9/10 kl Lit namų d. balandžio 29/30 d. (atnaujintas 6.14)

Tikslas: Sukurti 6 vaizdų komiksą apie 1 dalį Vinco Pietario romano “Algimantas”.

Kiekvienas iš 6 vaizdų/cell turi:

  • dialogą ar monologą (speech bubbles).
  • sceną/veiksmo vietą (scenes).
  • veikėjų (characters).

Liko du būdai atlikti šį projektą:
1. Template. Įkeltas žemiau (attachment). Išdalinsiu arba atsispausdinkite. Jokių stick figures. Pieškite, arba galima rasti paveikslus Internet copy/paste arba galima koliažą lipdyti. Reikalavimai tie patys, kaip ankščiau minėta.

2. Kami dokumentas  https://kami.app/4bF-Ntt-FGw-Tbm  Ditto.

(3. Mano prenumeratas “Storyboard” programai jau užsibaigęs, tai nebegalima naudoti.)

Comic Strip – Blank

Storyboard Algimantas

Sėkmės 🙂

9/10 kl LIT Namų d 2022 balandžio 8/9

Praeitą savaitę jums įkeliau ištrauką (excerpt) ir santrauką (summary) iš V. Pietario romano “Algimantas” . Jas panaudokite atsakyti įkeltus klausimus. Taip pat čia rasite žodynėlį, kuris jums padės suprasti šį sunkoką tekstą.

Gražių Velykų!

9/10 kl LIT Namų d 2022 balandžio 2

Kovo 25-26, pamokos metu pradėjome skaityti ištrauką iš Vinco Pietario istorinio romano “Algimantas”.

Perskaityti 1 puslapio santrauką ir baikite skaityti 5,5 puslapių ištrauką. Šį penktadienį/šeštadienį atsakysime klausimus.

Viliuosi, atsipalaidavote ir smagiai praleidote savo pavasarines atostogas!
Padirbėkite, įduokite skolas. Liko tik 5 mokslo metų savaitgaliai!

Algimanto santrauka

Algimantas Pietaris

9/10 kl LIT namų d 2022 kovo 5/6

(1) Baigti Venn diagramą, lyginant ištraukas iš “Mano didelis mažas aš” (MDMA) su ištrauka iš “Tas keistas nutikimas šuniui naktį” arba, jei nebuvote pamokoje, su ištrauka iš “Stebuklas”. Lyginate abiejų romanų pagrindinius veikėjus.  Naudokite klausimų lapą, nes jums padės rasti panašumus ir skirtumus. Žemiau darsyk įkeliu visus MDMA liečiančius dokumentus nuo vasario 11 d iki kovo 6 d.

(2) Švieimo tarybos rašinių konkursui:

(a) Išsirinkti vieną iš keturių temų.
(b) Paruošti užrašų lapą (outline, brainstorm). 5 balai.
(c)  Rašinius rašysite KLASĖJE, literatūros pamokos metu, kovo 18/19 dienomis. Yra privaloma. 25 balai.

Geros savaitės!

Venn Benediktas_Agostas

MDMA lyg Stebuklas klausimai

Stebuklas

Mano Didelis Mazas As

Rasiniu ir piesiniu Konkursas

 

9/10 kl LIT namų d 2022 vasario 25/26–pavėluotai

Labai vėlai įkeliu jūsų namų darbus, dėl technologinių problemų. Taigi, šiam darbui skiriu ilgesnį įdavimo terminą, iki kovo 18/19. Tik neužmirškite!

  1. Praeitą šeštadienį buvo trumpas testukas iš pirmosios “Man didelis mažas aš”   dalies.  Jei nebuvote pamokoje, atlikite namie.
  2. Išdalinau antrą “Mano didelis mažas aš” (MDMA) ištrauką ir ištrauką iš “Stebuklas” (“Wonder”). Naudoti abu MDMA skaitinius palyginti MDMA Benediktą su “Stebuklas” Ogastu. 

Įkeliu (a) testuką,  (b) antrą MDMA ištrauką (2 p.), (c) “Stebuklas” ištrauką ir (d) Venn diagramą. Taip pat yra (e) klausimų lapas, kuris jums padės rasti panašumus ir skirtumus.

