9/10 kl LIT namų d 2023 vasario 4 d

Pamokoje kalbama apie Vytautą V. Landsbergį: rašytoją, poetą, režisorių, dainininką, dramaturgą, filmų kūrėją. Klasės metu rodoma dalis dokumentinio filmo “Trispalvis”. Mokiniai žiūrint atsakė 20 klausimų apie filmą. Namų darbui žiūrėti pirmas 20 minučių filmo ir užbaigti klausimų lapą.

Primenu, kad jau sekantį savaitgalį reikia įduoti eses/rašinius.
*
(Jeigu kam įdomu, taip pat įkeltos nuorodos filmams “Sabas” –apie Arvydą Sabonį–ir “Senis prie jūros” –apie režisoriaus tėvą, Vytautą Landsbergį).

Geros savaitės!

9/10 kl LIT nd 2023 sausio 27-28 d.

Pamokos metu mokiniai pradėjo rašyti asmenišką esę, taip pat liečiančią Vinco
Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.
Namų darbui: iš lapelyje pateiktų trijų temų išsirinkti rašyti apie vieną. Rašinėlis min. 300 žodžių. Bus įvertintas iki 40 balų. (Daugumą mūsų darbų įvertinu 10-25 balų). Įdavimo terminas: iki vasario 11 d.

Altoriu sesely esei temos 1 lapas

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų darbai 2023 sausio 20-21 d.

Jei dar neužbaigėte, namų darbui baikite skaityti ištrauką iš Vinco Mykolaičio-Putino romano “Altorių šešėly” ir atsakyti klausimus. Įkelkite klausimų lapą po sausio 13-14 namų darbais.

Ateinantį savaitgalį pamokos metu rašysite klasės darbą apie “Altorių šešėly”, tai būtinai atidžiai perskaitykite visą ištrauką, kad gerai ją pažintumėte.

***Primenu, kad privalote įduoti visus pirmojo pusmečio darbus iki šeštadienio, sausio 28 d.  Mokytojai jau rašo semestro pažymius. Ačiū.

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų darbai 2023 sausio 6-7, 13-14 d.

Įkeliu visus likusius pusmečio darbus, kad galėtumėte užbaigti, kada jums yra daugiau laiko ar yra patogiau.

  • 1. Perskaityti biografinę informaciją apie rašytoją Vincą Mykolaitį Putiną ir atsakyti klausimus.

Vincas Mykolaitis-Putinas bio ir klausimai

  • 2. Pamokos metu skaitėme V. M. Putino romano “Altorių šešėly” 1 puslapio apibudinimą. Jei nebuvote pamokoje, prašau perskaitykite. Atsakyti pirmą ir antrą klausimus.

VM Putino Altorių šešėly ir klausimai

  • 3. Po to pradėjome skaityti “Altorių šešėly”ištrauką. Namų darbui perskaityti ištraukos p. 390-392 tik tas pastraipas, kurios apvestos kvadratu (stengiausi šiek tiek sutrumpinti ištrauką). Jums padėti taip pat įkeltas žodynėlis.

Altoriu sesely ištrauka

ALTORIŲ ŠEŠĖLY žodynėlis

Primenu, kad paskutinė diena įduoti pirmojo pusmečio darbus yra sausio 28. Sausio 28 dieną pirmasis pusmetis baigiasi.

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2022 gruodžio 9/10 d.

Namų darbui užbaigti arba atlikti šios savaitės darbus apie kūčias/Kalėdas tremtyje–
Jau praeitą savaitę perskyriau kiekvieną klasę per pusę: pusei išdalinau vieną skaitinį, pusei kitą. Šį savaitgalį užduota mokiniams:

  • skaityti jiems užduotą tekstą
  • atsakyti 8 klausimus ir
  • naudojant “index cards”, sukurti po 3 flash cards su naujais klausimais (negalima kartoti tų, kurie jau lape atsakyti). *Jeigu norėsite, galima paruošti dar 3 “flash cards” papildomiems balams (extra credit).*

Reikia atlikti VIENĄne abiejus darbus/skaitinius:
1. A. Miškinio eilėraštis “Šventės”  ARBA
2. R. Šepetys “Tarp pilkų debesų”, skyr 51, p. 199-201

Sekantį savaitgalį VYKS pamokos, bus kalėdinis pasirodymas ir vaišės! Geros savaitės!

Miskinis Sventes

Miskinio Sventes klausimai

TPD Kucios

TPD skyr 51 Kucios klausimai

9/10 kl LIT namų d 2022 gruodžio 2/3 d

Pavėluotai įkelti darbai dėl ligos.  Šių darbų nereikės įduoti iki sausio pradžios, atostogoms pasibaigus. 

