8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.01.28 dienai

Sveiki aštuntokai!

Ateinančiam penktadieniui geografijos namų darbai yra:

  1.  PRATIMAI psl.  42
  2.  EKSTRA DARBAS:
   • Žiūrėdami į Pratimų psl. 15
   • Aiškiai nupieškite DABARTINES LIETUVOS SIENAS ant pereitoje pamokoje išdalinto žemėlapio “Baltų gentys – 12 amžius” 

Tiems kurie nebuvote pereitoje pamokoje arba neberandate lapo su “Baltų genčių” žemėlapiu, PRISEGU ŽEMĖLAPĮ PRIE ŠIO POSTO.

Ačiū! Pasimatysime ateinantį penktadienį.

Ramunė Kelečienė | 7P/8P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P Geo 2022.01.21 dienai NEBUVO UŽDUOTA NAMŲ DARBŲ!

… Bet galite paskaityti apie Žemaitiją Vadovėlio psl. 47-51.   :))

8P Geo. NAMŲ DARBAI įteikimui 2022.01.14 (Suvalkija)

SUVALKIJA

Naudojantis Vadovėlio psl. 41-43:

Atlikti VISUS klausimus PRATIMUOSE PSL. 36-37, SU ŠIA IŠIMTIMI:

Prat. psl. 36 klausimas #2:

NAUDOJANTIS klasėje išdalintu

(a) PAVEIKSLU naujojo Suvalkijos herbo (Nuoroda (link): PAVEIKSLAS Suvalkijos naujas HERBAS.pdf) ir

(b) STRAIPSNIU apie herbo priėmimą (Nuoroda (link): STRAIPSNIS “Patvirtintas Sūduvos krašto HERBAS” (2021.07.22).pdf),

ANT ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ atsakykite į šiuos 3 klausimus:

 1. Ką Suvalkijos naujas herbas pavaizduoja (3 dalykai)?
 2. Kokia reikšmė Suvalkijos naujojo herbo kiekvienos dalies / kodėl Suvalkijos/Sūduvos krašto bendruomenės parinko šias tris dalis?
 3. Kokiais būdais Suvalkijos/Sūduvos regionas prisidėjo prie Lietuvos krašto istorijos ir formavimosi?

!!! ATSAKYMAS turi būti MAŽIAUSIAI 1 lapo pusės ilgumo. Rašykite kas antroje eilutėje. PRAŠAU RAŠYKITE PILNAIS SAKINIAIS IR SAVO ŽODŽIAIS.

Sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 17 dienai (2021.12.17)

Mieli 8P geografijos klasės studentai,

Pasirodo, kad ateinantį penktadienį vis dėlto pamokos vyks visose disciplinose—tik bus sutrumpintos, nes po pamokų švęsime Kūčias ir šv. Kalėdas.

LABAI PRAŠOME ŠVENTIŠKAI APSIRENGTI. Nėra reikalo dėvėti ką nors formalaus, bet tik gražesnio (pvz., ne senus, nudėvėtus džinsus, “T-shirts” ar “sweatshirts”). Gal turite kokį nors Kalėdinį megztinuką? Gal juokingą? Gal pasipuoškite Kalėdinėm spalvom?

PENKTADIENĮ 2021.12.17 ATVYKĘ MOKYKLON PRAŠAU pasižiūrėkite į DIENOTVARKĘ, kuri būna iškabinta aukštesniosios koridoriuje ant sienos ir taip pat mokyklos raštinėje. Tokiu būdu žinosite kas, kada ir kur tą vakarą vyks 🙂  Dar tiksli dienotvarkė nepaskelbta …

Po pamokų bus mūsų (7P ir 8P klasių) Kūčios ir seks Kalėdinis baliukas. Mokykla parūpins maisto ir gėrimų!

Tie kurie gavote lapelius su paragrafu, kurį turėsite per Kūčias padeklamuoti, PRAŠAU IŠMOKITE ŽODŽIUS MINTINAI, kad nereikėtų nulenkus galvą skaityti …

Taip pat ATSINEŠKITE KŪČIŲ MALDOS IR DAINELĖS ŽODŽIUS, kuriuos gavote per mūsų Kūčių repeticiją pereitą penktadienį. Tiems kurių per repeticiją nebuvo, prisegu Kūčių maldos ir dainelės žodžius: KŪČIŲ MALDA & DAINELĖ 

Šią savaitę bandysiu kiekvienam studentui, kuris nėra atlikęs kai kurių namų darbų arba baudos už nepadarytus namų darbus nusiusti emailus, kad galėtumėte atostogų metų pasivyti. Kai baigsis pirmasis semestras sausio mėn. 21 dieną, tie kurie nebus atlikę namų darbus už tuos darbus gaus NULĮ. Kiekvienas nulis atsispindės jūsų semestro pažymiuose, kuriuos turės pasirašyti tėvai.

