8P geo galutinai SUTRUMPINTAS vadovas baigiamiesiems egzaminams

8P geografijos klasės Baigiamieji egzaminai vyks dvi dienas:

penkt. bal. 29 d. (2022.04.29) ir

penkt. geg. 6 d. (2022.05.06)

Kas nebaigs pirmą dieną galės užbaigti antrą dieną.

Čia galutiniai sutrumpintas VADOVAS mokytis egzaminams ir Atlaso ištrauka rodanti Lietuvos Saugomas teritorijas:

Laimingai!

Ramunė Kelečienė | 8P geo mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos klasei PROJEKTO NEBUS – ruošimės egzaminams

Mielieji,

Labai atsiprašau, kad nepranešiau anksčiau, bet šv. Velykų atostogų metu nutariau projekto nedaryti, nes nebeužtenka laiko.

Sekančioje pamokoje koncentruosimės į pasiruošimą baigiamajam egzaminui, kuris vyks 2022.04.29 ir 2022.05.06 dienomis. Užteks laiko egzaminą atlikti vienos pamokos metu, tai tie, kurių nebus pirmą egzamino dieną, galės atlikti antrą dieną. Su jumis, kurie egzaminą būsite atlikę pirmą dieną, darysim ką nors smagaus.

Pasimatome šį penktadienį 2022.04.22!
*
Ramunė Kelečienė
8P geografijos mokytoja

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.04.08 dienai

Mieli aštuntokai,

NAMŲ DARBAMS prašau atidžiai perskaitykite straipsnį apie LIETUVOS LENKUS, kurį išdalinau klasėje per pereitą pamoką. Skaitydami pasižymėkite faktus, kurie jums atrodo svarbūs.

Tiems studentams kurie nebuvo vakar dienos pamokoje, PRISEGU NUSKANUOTĄ STRAIPSNĮ ČIA:

Lietuvos LENKAI (straipsnis 8P geo)

Kai grįšime į mokyklą penkt. 2022.04.08, bus apie LIETUVOS LENKUS APKLAUSA pagrįsta žiniomis, kurios randasi straipsnyje.

Linkiu jums labai linksmų pavasario atostogų! Tai gera proga mums visiems atsikvėpti. 🤗

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.25 dienai

Mieli aštuntokai,

APKLAUSA APIE LIETUVOS ŽYDUS:

Pereitą penktadienį mes pildėme Apklausą apie Lietuvos žydus vartojant mano išdalintą 6-psl. aprašymą.

TIE KURIE APKLAUSOS DAR NEBAIGĖTE IR NEĮTEIKĖTE, prašau baigtą Apklausą atsiųskite man  EL. PAŠTU (EMAIL) šiuo adresu:  rkeleciene@maironis.org IKI ATEINANČIO PENKT. 2022.03.25 dienos.

VIENKARTINIS BONUSAS !!

Jei šią apklausą jau atlikote ARBA man LAIKU atsiųsite el. paštu IKI ATEINANČIO PENKT. 2022.03.25

IR

  1. Jei daugiau nei pusę atsakymų atsakysite teisingai—AUTOMATIŠKAI gausite “A+” pažymį. Kiekvienas atsakymas, kurių iš viso yra 87, yra pažymėtas dėžute. Tai reišia, kad  — 44 ar daugiau teisingų atsakymų garantuos A+ pažymį.
  2. Jei mažiau nei pusė bus atsakyti teisingai (43 ar mažiau)—AUTOMATIŠKAI gausite “B” pažymį.
  3. Jei NEATLIKSITE Apklausos iki ateinančio penkt. pamokos pradžios, AUTOMATIŠKAI gausite “D” pažymį.

Apklausai PATARIMAI:

    • Kiekvienas klausimas gali (bet neturi) turėti daugiau nei vieną atsakymą.
    • Kiekvienas klausimas turi bent vieną teisingą atsakymą.
    • VARTOKITE mano išdalintą Lietuvos žydų aprašymą, kurį (vėl) prisegu prie šio skelbimo ČIALIETUVOS ŽYDAI (straipsnis)

NAMŲ DARBAI ateinančiam penkt., 2022.03.25 dienai:

Paklauskite savo vieno arba abiejų tėvų iš kokio Lietuvos regiono (pvz., Aukštaitijos, Dzūkijos, …) IR iš kokio miesto/miestelio/kaimo jie yra kilę.

