7P geo galutinai SUTRUMPINTAS vadovas baigiamiesiems egzaminams

7P geografijos klasės Baigiamieji egzaminai vyks dvi dienas:

penkt. bal. 29 d. (2022.04.29) ir

penkt. geg. 6 d. (2022.05.06)

Kas nebaigs pirmą dieną galės užbaigti antrą dieną.

Čia galutiniai sutrumpintas vadovas mokytis egzaminams ir Atlaso ištrauka rodanti Lietuvas aukštumas/žemumas ir ežerus/upes:

7P geo SUTRUMPINTAS VADOVAS baigiamiesiems egzaminams (2021-22)

7P geo ATLASO psl. 6-7 (baigiamiesiems egzaminams 2021-22)

Ramunė Kelečienė | 7P geo mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos klasei PROJEKTO NEBUS – ruošimės egzaminams

Mielieji,

Rodos jums paskutinės pamokos metu minėjau, kad žadėjau užduoti projektą. Bet šv. Velykų atostogų metu nutariau projekto nedaryti, nes nebeužtenka laiko.

Sekančioje pamokoje koncentruosimės į pasiruošimą baigiamajam egzaminui, kuris vyks 2022.04.29 ir 2022.05.06 dienomis. Užteks laiko egzaminą atlikti vienos pamokos metu, tai tie, kurių nebus pirmą egzamino dieną, galės atlikti antrą dieną. Su jumis, kurie egzaminą būsite atlikę pirmą dieną, darysim ką nors smagaus.

Pasimatome šį penktadienį 2022.04.22!
*
Ramunė Kelečienė
7P geografijos mokytoja

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.04.08 dienai

Mieli septintokai,

Mes pereitoje geografijos pamokoje mokėmės apie Lietuvos miškus, VADOVĖLIO PSL. 50-52.

Tie kurie dar nespėjote atlikti namų darbus apie miškus klasėje, čia yra NAMŲ DARBŲ UŽDUOTIS 2022.04.08 dienai:

PRATIMŲ PSL. 34-35 (atsakykite TIKTAI klausimus #1-3, NE #4).

Linkiu jums labai linksmų pavasario atostogų! Tai gera proga mums visiems atsikvėpti. 🤗

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.25 dienai

Mieli septintokai,

Sekančiam penkt., 2022.03.25 dienai NĖRA užduota NAMŲ DARBŲ. Ateinantį penktadienį mokinsimės apie LIETUVOS MIŠKUS, kurie yra aprašyti Vadovėlio psl. 50-52.

BET NE VISKAS! Pereitą penktadienį visi rašėte rašinius JAV lietuvių bendruomenės rašinių KONKURSUI.– NE VISI UŽBAIGĖTE. Tiems, kurie dar nebaigėte rašinio, ateinantį penktadienį išdalinsiu nebaigtus rašinius ir pradžioje pamokos duosiu 5 minutes perskaityti ką parašėte ir apgalvoti kaip rašinį pabaigti. Tada duosiu 10 minučių baigti savo rašinį rašyti.

Jei studentai, kurie jau baigėte savo rašinį konkursui, bet norėsite peržiūrėti ką pridavėte ir padaryti pataisų, taip pat gausite atgal rašinius ir gausite tiek pat ekstra laiko kaip nebaigusieji rašiniams pagerinti.

Sekmės.

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.18 dienai

Mielieji septintokai,

Ateinantį penktadienį, 2022.03.18 dieną, pamokos metu rašysime rašinį kasmetiniam JAV Bendruomenės rašinių konkursui. NEGALIMA RAŠINIO RAŠYTI NAMIE. Visi rašysime rašinius klasėje. BET, galima iš anksto pasiruošti kitais būdais.

Jūsų NAMŲ DARBAI šiam penktadieniui yra pasiruošti rašyti konkurso rašinį šitais žingsniais:

PIRMIAUSIA, išsirinkit  savo rašiniui vieną iš šių trijų temų:

(1) Mes nupinsim šokių pynę . . .  (Skirta Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių tautinių šokių šventei)
(2) Koks yra šių dienų jaunimas? (Skirta Lietuvos jaunimo metams) NĖRA BŪTINA (bet leidžiama) rašyti apie lietuvių jaunimą išeivijoje specifiniai. Taip pat galite rašyti apie šių dienų jaunimo ypatybes bendrai.
(3) Pavyzdžiai, kurie įkvepia mane – garsiausios Lietuvos
krepšinio legendos. Žaidėjas, kurį pasirenkate turi būti iš Lietuvos, bet gali žaisti kokiai nors Amerikos komandai.

