9/10 kl LIT Namų d 2022 sausio 14/15

Pamokoje pradėjome naują knygą, Jurgos Vilės ir Linos Ugaki grafinę novelę, “Sibiro haiku”. Susipažinome su knyga ir rašytoja ir iliustratore  Google skaidrėse.

Sibiro haiku g slides

Taip pat perskaitėme ištraukos pirmus 4 puslapius “Japonai”.

Sibiro Haiku Japonai Origami

Namų darbui parašyti tris haiku eilėraščius pagal lapą “Kaip rašyti ir pavyzdžiai”. Nes dėl šeimos reikalų negalėjau anksčiau įkelti darbus, prailgintas įdavimo laikotarpis iki sausio  28/29.

Haiku kaip rasyti ir pavyzdziai

Jei pamokoje nebuvote, atlikti visus tris punktus.

Pirmas pusmetis baigiasi šį savaitgalį. Privalote įduoti visus pusmečio darbus IKI SAUSIO 22 D., 11:59 v.v.  Pavėluoti darbai nebus priimami.

Geros savaitės!

9/10 kl LIT Namų d 2022 sausio 7/8

Pamokos metu laikėme testuką iš Daivos Opolskaitės “Ir vienąkart, Riči”. Jei nebuvote pamokoje, prašau atlikti namų darbui.

Taip pat išdalinau sąrašą “Pirmas ir paskutinis kartas”. Prašau išrinkti 3 klausimus, kurie jums įdomiausi, ir apibraukti klausimo numerį  Šis lapas yra tik apklausa. Tuos tris klausimus, kurie surinks daugiausia balsų, atsakysime metraščiui.

Primenu, kad pirmas semestras baigiasi sausio 21/22 dienomis. Sausio 22 yra paskutinė diena įduoti pirmo pusmečio darbus.  Po sausio 22 dienos 11:59 v.v. nebepriimsiu.

Geros savaitės!

pirmas ir paskutinis

Ir vienakart Rici 2022 kvizas 1-2

9/10 kl LIT Namų d 2021 gruodž 10-11

Praeitą savaitgalį, pamokoje 2-3 mokinių grupės skaitė naują ištrauką, XII.  “Norėdamas rasti ribas turi jas peržengti” iš romano “Ir vienąkart, Riči”.  Išdalintuose plakatuose (posterboard) piešė šios ištraukos vaizdinius užrašus (sketch-notes).

SVARBU: Įkėliau ištrauką, kurią piešiate/aiškinate, į Google Classroom, nes kažkodėl negaliu įkelti į maironis.org

Jeigu nebuvote pamokoje ir neturėjote progos dirbti su grupe, prašau atlikti vaizdinius užrašus lape paprato popieriaus. Bus skaitomas namų darbu.

Sekantį savaitgalį–vyks paskutinės pamokos prieš kalėdines atostogas. Vyks sutrumpintos pamokos ir šventė.

Geros savaitės ; )

 

9/10 kl LIT Namų d 2021 gruodž 3-4

Prieš Padėkos dieną kalbėjome apie vaizdinius užrašus (“sketchnotes”). Kiekviena klasė lentoje piešiniais ir truputį žodžiais atvaizdavo santrauką iš romano “Ir vienąkart, Riči” pirmo skyriaus (p. 7-15). Keli pavyzdžiai yra įkelti į Google Classroom, po Classwork.

Praeitą savaitgalį diskutavome sekančią ištrauką iš “Ir vienąkart, Riči”. Užrašai  įkelti žemiau.  Man nesiseka dabar įkelti skaitinio–įkelsiu atskirai.

Pamokos metu pasidalinome į 2-3 mokinių grupes. Grupės kartu skaitė naują ištrauką. Išdalintuose plakatuose (posterboard) piešė antros ištraukos vaizdinius užrašus. Užbaigsime sekantį savaitgalį, pamokos metu.

Ir vienąkart Riči Opolskaite užrašai

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021 lapkričio12-13

Šį savaitgalį išdalinau namų darbus visam mėnesiui, kad mokiniai galėtų planuoti, kada atliks ir, viliuosi, turėtų progos atsipalaiduoti per Padėkos dienos savaitgalį:

(1) Išsirinkti vieną iš 4 temų ir parašyti 150-žodžių rašinėlį–nurodymai įkelti. (Rašiniai bus įtraukti į metraštį, nebent aiškiai parašyta, kad mokinys to nepageidauja.)
(2) Perskaityti mūsų sekančio romano, “Ir vienąkart, Riči” įvadą, p, 7-15. Skaitinys lengvesnis (t.y. didesnės raidės, mažesni puslapiai).

