LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-22

KLASĖS DARBAS

TEMA: SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS
Trečioji pamoka. 47-69 psl.

Savo šeimos pristatymas, dialogas – 1-6 užd. 47-48 psl.
KLAUSYMAS

1, 2 asmenuotės veiksm. es. l;
Turėti, mylėti, žiūrėti + dktv. vns. G.,
neturėti, nemylėti, nežiūrėti + dktv. vns. K.;
Galėti, mėgti, turėti + veiksmažodžių bendratis;
Dktv. dgs. V., K., G.
Priklausomybės raiška dktv. ir asmeninias įvardžiais
1-6 užd. 52-53 psl.

Šeimos narių pavadinimai – Žodynas 49 psl.
KLAUSYMAS 1 užd. 67 psl.

NAMŲ DARBAS

1-5 užd. 55-56 psl.
16-18 užd. 59-60 psl.
28-29 užd. 63-64 psl.
34 užd. 66 psl.
30-33 užd. 64-66 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-15

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
Antroji pamoka 23-45 psl.

Metų laikai, savaitės dienos, paros laikas. Laiko prieveiksmiai – 30 psl.
Apibūdinti savo gyvenamąją aplinką – 1 užd. 43 psl.; 1-2 užd. 44-45 psl.
Pavadinimo kilmininkas, laiko galininkas, dktv. Vns. Š.; nėra + dktv. vns. K. – 5-8 užd. 32-33 psl.; 14-16 užd. 38-40 psl.

NAMŲ DARBAS

Aprašykite savo gyvenamąja vietą, vartodami pakartotas gramatines formas PRAŠAU ATSIŲSKITE WORD DOKUMENTE
12-13 užd. 37-38 psl.
17-22 užd. 40-42 psl.

LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-08

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA

Antroji pamoka 13-20 psl.

Papasakoti apie savo gyvenamąją  aplinką, mandagiai paklausti, atsakyti.  1-10 užd. 23-24 psl.
Dktv. vns. G., K., Š; prielinksniai iš, į,  pas, prie  1-4 užd. 31 psl.; 1-3 užd. 34 psl.
Vietų, asmenų, profesijų pavadinimai  25-29 psl.

NAMŲ DARBAS

4-11 užd. 35-37 psl. 

Sukurti  kvietimą

LIETUVIŲ KALBA 9P. 2021-10-01.

KLASĖS DARBAS

TEMA: ASMENS TAPATYBĖ.
SKAITYMAS
Informacija apie kitą asmenį, mandagumo žodžiai. 1 užd. 21 psl.
GRAMATIKA
Daiktavardis vns. V., K., Vt.;
Būdo prieveiksmis su priesaga -iškai;
I asm. veiksmažodis es. l.
4-8 užd. 12 -14 psl. žodžiu
4-5 užd. 16 psl. raštu
POKALBIAI
Valstybės, sostinės, miestai, gyventojai, vardai. 10-11 užd. 20 psl.
ŽODYNAS
Valstybės, sostinės, miestai, gyventojai, vardai. 11 psl.

NAMŲ DARBAS

6-9 užd. 16-19 psl.
2-3 užd. 22 psl.

 

Lietuvių kalba 9P. 2021-09-24

KLASĖS DARBAS

TEMA: ASMENS TAPATYBĖ.
Informacija apie kitą asmenį, mandagumo žodžiai. 1-8 užd. 9-10 psl.
Abėcėlė. 11 psl.
Asmenys ir veiksmažodžių asmenavimas. 1-3 užd. 12 psl.

NAMŲ DARBAS

1-3 užd. 15-16 psl.
Užduotis atliekame vadovėlyje.