ANTRA, jeigu jūsų rašinys reikalauja vartoti žinias apie savo temą (pavyzdžiui, jei pasirenkate rašyti apie tam tikrą garsų krepšininką iš Lietuvos), PRIEŠ PENKTADIENĮ susirinkite žinių bei faktų, kurie jums padės aprašyti tą temą. IŠMOKITE REIKALINGUS FAKTUS ATMINTINAI, NES NEBUS LEIDŽIAMA ŽIŪRĖTI Į TELEFONUS ARBA ATSPAUDINTUS/IŠRAŠYTUS FAKTUS rašant savo darbą!

TREČIA, pasiruoškite savo rašiniui metmenis (OUTLINE), kad jūsų rašinys logiškai skaitytųsi ir būtų gražiai suorganizuotas. Štai keletas gairių:

Pradėkiti su ĮŽANGA – pastraipa/paragrafu, kuris bendrai supažindins skaitytoją su jūsų tema ir sutrauktai papasakos svarbiausius temos punktus. Pirmuoju įžangos sakiniu įdomiai pagaugite savo skaitytojo dėmesį!

Tada parašykite KELIAS PASTRAIPAS NAGRINĖJANT SAVO PASIRINKTĄ TEMĄ (paragraghs explaining the main ideas of your essay). Kiekviena pastraipa turi išreikšti tiktai vieną mintį. Kiekvieną pastraipą patariama pradėti su trumpu sakiniu, kuris apibūdina tą mintį, tada parašyti kelis sakinius paaiškinant savo minties detales.

Pagaliau, PARAŠYKITE PASKUTINĘ PASTRAIPĄ, KURI IŠREIKŠ JŪSŲ RAŠINIO IŠVADAS (CONCLUSIONS).  Šioje pastraipoje, PIRMIAUSIA pakartokite savo rašinio pagrindinę temą. TADA surašykite savo išvadas. Kiekvieną išvadą yra patartina rašyti atskirame sakinyje. Kiekvienas išvados sakinys turėtų sekti eigą jūsų vidurinių, aiškinamųjų pastraipų, kuriose išreiškėte po vieną mintį. (Each sentence in the conclusion should follow the order of your explanatory paragraphs.) UŽBAIKITE RAŠINĮ su sakiniu, kuris įdomiai išreiškia pagrindinę jūsų rašinio mintį/išvadą.

Konkurso organizatoriai prašo parašyti nuo VIENO iki DVIEJŲ PUSLAPIŲ (one to two sides of a page) ant liniuoto popierio, vartojant kiekvieną eilutę. Aš parūpinsiu popierį. Atsineškite paprastą pieštuką ir trinktuką, kad jeigu padarysite klaidų, galėtumėte jas lengvai ištaisyti.

PRISEGU oficialias rašinių konkurso gaires čia:  JAV RAŠINIŲ konkurso GAIRĖS (2022 m.)

Jūsų pastangas įvertinsiu pažymiu. Linkiu daug sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 7P klasės auklėtoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.11 dienai

Sveiki septintokai!

Jūsų geografijos NAMŲ DARBAI ateinančiam penktadieniui, 2022.03.11 dienai, yra:

PRATIMŲ PSL. 32 (atsakyti VISUS klausimus) (Vadovėlio psl. 49)

PATARIMAI kaip lengviau atlikti namų darbus:

ATEINANTĮ PENKTADIENĮ MENAME KOVO 11 DIENĄ!

TODĖL VISI DĖVIME TAUTINIUS RŪBUS. Jei NETURITE tautinių rūbų:

Mergaitės – dėvi baltas bliuskutes ir sijonėlius. Vietoj karūnėlės galima galvą perrišti tautine juostele/juosta.

Berniukai – dėvi baltus marškinius ir tamsias kelnes (jokiu būdu NE DŽINSUS).

Kodėl minime Kovo 11-tą dieną? Nes tą dieną 1990 metais, Lietuvos Atkuriamojo Seimo Aukščiausiosioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir Lietuva oficialiai tapo nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos. Lietuva buvo pirmoji iš visų 15-kos Sovietų Sajungos pavergtų valstybių, kuri paskelbė savo nepriklausomybę.

Pasimatysime ateinantį penktadienį!

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja ir 7P klasės auklėtoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.03.04 dienai

Sveiki!

Žinau, kad keli iš jūsų jau baigėte šiuos namų darbus. Štai tiems kurie dar nebaigė:

PRATIMŲ psl. 31 (Vadovėlio psl. 47-48).