Pamokos metu tie mokiniai, kurie nebuvo baigę koliažų ar romano “Mieste nesaugu” p. 16-20 klausimus (reading guide), tuos uždavinius užbaigė.

Ir-vienakart-Rici_pirmas skyrelis

MN rašinio temos

Mieste nesaugu klausimai p 16-20

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.11.5-6.

Pradėjome koliažų projektą iš “Mieste nesaugu” p.10-14. Buvo išdalinta atnaujinta “Koliažo nurodymai ir rubrika” forma.  Reikia išsirinkti, ar projektą atlikti popieriniu ar elektroniniu būdu. Mokiniai išrinko skaitinio citatą, sakinį ar dalį atvaizduoti koliaže, paskui praleido pamoką žurnaluose ar kompiuteriuose ieškodami tinkamus paveikslus. Koliažus užbaigti namų darbui.

Koliazo nurodymai rubrika

Namų darbui pradėti skaityti p. 16-20. Sekančioje pamokoje grupėmis dirbsime klausimo lapą p. 16-20 (žemiau įkeltą).
Taip pat įkeliu “Mieste nesaugu” žodynėlį p. 11-20, kad būtų lengviau skaitinį suprasti.

Geros savaitės!

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.10.29/30.

Išdalinau gaires ir rubriką MN koliažo projektui. PASTABA: Formą atnaujinau, kad būtų galima rinktis darbą atlikti popieriniu arba elektroniniu būdu.

Koliazo nurodymai rubrika

Pamokos metu žaidėme Kahoot. Nebuvusiems mokykloje pažaisti, naudojant savo vardą ir pavardės inicialą, kaip “player”.

https://kahoot.it/challenge/09947033?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1635734717034

Namų darbui skaityti MN p. 11-14 ir išrinkti citatą/ištraukėlę, apie kurią sukursite koliažą.  Jei norėsite dirbti koliažą elektroniniai, ateinantį savaitgalį atsinešti savo nešamąjį kompiuterį (laptop).

Primenu, kad sekantį savaitgalį privalote įduoti visus savo spalio darbus/skolasPO LAPKRIČIO 6 DIENOS, SPALIO DARBŲ NEBEPRIIMSIU. Skubiai pasivykite darbais.

Geros savaitės ; )

 

 

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.10.22-23.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą testuką iš “Mieste nesaugu” (MN) 5-7 puslapių. Paskui, dirbo grupėse skaityti p. 8-10 ir atsakyti klausimus.

Namų darbui baigti skaityti MN p.8-10.  Kas nebuvo pamokoje, namie atliekate abu uždavinius raštu.

Sekantį savaitgalį  visi dalyvausime Vėlinių šv. Mišiose.

Primenu, kad visus spalio darbus privalote į duoti iki LAPKRIČIO 6 dienos.
Po tos datos, spalio darbų NEBEPRIIMSIU.

Mieste nesaugu klases darbas p 8-10

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Geros savaitės!

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.10.15-16.

Pamokos metu žaidėme viktorinos (quiz) žaidimą. Klausimai buvo iš  Danutės Brazytės-Bindokienės “Mieste nesaugu” (MN), p. 1-4. Laimėjančios komandos gavo po vieną papildomą balą.

Klausimai įkelti žemiau. Galima atsakyti kas trečią klausimą 5 papildomiems balams.

Namų darbui perskaityti MN  p. 5-7. Skaitinys įkeltas po spalio 8/9 klasės darbais. Geros savaitės!

Mieste nesaugu klausimai p 1-4

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbas 2021.10.8/9.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą “kvizą” apie antrąją dalį (p. 554-556) Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos”. Jei nebuvote pamokoje, namų darbui namie laikyti “kvizą”.

Klasiokai pradėjo skaityti p. 1-2 Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, pažymėdami nepažįstamus žodžius. Pradėjo rašyti ištraukos santrauką.  Jei nebuvote pamokoje, namų darbui skaityti “Mieste nesaugu” p. 1-2.

Visiems namų darbas: perskaityti “Mieste nesaugu” p. 3-4.

Nuo9iki1antros dalies kvizas

mieste nesaugu knygute