Sužinokite iš savo vieno arba abiejų tėvų arba senelių kokį nors YPATINGĄ FAKTĄ apie tėvų regioną IR jų miestą/miestelį/kaimą. Klasėje PAPASAKOSITE ką sužinojote.

  • Šie NAMŲ DARBAI yra pasiruošimas mūsų šio, antrojo semestro PROJEKTUI apie savo tėvų regioną ir miestą/miestelį/kaimą iš kur jie yra kilę. Projektą visi turėsite PRISTATYTI iki penkt. 2022.04.22 dienos ir trumpai KLASEI PAPASAKOTI ką sužinojote. Daugiau apie projektą duosiu jums žinoti ateinančios pamokos metu. Projektui RUBRIKĄ paskelbsiu ateinantį savaitgalį maironis.org svetainėje.

Būkite linksmi ir sveiki.

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.18 dienai

Mieli penktadienio pamainos aštuntokai,

Mes pereitoje pamokoje mokinomės apie Lietuvos žydus.

Jūsų NAMŲ DARBAI ateinančiam penktadieniui yra perskaityti straipsnį apie Lietuvos žydus, kurį aš jums prisegu ČIA:

LIETUVOS ŽYDAI (straipsnis 8P geo)

Ateinantį penktadienį bus apie Lietuvos žydus APKLAUSA.

PATARIMAS

Pildant apklausą, aš LEISIU JUMS VARTOTI STRAIPSNĮ.

TODĖL, jei galite straipnį atsispausdinti, jį skaitydami PASIŽYMĖKITE svarbesnius faktus (pavyzdžiui, su paryškinimo rašykliu (HIGHLIGHTER)), kad būtų lengviau juos atrasti apklausos metu.

Iki ateinančio penktadienio!

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.11 dienai

Sveiki aštuntokai!

Pereitą savaitę mokėmės apie Žemaitijos Kurtuvėnų regioninį parką.

Jūsų geografijos NAMŲ DARBAI ateinančiam penktadieniui, 2022.03.11 dienai, yra:

PRATIMŲ psl. 47 (atsakyti TIKTAI klausimus #1 ir #2) ir psl. 48 (atsakyti TIKTAI klausimą #3)

(Remkitės Vadovėlio psl. 57-58)

PATARIMAI kaip lengviau atlikti namų darbus:

 • KLAUSIMAS #1 turi DVI DALIS: Pirmoji, saugomųjų teritorijų kontūriniame žemėlapyje (Prat. psl. 54) pažymėkite Kurtuvėnų regioninį parką. Jei pereitą penktadienį nebuvote klasėje, parkas yra į pietvakarius nuo Šiaulių miesto.   Antroji, parašykite kas vaizduojama parko herbe ir paaiškinkite kodėl.
 • KLAUSIMAS #2Atsakyti į klausimą, pirma pasiskaitykite apie Kurtuvėnų dvaro svirną Vadovėlio 57 psl. Svirnas yra pastatas kuriame laikomi grūdai, šienas, ūkiniam darbui skirti įrankiai ir kita manta (angliškai: barn/silo).
 • KLAUSIMAS #3Paties klausimo trumpame straipsnelyje pavadintame “Kurtuvėnų dvaro žirgynas” yra surašytos TIK KAI KURIOS paslaugos kurios teikiamos žirgyne. JŪSŲ DARBAS yra pasižiūrėti internete į šį straipsnį:  https://www.kurtuva.lt/index.php?module=editable&action=separated&id=74 ir parašyti KOKIAS DAR paslaugas teikia žirgynas. ——————————–
 • ŽODYNĖLIS:  paslaugos = patarnavimai/teikiamos gėrybės/galimybės (angl. services/amenities/facilities); ką nors plėtoti = išplėsti/vystyti/ugdyti/didinti (angl. develop/expand/cultivate); brika vežimas su dviem ratais traukiamas vienu ar dviem arkliais, kartais tik su lenta arba sėdyne kam nors vežti (angl. two-wheeled horse-drawn cart or wagon); hipoterapija = jodinėjimas arkliu su tikslu žmogui teikti fizinę terapiją ar reabilitaciją, ypač vartojamas sustiprinti koordinaciją, balansą ir raumenis (angl. hippotherapy/use of horseback riding as a therapeutic or rehabilitative treatment, especially as a means of improving coordination, balance and strength).

