10P KLASĖ. LIETUVIŲ KALBA. 09-16

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
I skyrius. Jūs būtinai atvažiuokite čia. 8-35 psl.
Mokysimės: Papasakoti apie Lietuvos vardo kilmę,
mūsų šalies gamtą.
SKAITYMAS. 1 užd. 9 psl.
Perskaičius pasakyti, iš kur kilo Lietuvos vardas.

NAMŲ DARBAS

1, 5, 6, 7 užd. 20-22 psl.