Abiturientams pasiruošti egzaminams

Iki sekančio savaitgalio atsiskaityti už visus praleistus darbus. Neatsiskaitę negalės laikyti baigiamojo literatūros egzamino.

Praktikuokitės suderinti autorius su knygų pavadinimais:
https://quizlet.com/797505861/lit-baigiamasis-egz-2024-m-flash-cards/?i=3iezle&x=1jqt
Užbaigti pasiruošimo lapus. Užbaigę  “study guide”,  galite man įduoti 50 papildomiems balams, BET bus nuimami balai už neatsakytus klausimus.

Ryžto! Kantrybės! Darbingos savaitės! Jau galas arti!

DEŠIMTOKAMS EGZ. PASIRUOŠIMUI (study guide)

Pradedame ruoštis baigiamiesiems egzaminams.

(1) Namų darbui užbaigti nuo p. 2 iki 4.5 (maždaug pusės ketvirto puslapio).
Pilnai užbaigę  “study guide”,  galite man įduoti 50 papildomiems balams, BET bus nuimami balai už neatsakytus klausimus.

(2) Jums padėti suderinti autorius su knygų pavadinimais:
https://quizlet.com/797505861/lit-baigiamasis-egz-2024-m-flash-cards/?i=3iezle&x=1jqt

(3) Taip pat, kasmet, dešimtokams siūlau dvi dienas “cram sessions”, ne mokyklos valandomis. Atskirai, e-paštu išsiųsiu tėvams ir mokiniams Google skaičiuoklę, kurioje prašau pasirašyti po dviemis datomis, kurios palankesnes mokiniams susitikti.  Mokinių balsais sprendžiama, kurias dvi dienas susitiksime. Dalyvavimas neprivalomas.

Primenu, kad literatūros egzaminai vyks penktadienį, balandžio 26 d. ir šeštadienį, balandžio 27 d.
Geros, darbingos savaitės!

Ruostis baigiamajam egz 2024

9/10 kl LIT namų d. 2024 kovo 15-16 d.

Pamokos metu, vitorinos būdu, komandomis atsakinėjome įkeltus viktorinos klausimus. Jei nebuvote pamokoje arba jūsų klasė neužbaigėte klausimus, prašau raštu užbaigti namie.
Baigti skaityti istorinio romano “Algimantas” ištrauką, p. 5-11. Ištrauka, santrauka ir žodynėlis yra įkelti po 2024 kovo 8-9 d. namų darbais.
Geros savaitės!

Algimantas viktorinos klausimai

9/10 kl LIT namų d. 2024 kovo 8/9 d.

Labas!
Pamokos metu perskaitėme ir padiskutavome Vinco Pietario romano “Algimanto” santrauką. Namų darbui perskaityti p. 1-4. Žodynėlis yra įkeltas, kurį galima naudoti ir ištraukai, ir santraukai. Sekantį savaitgalį tikrinsiu jūsų supratimą.
Sveikinu dešimtokus, vakar laikiusius lietuvių kalbos egzaminus. Bravo!
Gero savaitgalio!

Algimanto santrauka

Algimanto žodynas

Algimanto istrauka

9/10 kl LIT namų d 2024 kovo 1-2 d

Pamokos metu rašėme JAV LB Švietimo tarybos rašinių konkursui.

Jei nebuvote pamokoje privalote daryti namų darbui, nes už tai bus rašomas pažymys. Neužmirškite įkelti savo planą (outline).

Primenu, kad jūsų pažymys =
10 balų už planą/užrašus
50 balų už patį rašinį

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 23-24 d.

Primenu, kad sekantį savaitgalį, mokykloje, pamokos metu, rašysime JAV LB Švietimo Tarybos rašinių konkursui. Nurodymai čia įkelti. Namuose pasirinkti vieną (1) iš dviejų siūlomų temų ir sukurti rašiniui planą (paruošti “outline”, užrašus). Jei nebūsite pamokoje privalote daryti namų darbui, nes už tai bus rašomas pažymys.

Jūsų pažymys =
10 balų už planą/užrašus
50 balų už patį rašinį

Taigi, PASIRUOŠKITE!

Iki kovo 9 d. — Pamokoje skaitėme 2 ištraukas iš grafinio romano Sibiro haiku, “Japonai” ir “Origami”. Perskaitykite namie. Namų darbui yra Pasirinkimas tarp 2 projektėlių:
(1) sulankstyti lietuvišką garnį/gandrą (su  oranžiniu snapu ir raudonomis kojomis, kaip papasakota “Origami” skyriuje ir Gandrai garniai.docx).
ARBA
(2) lietuvių kalba parašyti du haikų eilėraščius.
Įkėliau nurodymus abiems projektams.

Rasiniu konkursas 2024 metai

Sibiro Haiku Japonai Origami Copy

Haiku kaip rasyti ir pavyzdziai

Gandrai garniai

Garnys gandras Origami-crane

https://dainusvente.lt/

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 16-17

  • Pamokos metu laikėm testuką iš “Sibiro haiku” pristatymo (pptx ir Prezi). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namų darbui.
  • Paskui, pasidalinome grupelėmis. Kiekviena grupė skaitė skirtingą “Sibiro haiku” ištrauką ir parašė santrauką. Jei nebuvote pamokoje, perskaityti įkeltą .ištrauką ir parašyti santrauką.
  • Buvo išdalinti nurodymai JAV LB Švietimo Tarybos rašinių konkursui, kurį rašysime mokykloje, kovo 1/2 d. Namų darbui pasirinkti vieną (1) iš dviejų siūlomų temų ir sukurti rašiniui planą (outline). Tikrinsiu sekantį savaitgalį.

Geros savaitės!

Sibiro haiku kvizas

Duobiu Kasimas 1-4

Rasiniu konkursas 2024 metai

9/10 kl. LIT namų d. 2024 vasario 9-10 d.

Susipažinome su grafiniu romanu, Jurgos Vilės ir Linos Itagaki “Sibiro haiku”. Žiūrėkite įkeltą Powerpoint ir sekite Prezi nuorodą 12 skaidrėje. Ateinantį savaitgalį galbūt testuku tikrinsiu supratimą…

Sibiro haiku

9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 2-3 d.

1. Pamokos metu rašėme testuką iš romano “Ir vienąkart, Riči”. Nebuvę mokykloje atlikite namie.

2. Aiškinomės komikso projektą, kurio nurodymus rasite po 9/10 kl LIT namų d 2024 sausio 26-27 darbais:

  • komikso projekto nurodymai
  • nuoroda (link) į klasės StoryboardThat tinklalapį
  • StoryboardThat programos demostracinis klipas
  • Lapas tiems mokiniams, kurie norėtų piešti.

Projekto įdavimo terminas: vasario 17.    50 balų

3. Namų darbams dar išpildyti “Tapatybės” lapą.

PRISIMINKITE PRIIMTI KVIETIMĄ Į LITERATŪROS ANTRO SEMESTRO GOOGLE CLASSROOM.

Geros savaitės!

Ir vienakart Rici 2024 kvizas

1.1 Tapatybė worksheet