9P KLASĖ. LIETUVIŲ KALBA. 09-16

KLASĖS DARBAS

TEMA: ASMENS TAPATYBĖ.

Informacija apie kitą asmenį, mandagumo žodžiai.
1-8 užd. 9-10 psl.
Abėcėlė. 11 psl.
Asmenys ir veiksmažodžių asmenavimas. 1-3 užd. 12 psl.

NAMŲ DARBAS

1-3 užd. 15-16 psl.