9-30-2022 Namu Darbai pp. 133-137

 1.   Kodėl Vokietija spaudė Lietuvą su ją prisijungti, PP karui baigiant?
 2.  Palei gruodžio 11-tos 1917 m. rezoliuciją, kas būtų anuliuojama?.
 3. Kurią dieną/ metus Lietuva skelbė savo nepriklausomybę?
 4.  “…su kitomis valstybėmis galutinai nustatys __________, demokratiškai visų jos…”
 5. Ką Taryba priėmė lapkričio 2d, 1918 m?
 6. Kas buvo Lietuvos Tarybos prezidiumo prezidentas tuo metu?
 7. Kuris asmuo buvo kviestas suformuoti ministrų kabinetą? 
 8. Kuri grupė norėjo “išlaisvinti” Lietuva iš vokiečių “okupacijos”?
 9. Dėl ko Lietuva turėjo pasiskolint 100 mln markių iš Vokietijos 1918 m.?
 10. Kuriais metais JAV priėmė Lietuvos Nepriklausomybė skelbimą?

9-23-2022 Namu Darbai pp.128 – 132

 1. Kuris įvykis pradėjo Pirmąjį Pasaulinį Karą?
 2.  Gintarinė deklaraciją pareiškė, kad Lietuva norėtų gauti _________________.
 3. Kaip vadinosi vokiečių sudarytą karinė administracija?
 4.  Išvardink vieną būdą kaip Vokietija germanizavo okupuotą Lietuvą
 5. Vokietija ir Austrija imperatoriaus aktu siekė atkurti kurią valstybę?
 6. Kas įvyko (prasidėjo) Rusijoje vasario 23 d, 1917m.?
 7. Kokia buvo rugsėjo 18-22 Konferencijos pagrindinė rezoliucija?
 8. Antroji rezoliucijos dalis lietė valstybinius santykius su ___________________ 
 9. Kas buvo naujai įkurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas?
 10. Maždaug kiek lietuvių imigrantų gyveno JAV-e tuo metu? 

9-16-2022 Namu Darbai pp. 122 – 127

 1.  Kuri tauta valdė Lietuvą 1905 metais ir kas buvo jos vadovas?
 2.  Išvardinkite vieną tikslą rezoliucijos iš gruodžio 4-5 Didžiojo Vilniaus Seimo
 3. Isvardink dviejas dalis (rūmus) Rusijos valdžios, po revoliucijos
 4. Kai buvo sprendžiama Lenkijos autonomiją, kurią žemės dalį lietuviai norėjo atskirt?
 5. Nors švietimo sistema buvo rusiška, kurias kalbas leido naudoti mokyklose?
 6. Kuri lietuviška politinė grupė buvo stipriausia tuo metu?
 7. Išvardinkite vieną siekį / tikslą Lietuvos Demokratų partijos. 
 8. Ką lietuvių ir lenkų intelektualai drauge, solidariai, bandė atkurti Vilniuje?
 9. Išvardinkite vieną svarbų darbą kurį atliko mokslo draugijos
 10. Kas buvo žymiausias to laiko lietuvių dailininkas (ir kompozitorius)?