9-30-2022 Namu Darbai pp. 43-51

 1. Kieno sūnus buvo Vytautas (Didysis)?
 2. Pabėgęs iš Krėvos pilies 1382 m, pas ką Vytautas nubėgo / pradėjo derybas ?
 3. Kodėl Ordinui buvo taip svarbu užkariauti Žemaitiją?
 4. Kada įvyko Žalgirio Mūšis?
 5. Kodėl Žalgirio Mūšio pergalė Lietuvai tokia svarbi?
 6. Kodėl Vytautas dėjo daug pastangų įvesti krikščionybę Lietuvoje?
 7. Kur Vytautas įvedė krikštą 1413 m? 
 8. Koks buvo svarbiausias rezultatas Lucko suvažiavimo 1429 m.?
 9. Kas atsitiko karūnai kuria Zigmantas I siuntė Vytautui?
 10. Kiek amžiaus buvo Vytautas kai jis mirė?

9-23-2022 Namu Darbai pp. 32 – 42

 1. 13-to amžiaus pabaigoje, koks vadovavimo reiškinys atsirado Lietuvoje?
 2. Kas yra diarchija ?
 3. Kokiu būdu Gediminas tarėsi su Popiežium ir laikė ryšius su kitom šalim?
 4. Kodėl Gediminas kvietė amatininkus, pirklius ir riterius gyventi Lietuvoje?
 5. Kokios sąlygos palengvino Lietuvai užkariauti Kijevo Rusijos žemes?
 6. Kuris priešas puolė Lietuvą maždaug 100 kartų 1345 – 1377 m. laikotarpyje?
 7. Kuriais metais Algirdas puolė Maskvą (3 atsakymai)? 
 8. Kas perėmė valdžia po Algirdo mirties 1377 m.?
 9. Koks buvo tikslas (rezultatas) 1385 m. Krėvos sutarties?
 10. Kuom žymūs 1387 metai Lietuvos istorijoje?

9-16-2022 Namu Darbai pp. 23 – 31

 1.  Išvardink tris pagrindinius (prusų) pagonių dievus
 2. Kuriais metais Lietuva pirmą kartą minėta rašte (Kvedlinburgo analuose)?
 3. Kokiu būdu lietuviai platino savo teritorija?
 4. Kurį priešą Lietuviai nugalėjo Saulės mūšyje 1236 m.?
 5. Kokia buvo svarbiausia pasekmė Mindaugo krikšto 1251 m.?
 6. Kuriais metais ir data Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi?
 7. Treniota prašė Mindaugo nutraukti ryšius su Ordinu ir pradėti karą su _______.
 8. Kokį Treniotos-suorganizuotą samokslą įgyvendino kunigaikštis Daumantas?
 9. Koks buvo Treniotos likimas?
 10. Kuris kunigaikštis stipriai valdė Lietuvą nuo 1270 iki 1282 ?