7P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.01.28 dienai

Sveiki septintokai!

Ateinančiam penktadieniui geografijos namų darbai yra:

  1.  PRATIMAI psl.  25-26 (išskyrus psl. 26 klausimą #4)
  2.  EKSTRA RAŠTO DARBAS UŽ PAŽYMĮ:
   • Žiūrėkite į Klaipėdos delfinariumo internetinę svetainę (web page), www.jurumuziejus.lt, tada “Apie mus,” tada “Istorija ir veikla,” ir
   • Atsakykite į šiuos du klausimus MAŽIAUSIAI ANT 1/2 PUSLAPIO (tai yra vienoje lapo pusėje) KAS ANTROJE EILUTĖJE, SAVO ŽODŽIAIS IR PILNAIS SAKINIAIS:
    1.  Kokia MOKSLINE veikla užsiima delfinariumas?
    2.  Kokia TURISTINE veikla užsiima delfinariumas?

Kiekvienas klausimas turi daugiau negu vieną atsakymą. Kuo daugiau atsakymų įrašysite, tuo bus geresnis pažymys.

Beveik nei vienas iš jūsų nepridavėte rašto darbo apie DELFINARIUMĄ. JEIGU JAU PADARĖTE Pratimus arba Rašinį, antrą kartą nebereikia daryti. Aš užskaičiavau ką man parodėte ir įteikėte pereitos savaitės pamokoje kaip atliktus namų darbus.

Ačiū! Pasimatysime ateinantį penktadienį.

Ramunė Kelečienė | 7P/8P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P Geo – 2022.01.21 dienai NEUŽDUOTA NAMŲ DARBŲ!

7P Geo. NAMŲ DARBAI įteikimui 2022.01.14 (Kuršių marios/nerija)

KURŠIŲ MARIOS ir NERIJA

Naudojantis Vadovėlio psl. 36 (žuvys), 38-39:

Atlikti VISUS klausimus PRATIMUOSE PSL. 25-26, SU ŠIUO PRIEDU:

PRAT. PSL. 26 KLAUSIMĄ #3 ATLIKTI ANT ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ.  Nurodymai:

    1. Internete pasižiūrėkite į LT Klaipėdos Jūrų muziejaus/delfinariumo svetainę juru.muziejus.lt, tada spauskite:
     1. Apie mus,” tada
     2. Istorija ir veikla“/”Mokslinė veikla
    2. Ant nemažiau 1/2 puslapio kas antroje eilutėje atsakykite į šiuos 3 klausimus:
      1. Kokia turistine veikla užsiima delfinariumas? (Įrašykite 2 dalykus.)
      2. Kokia moksline veikla užsiima delfinariumas? (Įrašykite 2 dalykus.)
      3. Kaip delfinariumo turistinė ir mokslinė veikla padeda Lietuvai?

PRAŠAU ATSAKYMĄ RAŠYKITE PILNAIS SAKINIAIS IR SAVO ŽODŽIAIS!

Jei niekada nebuvote Klaipėdos delfinariume, čia galite pasižiūrėti trumpus filmukus:

Ramunė Kelečienė | 7P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 17 dienai (2021.12.17)

Mieli 7P geografijos klasės studentai,

Pasirodo, kad ateinantį penktadienį vis dėlto pamokos vyks visose disciplinose—tik bus sutrumpintos, nes po pamokų švęsime Kūčias ir šv. Kalėdas.

LABAI PRAŠOME ŠVENTIŠKAI APSIRENGTI. Nėra reikalo dėvėti ką nors formalaus, bet tik gražesnio (pvz., ne senus, nudėvėtus džinsus, “T-shirts” ar “sweatshirts”). Gal turite kokį nors Kalėdinį megztinuką? Gal juokingą? Gal pasipuoškite Kalėdinėm spalvom?

PENKTADIENĮ 2021.12.17 ATVYKĘ MOKYKLON PRAŠAU pasižiūrėkite į DIENOTVARKĘ, kuri būna iškabinta aukštesniosios koridoriuje ant sienos ir taip pat mokyklos raštinėje. Tokiu būdu žinosite kas, kada ir kur tą vakarą vyks 🙂  Dar tiksli dienotvarkė nepaskelbta …

Po pamokų bus mūsų (7P ir 8P klasių) Kūčios ir seks Kalėdinis baliukas. Mokykla parūpins maisto ir gėrimų!

Tie kurie gavote lapelius su paragrafu, kurį turėsite per Kūčias padeklamuoti, PRAŠAU IŠMOKITE ŽODŽIUS MINTINAI, kad nereikėtų nulenkus galvą skaityti …

Taip pat ATSINEŠKITE KŪČIŲ MALDOS IR DAINELĖS ŽODŽIUS, kuriuos gavote per mūsų Kūčių repeticiją pereitą penktadienį. Tiems kurių per repeticiją nebuvo, prisegu Kūčių maldos ir dainelės žodžius: KŪČIŲ MALDA & DAINELĖ 

Šią savaitę bandysiu kiekvienam studentui, kuris nėra atlikęs kai kurių namų darbų arba baudos už nepadarytus namų darbus nusiusti emailus, kad galėtumėte atostogų metų pasivyti. Kai baigsis pirmasis semestras sausio mėn. 21 dieną, tie kurie nebus atlikę namų darbus už tuos darbus gaus NULĮ. Kiekvienas nulis atsispindės jūsų semestro pažymiuose, kuriuos turės pasirašyti tėvai.