Geros savaitės!

MDMA 1as testukas

Stebuklas

Venn Benediktas_Agostas

MDMA lyg Stebuklas klausimai

 

9/10 kl LIT namų d 2022 vasario18/19

Namų darbui baigti skaityti pirmą MDMA ištrauką (4 puslapių). Šį savaitgalį BUS tos medžiagos TESTUKAS.

Pamokos metu pradėjome kalbėti, kaip lyginsime romaną “Mano didelis mažas aš” (MDMA) su ištraukomis iš kitais romanais, kurių pagrindinis veikėjas yra paauglys su negalia, “Stebuklas” ir “Tas keistas nutikimas šuniui naktį”.

Keliom klasėm išdalinau antrą ištrauką. Jei jau baigėte skaityti pirmąją ištrauką, pradėkite antrąją.

Geros savaitės!

9 kl LIT Namų d 2022 vasario 11/12

Rasite šiandienos “Atjunk” testuką šiame Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/04810175?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1644695485366
Prašau naudoti savo vardus, pavardės pirmutinį incialą ir klasės nr/raidę.
(Jeigu sukursite skirtingą vardą, jūsų pažymys bus 0.)
Galima daugiau negu vieną sykį laikyti– net iki 100 procentų!
Namų darbui skaityti “MDMA Varlauskaite” lapą ir bent du puslapius “MDMA ištraukos”.

9/10 kl LIT Namų d 2022 vasario 4/5

2022.5.25.
NAUJAUSI KAHOOT LINK
PIRMOS DALIES
https://kahoot.it/challenge/01147608?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1652307897993

Prašau naudoti savo vardus, pavardės pirmutinį incialą ir klasės nr/raidę.
Jeigu sukursite skirtingą vardą, jūsų pažymys bus nulis (0).
Galima daugiau negu vieną sykį laikyti.

Sekančiam savaitgaliui perskaityti antrą “Atjunk” ištrauką/santrauką ir atlikti uždavinį antrajame puslapyje.
Sėkmės 🙂

ATJUNK Antra istrauka su zodynu

9/10 LIT Namų d 2022 sausio 28/29

Tiems, kurie buvote pamokose praeitą penktadienį/šeštadienį:
jūs jau žinote, kad namų darbas buvo perskaityti Rebekos Ūna “Atjunk” pirmą ištrauką. Sakiau, kad bus trumpas kvizas šį savaitgalį.

Tiems, kurie praleidote praeito savaitgalio pamokas--nesirūpinkite.
Šią savaitę laiku neįkėliau skaitinio jūsų namų darbui. Taigi, jeigu bus laiko šias dvi dienas atlikti–puiku! Jei ne, jums šį savaitgalį nereikės laikyti kvizo ir bus progos skaityti pamokos metu.

Įkeliu susipažinimą su distopiniu, premijotu romanu “Atjunk” ir pirmą ištrauką.
Iki!

ATJUNK užrašai 1

ATJUNK pirma ištrauka

9/10 kl LIT Namų d 2022 sausio 14/15

Pamokoje pradėjome naują knygą, Jurgos Vilės ir Linos Ugaki grafinę novelę, “Sibiro haiku”. Susipažinome su knyga ir rašytoja ir iliustratore  Google skaidrėse.

Sibiro haiku g slides

Taip pat perskaitėme ištraukos pirmus 4 puslapius “Japonai”.

Sibiro Haiku Japonai Origami

Namų darbui parašyti tris haiku eilėraščius pagal lapą “Kaip rašyti ir pavyzdžiai”. Nes dėl šeimos reikalų negalėjau anksčiau įkelti darbus, prailgintas įdavimo laikotarpis iki sausio  28/29.

Haiku kaip rasyti ir pavyzdziai

Jei pamokoje nebuvote, atlikti visus tris punktus.

Pirmas pusmetis baigiasi šį savaitgalį. Privalote įduoti visus pusmečio darbus IKI SAUSIO 22 D., 11:59 v.v.  Pavėluoti darbai nebus priimami.

Geros savaitės!