2019 lapkričio 9-10 LITERATŪRA 9/10 klasių

Prašau antrą sykį patikrinti lapkričio 1-2 d. namų darbų puslapį. Buvau pamiršusi įkelti pereitos savaitės uždavinį, kuris irgi įkeltas žemiau:

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Šią savaitę, pamokos metu padalinome “Mieste nesaugu” antrąją pusę į 6 skyrelius. Mokiniai dirbo 2-3 mokinių grupėse po 6 klausimus ir savo skyrelio žodynėlį. Pamokoje nebuvusieji namų darbui atlieka trečio ARBA ketvirto skyrelio klausimus ir žodynėlio lapą.

Mieste nesaugu 2 dalis

Geros savaitės!

Image result for armistice day

 Lapkričio 11 d. minime paliaubas (armistice), po kurių baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. 70-85 milijonų žmonių toje kovoje prarado savo gyvybes. 

2019 lapkričio 1-2 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu kalbėjome apie Vėlinių tradicijas. Mokiniai savo užrašų sąsuviniuose atsakė “Mieste nesaugu” pirmos dalies klausimus. Diskutavome nepažįstamus žodžius skaitinyje ir strategijas atspėti jų reikšmę iš žodžių šaknų.

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Baigti skaityti  D. Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.11-20.

mieste nesaugu knygute

Geros savaitės!

Image result for vėlinės"

Žmonės tikėjo, kad per Vėlines vidurnaktį vėlės išeinančios iš kapų ir susirenkančios medžiuose ar kryžių viršūnėse. 
Lietuvoje nepriklausomybės laikais buvo gražus paprotys puošti gėlėmis ir žvakutėmis ne tik savųjų, bet karių ir kitus apleistus kapus.

2019 spalio 25-26 LITERATŪRA 9/10 klasių

(1) Pamokos metu buvo staigmeninis testukas (“pop quiz”) apie novelę “Nepabėgęs”. Jei pamokoje nebuvote, jį namie rašyti namų darbui: 

Nepabėgęs testukas sutrump

(2) Pamokos metu taip pat pradėjome rinkti medžiagos koliažams (“collage”). Koliažus užbaigti namų darbui.  Jei pamokoje nebuvote, išsirinkti vieną sceną iš pirmų 10 puslapių Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu” ir sulipdyti jos veiksmo santraukos (summary) koliažą iš žurnalų/laikraščių karpinių. Jei neturite namuose žurnalų, galima medžiagos atsispausdinti iš Interneto.

Koliažo įvertinimo kriterijai:

  • Ar panaudota 8-10 paveikslų?
  • Ar paveikslai tinkamai atvaizduoja sceną?
  • Ar užrašyta scenos citata arba 1-2 sakinių santraukėlė?
  • Ar tvarkingai atlikta (gražus rankraštis, gražiai iškirpti paveikslai, pilnai/tiesiai užlipdyti ir t.t.)?
  • Ar visas lapas gerai panaudotas (meno term. “good use of negative space”)?

Įkelti pavyzdiniai koliažai:

           

mieste nesaugu knygute

(3) Iki lapkričio  8/9 dienos baigti skaityti  D. Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.11-20.

Geros savaitės! Nesušalkite.

Image result for ruduo juokingas

Pavasaris barsto, ruduo renka. (lietuviška patarlė)