 • Atsakykite klausimus #1, #2 ir TIKTAI PASKUTINĘ DALĮ #3, kur klausia kiek ilgai trunka susiformuoti vienam metrui durpių.
 • NEREIKIA atsakyti pirmos dalies #3 (Praktikos darbas), kur prašo sužinoti durpių sudėtį.

DAR NEAIŠKU KAS YRA DURPĖS? Pasižiūrėkite į šį trumpą National Geographic straipsnelį apie “PEAT, the Forgotten Fuel“:  https://www.nationalgeographic.org/media/peat-forgotten-fuel/

Būkite sveiki!

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.25 dienai

NAMŲ DARBAI 2022.02.25 dienai (LT ežerai ir tvenkiniai):

 

7 geografijos klasės PRATIMŲ PSL. 30–atsakykite į VISUS klausimus. Vartokite savo Vadovėlio 52-54 puslapius.

Patarimai:

   • #1 klausimui atsakyti vartokite Atlaso 14 psl., kuriame parodyti svarbiausi LT hidrografiniai objektai. Kas neturi Atlaso arba nebuvote pereitoje pamokoje, nuskanuotą Atlaso 14 psl. prisegu čia:

LT hidrografija (ATLASO 14 psl.)

   • Atsakant į #1 klausimą, jei nerandate užtenkamai ežerų, kurie tiesioginiai kerta LT sieną, taip pat galite įrašyti  LT ežerus kurie yra ARTI sienos.

Atlasą būtina grąžinkite į klasę ateinantį penktadienį.

 

Dėkui visiems už jūsų laiką ir pasišventimą. Iki penktadienio!

Ramunė Kelečienė | 7P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

 

 

7P Geografijos NAMU DARBAI 2022.02.18 dienai (#2)

Mielieji,

Namų darbams prašau atlikite PRATIMŲ PSL. 28 apie Lietuvos upes. Atsakydami į klausimus žiūrėkite į šiuos žinių šaltinius:

  1.  Vadovėlio psl. 40-43 (LT upių aprašymas)
  2.  Vadovėlio psl. 58 (LT politinis žemėlapis)
  3.  Atlaso psl. 4-5 (LT administracinis žemėlapis)
  4.  Atlaso psl. 6-7 (LT gamtinis žemėlapis); ir
  5.  Atlaso psl. 14 (LT hidrografija)

ATLASUS BŪTINAI GRAŽINKITĖ MAN KLASĖJE SEKANČIOJE PAMOKOJE!!

Tie kurie dar neįdavėte APKLAUSOS apie dabartinius Rusijos grasinimus Ukrainai, užpildytą apklausą prašau atneškite man į klasę ateinantį penktadienį (2022.02.18) 😊 ARBA

Jei nebūsite pamokoje, prieš pamokai prasidedant 4:30 val., baigtą apklausą atsiųskite man į mano el. pašto dėžutę:  rkeleciene@maironis.org.

Kaip sakiau savo pranešime pereitą savaitę, tie kurie apklausos man nepriduos iki 2022.02.18 termino gaus “D” pažymį    Kiti gausite “A+” arba “B” priklausant nuo teisingų atsakymų skaičiaus.

Geriausios sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 7P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.02.18 dienai (#1)

APKLAUSA – Rusijos grasinimai užkariauti Ukrainą Apklausa yra prisegta prie šio paskelbimo ČIA:

*  APKLAUSA – Rusijos grasinimai užkariauti Ukrainą 2022.01.18  *

 

VIENKARTINIS BONUSAS!:  

Jei šią apklausą atliksite ir laiku įteiksite UŽ DVIEJŲ (2) SAVAIČIŲ, PENKTADIENĮ 2022.02.18, ir pusė ar daugiau atsakymų bus teisingi, automatiškai gausite “A+” pažymį. Kiekvienas atsakymas yra pažymėtas dėžute. Atsakymų iš viso yra 64 — 32 ar daugiau teisingų atsakymų garantuos A+ pažymį.

Jeigu mažiau nei pusė (31 ar mažiau) atsakymų bus teisingi, gausite “B” pažymį. 

Jeigu šio darbo laiku neįteiksite, gausite “D” pažymį. 

Jei ateinantį penktadienį nebūsite pamokose, atsiųskite baigtą apklausą man iki kito penktadienio pamokos į mano emailo dėžutę:  rkeleciene@maironis.org

 

PATARIMAI:  

Kiekvienas klausimas gali (bet neturi) turėti daugiau nei vieną atsakymą

Atsakyti klausimus apie Europos Sąjungą, žiurėkite čia:

Atsakyti klausimus apie NATO ir Amerikos reakciją – žiūrėkite čia: