LIETUVIŲ KALBA 9P. 04/22

KLASĖS DARBAS

TEMA: IX pamoka 185-202 psl.
Mokysimės apibūdinti savo ir kito asmens išvaizdą, pasiteirauti apie kito asmens išvaizdą, sveikatą, papasakoti apie savo savijautą, patarti kitam asmeniui, paklausti patarimo.
KLAUSYMAS 1- 6 užd. 185-186 psl.
ŽODYNAS 187 psl.
SKAITYMAS 1, 2 užd. 199-200 psl.
GRAMATIKA
Tariamoji nuosaka; 1 užd. 189 psl.
Dalelytė nebe- 2 užd. 189 psl.

NAMŲ DARBAS

1- 3 užd. 191 psl.
11-12 užd. 194 psl.
16-17 užd. 195-196 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 03-25

Rašinių konkursas, skirtas Lietuvių Fondo 60 -mečiui paminėti

TEMOS

1. Kas aš esu?
Skirta Lietuvos jaunimo metams
2. Lietuvių Fondas iš kartos į kartą
Skirta Lietuvių Fondo 60-mečiui
3. Pasirinkau sava valia – savanoriauju!
Skirta Savanorystės metams
4. Gražiausi šokiai Lietuvai
Skirta Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių tautinių šokių šventei

(1-2 ranka rašyti puslapiai)

LIETUVIŲ KALBA 9P. 03-18

KLASĖS DARBAS

TEMA: GAMTA/PASLAUGOS IR PREKYBA

VIII pamoka 165-183 psl.
Mokysimės pasiteirauti apie orą, papasakoti apie orą, nusipirkti parduotuvėje drabužius, patarti, pagirti, atsakyti į pagyrimą.
KLAUSYMAS 1-7 užd. 165-166 psl.
ŽODYNAS 167-169 psl.
Šalutiniai pažyminio sakiniai
Veiksm. valdymas
Būdv. ir dktv. derinimas
Asmeninių įvardžių linksniai
Kelintinių skaitv. G.
Negimininė būdv. forma (bevardė giminė)

NAMŲ DARBAS

7-14 užd. 172-175 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 03-11

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS

LIETUVIŲ KALBA 9P. 03-04

KLASĖS DARBAS

TEMA: GAMTA/PASLAUGOS IR PREKYBA
VIII pamoka 165-183 psl.
Mokysimės pasiteirauti apie orą, papasakoti apie orą, nusipirkti parduotuvėje drabužius, patarti, pagirti, atsakyti į pagyrimą
KLAUSYMAS 1-7 užd. 165-166 psl.
ŽODYNAS 167-169 psl.
Šalutiniai pažyminio sakiniai
Veiksm. valdymas
Būdv. ir dktv. derinimas
Asmeninių įvardžių linksniai
Kelintinių skaitv. G.
Negimininė būdv. forma (bevardė giminė)

NAMŲ DARBAS

1-6 užd. 170-172 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9 P. 02-25

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
VII pamoka 143-164 psl.
Mokysimės nusipirkti, išsinuomoti būstą, užsisakyti kambarį
ŽODYNAS 146-147 psl.
Būdvardžių laipsniai 4-6 užd. 150-151 psl.
Vietos prielinksniai

NAMŲ DARBAS

2 užd. 163 psl.
12-13, 15-21 užd. 156-159 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 02-18

KLASĖS DARBAS

Karolio Kaupinio filmo ,,Nova Lituania” peržiūra ir susitikimas su režisieriumi.
https://www.imdb.com/title/tt8514696/

NAMŲ DARBAS

Aprašykite savo įspūdžius po Karolio Kaupinio filmo ,,Nova Lituania” peržiūros ir susitikimo su režisieriumi.
Atsakykite į šiuos klausimus:

1. Apibūdinkite pagrindinį filmo veikėją. Siūlau pasinaudoti šiuo straipsniu apie Kazį Pakštą:
https://www.bernardinai.lt/2013-07-29-irena-petraitiene-tautos-ateities-vizijas-kures-kazys-pakstas/
2. Koks laikotarpis vaizduojamas filme (pasiremkite ir istoriniais faktais)?
3. Jūsų nuomone, ar šiandien gali būti įgyvendinta idėja sukurti atsarginę Lietuvą?
4. Kas patiko ir kas nepatiko filme?

Kas nebuvote klasėje ir nematėte filmo, pažiūrėkite šitą filmą ir parašykite savo įspūdžius apie jį: https://www.youtube.com/watch?v=xXC3NTKAwo4

 

LIETUVIŲ KALBA 9P. 02-11

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
VII pamoka 143-164 psl.
Mokysimės pasiteirauti apie būstą
ŽODYNAS 2 užd. 145 psl.
KLAUSYMAS 1 užd. 161 psl.
Įvardžių linksniai 2, 3 užd. 149-150 psl.

NAMŲ DARBAS

1 užd. 162 psl.
2-5, 8-9, 22 užd. 152-160 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P KL. 02-04

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
VII pamoka 143-164 psl.
Mokysimės papasakoti apie savo būstą
KLAUSYMAS 1-5 užd. 143-144 psl.
Vardažodžių linksniai
1-2 užd. 148-149 psl.

NAMŲ DARBAS

1, 6-7, 10-11, 14 užd.
152-157 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 01-28

KLASĖS DARBAS

II pusmečio pradžia

TEMA: KELIONĖS
VI pamoka 121-141 psl.
Mokysimės nusakyti vietą ir judėjimo kryptį – 3 užd. 140 psl.
Vietos prielinksniai 6-9 užd. 128-130 psl.
Krypties prieveiksmiai
Priemonės įnagininkas

NAMŲ DARBAS

11-14 užd. 135-136 psl.