Pamokos metu pradėjome balsiai skaityti ir nagrinėti N. Gaškaitės-Žemaitienės “Užversto šulinio vanduo”, antrąją dalį (p. 162-165). Mokiniai skaitydami pildė klasės darbą. Namų darbui jį užbaigti. Yra įkeltas su žodynėliu.

Taip pat išdalinau du skaitinius, kuriuos įkeliu po gruodžio 9/10 d. namų darbais. Yra ištrauka iš Rūtos Šepetys “Tarp pilkų debesų” ir Antano Miškinio eilėraštis “Šventės” su klausimais.  Reikės atlikti VIENĄ, ne abiejus darbus.

Gero savaitgalio!

UŠV klases darbas p. 162-165 Antra dalis

užverstu suliniu vanduo zodynas 2

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

 

 

9/10 kl LIT namų darbas 2022 lapkričio 18-19

Pamokos metu pradėjome balsiai skaityti ir nagrinėti N. Gaškaitės-Žemaitienės “Užversto šulinio vanduo”, pirmąją dalį (p. 158-161). Mokiniai skaitydami pildė klasės darbą (įkeltą).

Namų darbui atsakyti visus klausimus. Taip pat yra įkeltas žodynėlis, kuris turėtų jums padėti suprasti tekstą.

PRISIMINKITE visus lapkričio darbus privalote įduoti iki pirmojo gruodžio savaitgalio, t.y. gruodžio 3 d.

Linkiu smagios ir sočios Padėkos dienos!  H

UŠV klases darbas p. 158-161 Pirma dalis

užverstu suliniu vanduo zodynas

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

9/10 kl LIT namų d 2022 lapkričio 11-12 d.

Pamokos metu užpildėme Pirmasis Skambutis ( “bell ringer”) lapelius. Skaitėme rašytojos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės biografiją.
Vyko Kahoot “kvizas” apie partizanus. Žemiau įkelta nuoroda. Privaloma kvizą laikyti ar perlaikyti namuose. Naudoti savo vardą, pavardės pirmąją raidę ir klasės numerį/raidę:
https://kahoot.it/challenge/01802124?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1668350762828

Namų darbui baigti skaityti ištrauką iš Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”.

Geros savaitės!

Nijole Gaskaite Žemaitiene 2022

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

bell ringer 1 lapas

 

9/10 kl LIT Namų d 2022 lapkričio 4-5

Pamokos metu atsakėme 5 klausimus (užrašytus lentoje) apie projektą “Misija Sibiras”. Buvo galima naudoti informacinį lapą . Misija Sibiras factsheet

Kas nebuvote pamokoje prašau atsakyti namuose. Klausimai buvo:

1. Kiek buvo ištremta Lietuvos žmonių?
2. Koks buvo “Misija Sibiras” tikslas?
3. Kiek jaunų žmonių pareiškė norą dalyvauti ekspedicijose?
4. Kiek žmonių buvo išrinkti dalyvauti ekspedicijose?

5. Kurią dieną prasidėjo trėmimai iš Lietuvos?

Paskui, kaip įvadą sekančiai knygai, kalbėjome apie partizanus, kovojusius prieš Sovietų Sąjungos valdžią Lietuvoje 1944–1953 m. Žiūrėjome 12 s. LRT istorinio serialo “Laisvės kaina. Partizanai”.
Rodžiau planus slėptuvių, bunkerių, žeminių. 

Per paskutiniąją dienos pamoką vyko pristatymas JAV Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių jaunimo sąjungos projekto “Šaknys”. https://youtu.be/VWiL0y_D5cI

Namų darbui skaityti 2 lapus (knygos p. 158-159, 160-161) ištraukos iš Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”.

Geros savaitės 🙂

9/10 kl LIT namų d. 2022 spalio 28-29

Geriau suprasti trėmimus atvaizduotus romane “Tarp pilkų debesų” (TPD), kalbėjomės apie jaunimo žygį “Misija Sibiras”. Žiūrėjome filmukus apie 2 ekspedicijas, kuriose dalyvavo net du Maironio mokyklos abiturientai. Užbaigėme trumpą klipą iš 2006 m. ekspedicijos, ir matėme 10-15 min. iš 2019 m.
Namų darbui skaityti įkeltą lapą apie “Misija Sibiras”, žiūrėti trumpesnį klipą ir bent dalį ilgesnio filmo. Abi filmo nuorodos įkeltos; taip pat ir TPD Vilkų šeimos tremties kelio žemėlapis.
https://www.youtube.com/watch?v=kjnTNtxopQw
https://www.youtube.com/watch?v=iS2BCKnC1Yc
Geros savaitės!
PRISIMINKITE visus spalio darbus privalote įduoti iki šio šeštadienio, lapkričio 5 d. Po to, spalio darbų nebepriimsiu. (Žr. Lit namų darbai rugsėjo 16-17, “Literatūra 2022-2023 taisyklės”).