2022-09-17 7kl. Istorija

7.1 Baltų gentys ir jų gyvenamoji teritorija 7.2 Baltų buitis ir tikėjimas 7.3 Prūsų ir jotvingių likimas 7.4 Lietuvos vardo paminėjimas 7.5 Mindaugas, Saules, Durbes musiai 7.6 Vilnius seniau ir dabar 7.7 Gediminaičių dinastijos pradžia 7.8 LDK reikšmė Europoje Gedimino laikais 7.9 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Gedmino mirties 7.10 Krėvos sutartis 1385 m 7.11 Lietuvos krikštas 7.12 Vytautas Didysis ir jo valdymas 7.13 Lietuva LDK Vytauto laikais 7.14 Žalgirio mūšis 1410 m 7.15 Lietuva po Vytauto mirties Kovo 11 Sausio 13 Užgavėnės Vasario 16