9 kl LIT namų d 2023 balandžio 21/22

  • Pamokos metu taisėme praeitos savaitės namų darbą, t.y. klausimus apie Juditos Vaičiūnaitės eilėraštį, “Saulėgrąža”. Vėl aiškinomės, kaip naudoti poezijos analizės vaizdinį lapą.
  • Namų darbui perskaityti Vaičiūnaitės “Kavinė su balandžiais” ir išpildyti poezijos analizės lapą. Įduoti galima iki gegužės 6 d., kad netrukdytų mūsų projektui.
  • Mokiniai, jau šį savaitgalį būkite pasiruošę pristatyti savo repo projektus. Loterijos būdu spręsime, kuria tvarka ir kurią dieną vyks pristatymai, ar balandžio 28/29, ar gegužės 5/6.
Geros savaitės!

9 kl LIT namų d. 2023 balandžio 14/15 d.

Skaitėme Juditos Vaičiūnaitės eilėraštį “Saulėgrąža”. Namų darbui atsakyti klausimus “Vaičiūnaitės Saulėgrąža Užrašai” lape. Diskutuosime ir taisysime sekantį savaitgalį.

Išdalinau nurodymų lapus apie baigiamąjį projektą:
Repas: šiuolaikinė baladė, dainuojamoji miesto poezija. Rodžiau pavyzdžius mokinių darbų iš praeities. Sekantį savaitgalį mokiniai pasirašys, kurią datą pristatys savo “repo” projektus: ar balandžio 28-29, ar gegužės 5-6.

Prašau skubėti įduoti savo skolingus darbus. Priimsiu iki penktadienio, gegužės 5 dienos. 

Jums linkiu geros, darbingos savaitės! 🙂

Vaiciunaites Saulegraza tekstas

Vaičiūnaitės Saulegraža užrašai

Repo lietuviško pvz

Repo projektas nurodymai

9/10 kl LIT namų d. 2023 kovo 24-25

Pamokos metu grupelėmis dirbome poezijos analizės lapus.
Jei nebuvote pamokoje, yra trys eilėraščiai “Carpe diem”. Pasirinkti VIENĄ ir atlikti analizės lapą. “Faile” yra 2 lapai: vienas lapas, kuriame pildysite analizę ir antras, kuris išaiškina, ką įrašyti įvairiuose langeliuose. Darbo nereikia įduoti iki balandžio 16 d.

(Kovo 17-18 d. sirgau, tai nebuvau mokykloje. Buvo pravesta pamoka apie dialogą/tiesioginę kalbą. Mokiniams, kurie nebuvo pamokoje, nereikia atlikti).

Linksmų šv. Velykų ir smagių pavasario atostogų!

9/10 kl LIT namų d 2023 kovo 10-11 d.

Namų darbų NĖRA…
nebent pamokoje nebuvote. Pasiskirstėme po 2-3 mokinių grupėmis ir atlikome įkeltą lapą apie Maironį ir jo eilėraštį “Lietuva brangi”. Paskui, jį kartu tikrinome. Darbą galima įduoti už dviejų savaičių.

PRIMENU ŠEŠTADIENIO PAMAINAI:
KOVO 18 d. jau bus marginami/dažomi margučiai. Prašome kiekvieno mokinio atsinešti po 5 virtus kiaušinius.
(Penktadienio pamaina dažys/skutinės kovo 24 d.) .

Geros savaitės!

Maironis Lietuva brangi

9/10 kl namų d 2023 kovo 3-4 d.

Pranešimas truputį pavėluotai, nes esu skautė, man Kaziuko mugės darbai vyko visą savaitgalį. Tik priminimai apie namų darbus:

  • Pamokos metu rašėme JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Jeigu pamokoje nebuvote, rašinį atlikti namų darbui, nes bus įvertinamas iki 40 balų. Jei galite, įduokite kaip gdoc arba docx. 9/10 klasėms yra pasirinkimas dviejų temų. Informacija vėl įkėliau.
  • Iki šio savaitgalio įduoti poezijos analizę, kuri buvo užduota prieš dvi savaites.
  • Vasario namų darbų įdavimo terminą prailginau iki šio savaitgalio. Po to, vasario namų darbai nebepriimami.

Geros savaitės!

JAV Rašinių temos 2023 m

Užmigo žemė poezijos analizė

9/10 kl namų d. 2023 vasario 24-25 d.

Pamokos metu pradėjome nagrinėti Maironio eilėraštį “Užmigo žemė”. Namų darbas, kurį reikia įduoti už dviejų savaičių, yra užbaigti analizę. Atsiminkite panaudoti, ką išmokome Prezi pristatyme (įkeltame po vasario 17-18 d.).

Ateinantį savaitgalį pamokos metu rašome JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Užskaitysiu, kaip namų darbą, vertintą iki 40 balų, tai jeigu nebūsite pamokoje, visgi privalote atlikti namie. Prašau truputį pakratyti protus (“brainstorm”) ir sudaryti planą (outline). Rašant galima užrašus naudoti. 9/10 klasėms yra dviejų temų pasirinkimas. Viskas įkelta.
Geros savaitės!

9/10 LIT namų d 2023 vasario 17-18 d.

Pamokos metu pradėjome kalbėti apie poezijos analizę. Žiūrėjome įkeltą Prezi pristatymą apie menines raiškos priemones.
Namų darbui parašyti bent 8 eilučių eilėraštį, naudojant bent 3 menines raiškos priemones.
Geros savaitės!

https://prezi.com/view/SWdN8Xm1gziv0zIax5iG/

9/10 kl LIT namų d 2023 vasario 10/11 d.

Pamokos metu kalbėjome apie kitas Vytauto V. Landsbergio kūrybos sritis. Klausėmės jo dainų– spėjome išanalizuoti pirmų dviejų dainų žodžius. Posmai= dainuojami eilėraščiai. Jei nebuvote pamokoje, pažiūrėti/pasiklausyti klipų.
Namų darbui perskaityti jo biografinę info ir tris eilėraščius.
Geros savaitės!

Landsbergio V V bio

Landsbergio eilerasciu pvz

Landsbergio pop dainos žodžiai

9/10 kl LIT namų d 2023 vasario 4 d

Pamokoje kalbama apie Vytautą V. Landsbergį: rašytoją, poetą, režisorių, dainininką, dramaturgą, filmų kūrėją. Klasės metu rodoma dalis dokumentinio filmo “Trispalvis”. Mokiniai žiūrint atsakė 20 klausimų apie filmą. Namų darbui žiūrėti pirmas 20 minučių filmo ir užbaigti klausimų lapą.

Primenu, kad jau sekantį savaitgalį reikia įduoti eses/rašinius.
*
(Jeigu kam įdomu, taip pat įkeltos nuorodos filmams “Sabas” –apie Arvydą Sabonį–ir “Senis prie jūros” –apie režisoriaus tėvą, Vytautą Landsbergį).

Geros savaitės!

9/10 kl LIT nd 2023 sausio 27-28 d.

Pamokos metu mokiniai pradėjo rašyti asmenišką esę, taip pat liečiančią Vinco
Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.
Namų darbui: iš lapelyje pateiktų trijų temų išsirinkti rašyti apie vieną. Rašinėlis min. 300 žodžių. Bus įvertintas iki 40 balų. (Daugumą mūsų darbų įvertinu 10-25 balų). Įdavimo terminas: iki vasario 11 d.

Altoriu sesely esei temos 1 lapas

Geros savaitės!