ATEINANTĮ PENKTADIENĮ MENAME KOVO 11 DIENĄ!

TODĖL VISI DĖVIME TAUTINIUS RŪBUS. Jei NETURITE tautinių rūbų:

Mergaitės – dėvi baltas bliuskutes ir sijonėlius. Vietoj karūnėlės galima galvą perrišti tautine juostele/juosta.

Berniukai – dėvi baltus marškinius ir tamsias kelnes (jokiu būdu NE DŽINSUS).

Kodėl minime Kovo 11-tą dieną? Nes tą dieną 1990 metais, Lietuvos Atkuriamojo Seimo Aukščiausiosioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir Lietuva oficialiai tapo nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos. Lietuva buvo pirmoji iš visų 15-kos Sovietų Sajungos pavergtų valstybių, kuri paskelbė savo nepriklausomybę.

Pasimatysime ateinantį penktadienį!

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.04 dienai

Sveiki!

Pereitą penktadienį mokėmės apie Varnių regioninį parką Žemaitijoje. Čia jūsų NAMŲ DARBAI:

PRATIMŲ psl. 46. Atsakykite į VISUS klausimus. 

Vadovaukitės Vadovėlio psl. 55-56.

PATARIMAS:  Paukštis vaizduojamas Varnių reg. parko herbe yra didysis baublys. Atsimenate kaip keistai jis gieda/baubia?

Iki kito penktadienio.

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.25 dienai

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.25 dienai:

 

8P geografijos PRATIMŲ PSL. 44 (Vadovėlio psl. 52-53 (Žemaitijos nacionalinis parkas))

Patarimai:

   • Pastebėkite, kad klausimas #1 turi DVI DALIS:

(1)  Saugomų teritorijų kontūriniame žemėlapyje (Prat. psl. 54) reikia pažymėti Žemaitijos nacionalinį parką ir 

(2)   Pratimuose atspausdintose eilutėse reikia parašyti kas vaizduojama Žemaitijos nacionalinio parko HERBE

 

Labai didžiuojuosi jūsų visų pasišventimu belankant “ekstra” mokyklą. Sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.18 dienai

Mielieji,

Ateinančiam penktadieniui (2022.02.18) namų darbams prašau atlikite PRATIMŲ PSL. 43.

Atsakyti į klausimus vadovaukitės Vadovėlio psl. 48-51.

Jeigu kas dar nepadarėte pereitam penktadieniui užduotus namų darbus (už pažymį parašyti rašinį apie vieną iš Žemaitijos sostinės Telšių ypatingų vietų), prašau rašinį atneškite man į pamoką šį penktadienį (2022.02.18) ARBA prieš tai atsiųskite man el. paštu į mano pašto dėžutę: rkeleciene@maironis.org.

Rašinio rubrika buvo parašyti bent du puslapius (dvi lapo puses) kas antroje eilutėje. Rašykite savo žodžiais ir pilnais sakiniais! Rašinys bus vertinamas už tris pažymius, tai atlikite kaip sugebate geriausiai. Jei turite namie techniką, prisekite vieną ar daugiau savo pasirinktos vietos nuotraukų. Nuotraukomis užimta vieta nesiskaitys dviejų rašytų puslapių dalis …

Geriausios sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.11 dienai

EKSTRA namų darbų 2022.02.11 dienai NĖRA

. . . nes tą dieną jūs privalote įteikti ilgesnį rašinį apie vieną iš Telšių miesto (Žemaitijos sostinės) žymių vietų.

Prisiminkite, kad rašinys yra vertas tris pažymius, tai stenkitės gerai atlikti!

 

Linkiu jums daug sėkmės. Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė | 7P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org