2022-09-17 8kl. Istorija

8.1 ATR Liublino unija 8.2 Lietuvos teisėtvarka 8.3 Lietuvių kult. raida 16a Renesansas, Mazvydas, Dauksa, VU 8.4 Lietuvių kovos su švedais ir rusais 8.5 Abiejų Tautų Respublikos žlugimas 8.6 Lietuva rusijos provincija 8.7 1831 ir 1863 m sukilimai 8.8 Lietuvių tautinis atgimimas XIX a 8.9. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo aplinkybes 8.10. Lietuvių kovos dėl nepriklausomybės 8.11. Steigiamasis seimas 8.12. Ūkiniai Lietuvos pasiekimai 8.13. Švietimo ir kultūros raida nepriklausomoje respublikoje 8.14. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona 8.15. Prezidentas Kazys Grinius ir kt. Kovo 11 Sausio 13 Užgavėnės Vasario 16