*************************************************************************

ŠTAI GEOGRAFIJOS NAMŲ DARBAI ATEINANČIAM PENKTADIENIUI 2021.12.17:

Perskaitykite VADOVĖLIO psl. 39-40 (Kuršių nerijos nacionalinis parkas) ir

Atlikite VISAS užduotis PRATIMŲ KNYGOJE psl. 33. 

Atkreipkite dėmesį, kad KLAUSIMAS #1 turi dvi dalis:                       

1.   KONTŪRINIAME ŽEMĖLAPYJE (Pratimų knygos psl. 54) pažymėkite Kuršių nerijos nacionalinį parką IR jo gyvenvietes   IR                   

2.   Duotose eilutėse parašykite kas vaizduojama parko herbe ir kodėl …

*************************************************************************

Iki penktadienio, kada pasimatysime šventiškoje nuotaikoje!

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė, jūsų geografijos mokytoja

 

Priminimas 8P Geo. studentams kurių nebuvo 2021.12.03 pristatyti namų darbus

Šie NAMŲ DARBAI buvo užduoti 2021.11.19 (prieš Padėkos d. atostogas) ir turėjo būti pristatyti klasėje pereitą penktadienį, 2021.12.03:

PRATIMŲ psl. 27-28 (DĖMESIO:  Psl. 27 Klausimas #1 turi dvi dalis:

Pirmoji:  Pažymėti ko prašo PRATIMŲ KNYGOJE žemėlapyje psl. 54 ir

Antroji: Apibūdinti herbą)

Šie studentai, kurių nebuvo 8P geo. pamokoje pereitą penktadienį (2021.12.03) privalo atlikti šiuos namų darbus ir pristatyti mokytojai šį penktadienį (2021.12.10)–kartu su namų darbais kurie buvo užduoti pereitą penktadienį (žiūrėkite mano namų darbų “Post” @ www.maironis.org):

Aleksė ALIJOŠIUS

Ernestas LŪŽA

Monika MICUTA  ir

Adelė RAUDUVĖ.

Dėkui! Tikiuosi, kad pasimatysime šį penktadienį.

Ramunė Kelečienė

8P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 10 dienai (2021.12.10)

NAMŲ DARBAI:

Remiantis VADOVĖLIO psl. 35-38 (Mažosio Lietuvos regionas),

PRATIMŲ KNYGOJE atlikti psl. 31-32

 

Dėkui ir sėkmės! Pasimatysime penktadienį.

Ramunė Kelečienė

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. LAPKRIČIO 19 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 27-31,

Atlikti PRATIMŲ knygoje psl. 25-26.

Kaip visada, jei namų darbai nebus atlikti iki patikrinimo ateinančio penkt. pamokos pradžioje, bus užduodamas papildomas rašinėlis, kurį reikės įteiktį per sekančią pamoką kartu su pasivėlintais namų darbais.

Geros savaitės visiems!

 

8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. lapkričio 12 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 20-26:

Padaryti PRATIMŲ knygoje psl. 18-22, su šiomis IŠIMTIMIS (“exceptions”):

Psl. 18 – PRATIMŲ knygoje atlikti TIKTAI klausimus #3 & #4 (NE #2)

Klausimą #2 atlikti ant atskiro lapo, vienoje pusėje, kas antroje eilutėje. Jūsų atsakymas bus surinktas ir jam paskiriamas pažymys.

Psl. 19 – atlikti TIKTAI klausimus #5 & #6 (NE #7)

Psl. 20atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 IR klausimo #3 TIKTAI VIENĄ DALĮ — “Kas saugoma šioje teritorijoje?” (NE kitas dalis, pvz. “Kaip vadinasi …” “Kur įsikūręs …” Išvardyk …” bei “Kokias pramogas …”)

Psl. 21 – atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 IR klausimo #3 TIKTAI PIRMĄJĄ DALĮ — “Kas parke SAUGOMA?” (NE antrąją dalį — “Ką parke PAMATYTI?”)

Psl. 22 – atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 (NE klausimą #4)

*PASTABA:  Saugomų teritorijų KONTŪRINIS ŽEMĖLAPIS (kuriame reikia pažymėti atsakymus į klausimą #1 puslapiuose 20-22) yra randamas PRATIMŲ knygoje psl. 54

DĖKUI visiems už jūsų sunkų darbą ir laiką. Buvome atsilikę dėl įvairių trukdymų paskutinių dviejų klasių bėgyje.  Namų darbų užduotis ateityje stengsiuosi padaryti trumpesnėmis.