ŠTAI GEOGRAFIJOS NAMŲ DARBAI ATEINANČIAM PENKTADIENIUI 2021.12.17:

Perskaitykite VADOVĖLIO psl. 36-37 ir

Atlikite užduotis PRATIMŲ KNYGOJE psl. 24. 

Atsakydami į Klausimus #1 ir #2, vartokite KONTŪRINĮ ŽEMĖLAPĮ tame pačiame Pratimų knygos puslapyje–psl. 24.

Penktadienį pasimatome šventiškoje nuotaikoje!

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė, jūsų geografijos mokytoja

 

7P Geo. studentai kurie SKOLINGI pristatyti neatliktus namų darbus

Pereitam penktadieniui (2021.12.03) buvo užduoti šie namų darbai:

a. PRATIMŲ psl. 20-21 +

b. PRATIMŲ psl. 21 atsakyti į KLAUSIMĄ #4 ant ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ – specifiniai buvo privaloma surašyti 3 BŪDUS KAIP ŠEIMA GALI SUMAŽINTI ANGLIES DVIDEGINIO (CO2) IŠMETIMĄ.

1. Šie studentai yra SKOLINGI:

Kinga TAMULIS ir Andrius VALINČIUS skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS

Benas DYŠA skolingas atsakyti PRATIMŲ psl. 21 KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

Aina STANIULIS skolinga atsakyti VISUS KLAUSIMUS PRATIMŲ psl. 21, įskaitant atsakyti KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

2. Šie studentai taip pat skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS, nes jų pereitą penktadienį (2021.12.03) pamokoje nebuvo:

Nojus LATAKAS  ir Matas MARKOVAS

 

*** Dėkui jums visiems iš anksto. ***

PRAŠAU atlikite namų darbus, nes tie kurie NEATLIKS, semestro pabaigoje gaus NULĮ už kiekvieną neatliktą darbą. Už neatliktus namų darbus kuriems buvo statomas pažymys bus duodamas “F.”

Nuliai ir F pažymiai labai greitai susideda ir labai sumažins jūsų galutinį semestro geografijos pažymį!

DAR YRA STUDENTŲ KURIE NĖRA PADARĘ KAI KURIŲ NAMŲ DARBŲ IR BAUDOS RAŠINĖLIŲ UŽ DARBUS KURIŲ NEATLIKO ANKSČIAU PRAĖJUSIOMS PAMOKOMS.

TODĖL AŠ ATEINANČIĄ SAVAITĘ PASKELBSIU SĄRAŠĄ TŲ STUDENTŲ IR NEATLIKTŲ NAMŲ DARBŲ/BAUDOS RAŠINĖLIŲ. VISKĄ BUS PRIVALOMA ATLIKTI IKI SEMESTRO PABAIGOS.

Ačiū,

Ramunė Kelečienė

7P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 10 dienai (2021.12.10)

NAMŲ DARBAI:

Remiantis VADOVĖLIO psl. 33-35 (Kraštovaizdis, Dirvožemis, Vandenys (įvadas)),

PRATIMŲ KNYGOJE atlikti psl.  22-23 (įskaitant (including) Apklausą psl. 23)

Dėkui ir sėkmės! Pasimatysime penktadienį.

Ramunė Kelečienė

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. LAPKRIČIO 19 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 26-29 (Lietuvos žemės gelmių turtai),

Atlikti PRATIMŲ knygoje psl. 16-18, su šia IŠIMTIMI (exception):

psl. 18, TIK #2 (NE #4).

Kaip visada, jei namų darbai nebus atlikti iki patikrinimo ateinančio penkt. pamokos pradžioje, bus užduodamas papildomas rašinėlis, kurį reikės įteiktį per sekančią pamoką kartu su pasivėlintais namų darbais.

Geros savaitės visiems!

7P GEOGRAFIJOS namų darbai LAPKR. mėn. 12 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 22-25 ir ATLASO psl. 6-7:

Padaryti PRATIMŲ knygoje psl. 10-15, su šiomis IŠIMTIMIS (“exceptions”):

Psl. 11 – atlikti TIKTAI klausimą #4 (NE #3)

Psl. 12 – atlikti TIKTAI klausimus #1 & #2 (NE #3)

Psl. 14 – atlikti TIKTAI klausimą #2 (NE #3)

Psl. 15 – atlikti TIKTAI klausimus #1 & #2(b), (c) (NE #2(a))

ATLASĄ BŪTINAI reikia grąžinti mokytojai šį penkt., lapkr. 12 d.!!

DĖKUI visiems už jūsų sunkų darbą ir laiką. Buvome atsilikę dėl įvairių trukdymų paskutinių dviejų klasių bėgyje.  Namų darbų užduotis ateityje stengsiuosi padaryti trumpesnėmis.