rugsėjo 15/16 namų darbais.
Pavėluotai įkelti namų darbai, nes mokytoja sirgo.
Geros savaitės!

Ar verciau nuo 9 iki 1

NIJOLĖ JANKUTĖ