2020 m. sausio 24-25 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Rašėme trumpą testuką (quiz) iš praeitą savaitę išdalintų užrašų apie romaną “Atjunk”. Jei nebuvote šeštadienį, prašau atlikti namie:

Atjunk užrašų testukas

Išdalinta pirmoji “Atjunk” ištrauka. Prašau persiskaityti iki vasario 15 d.

Atjunk-Rebeka Una 1

Taip pat įkeliu mokyklos metraščio kūrybai gaires ir temoms siūlymus, jei patiems būtų sunku apsispręsti, apie ką rašyti.  Gdoc ar docx dokumentus man pasiųsti iki vasario 21/22 d.

Metrasciui idejos 2020

namu, darbai,mokslai

Geros savaitės!

2020 sausio17-18 LITERATŪRA 9/10 klasių

Jei nebuvote pamokose sausio 10/11 d., prašau namuose atsakyti klausimus “Ir vienąkart, Riči” testuke.

Ir vienakart Rici 2020 kvizas 1-2

Pradėjome naują romaną, Rebekos Unos “Atjunk”. Knyga buvo premijuota 2015 Geriausia metų knyga paaugliams. Perskaityti užrašus ir knygos santrauką/apibudinimą:

ATJUNK užrašai 1

Atjunk įvadas recenzija

Ateinantį savaitgalį bus išdalinamos pažymių knygutės

Geros savaitės!

2019 gruodžio 13-14 LITERATŪRA 9/10 klasių

Perskaityti žemiau įkeltą santrauką ir ištrauką iš Ir vienąkart, Riči.

Ir vienakart Rici 2 dalis

Perskaičius 4-8 p., XII skyrelį, Norėdamas rasti ribas turi jas peržengti, sukurti komiksą, naudojant www.storyboardthat.com programą. Galima nemokamai atidaryti sąskaitą.  Reikalavimai:

  1. komikse atvaizduoti epizodą iš SAVO gyvenimo, kada peržengei  tėvų, mokytojų ar kitų vyresniųjų ribas (boundaries/limits). Jei nenorite pasakoti iš savo patirties, galima iš šeimos nario ar draugo. Norint išsaugoti asmenų tapatybę, pakeiskite veikėjų vardus.
  2. naudoti bent 6 paveikslus
  3. kiekviename kadre vyksta mono- ar dia-logas. Naudoti subtitrus File:Speech bubble.svg
  4. Baigus projektėlį, man pasiųskite tiesioginį ryšį (link) rzemaitis@maironis.org.

Žemiau rasite pavyzdį.

Rzemaitis: Norėdamas rasti ribas turi jas peržengti

https://www.storyboardthat.com/storyboards/rzemaitis/rzemaitis–nor-damas-rasti-ribas-turi-jas-perzengti

Visus darbus įduoti iki sausio 10-11 dienos. Grįžus iš kalėdinių atostogų, bus testukas iš Ričio dviejų dalių. Pasinaudokite šia proga pasivyti praleistais darbais.

Ateinantį šeštadienį mokykloje švenčiamos Kalėdos–ateikite kalėdiškai nusiteikę!

Geros savaitės! 

2019 gruodžio 6-7 LITERATŪRA 9/10 klasių

Dėl įvairių priežasčių pavėluotai įkeliu pereitos savaitės namų darbus. Dėl to duodu dar savaitę arba iki kalėdinių atostogų pabaigos juos įduoti.

Pereitą pamoką pradėjome naują paaugliams beletristikos kūrinį, “Ir vienąkart, Riči”. Pradėjome skaityti įvadą; prašau užbaigti skaityti namie:

Ir vienąkart Riči užrašai 1 (1)

Kalbėjome apie pagrindinio veikėjo charakterio apybraižą (characterization), tai sukurti 12 eilučių laisvos formos (freeform) biografinį eilėraščiuką,. “Iš kur aš”. Žemiau pavyzdžių anglų ir lietuvių kalbomis:

Iš kur aš

See the source image

 

 

2019 lapkričio 22-23 LITERATŪRA 9/10 klasių

Visų klasių integruota pamoka:

Klasėje žiūrėjome filmą apie Baltijos kelio trisdešimtmetį. Iš gelsvų, žalių ir raudonų popierėlių susegėme grandinę, pirmą juose užrašius intį apie įvykį arba sakinėlį iš išdalintų “Delfi” skaitytojų konkurso prisiminimų.

Namų darbų nėra–tai pasivykite praleistais darbais!

Geros Padėkos dienos!

Image result for "padekos diena" lietuviskai

 

2019 lapkričio 15-16 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu dirbome žemiau įkelta uždavinį: palyginimą elementų romane “Mieste nesaugu” su novele “Nepabėgęs”. Namuose baigti, vengiant kas akivaizdu (obvious).

LygintiMiesteNesauguNepabeges

Geros savaitės!

2019 lapkričio 8-9 LITERATŪRA 9/10 klasių

Prašau antrą sykį patikrinti lapkričio 1-2 d. namų darbų puslapį. Buvau pamiršusi įkelti pereitos savaitės uždavinį, kuris irgi įkeltas žemiau:

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Šią savaitę, pamokos metu padalinome “Mieste nesaugu” antrąją pusę į 6 skyrelius. Mokiniai dirbo 2-3 mokinių grupėse po 6 klausimus ir savo skyrelio žodynėlį. Pamokoje nebuvusieji namų darbui atlieka trečio ARBA ketvirto skyrelio klausimus ir žodynėlio lapą.

Mieste nesaugu 2 dalis

Geros savaitės!

Image result for armistice day

 Lapkričio 11 d. minime paliaubas (armistice), po kurių baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. 70-85 milijonų žmonių toje kovoje prarado savo gyvybes. 

2019 lapkričio 1-2 LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu kalbėjome apie Vėlinių tradicijas. Mokiniai savo užrašų sąsuviniuose atsakė “Mieste nesaugu” pirmos dalies klausimus. Diskutavome nepažįstamus žodžius skaitinyje ir strategijas atspėti jų reikšmę iš žodžių šaknų.

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Baigti skaityti  D. Bindokienės “Mieste nesaugu”, p.11-20.

mieste nesaugu knygute

Geros savaitės!

Image result for vėlinės"

Žmonės tikėjo, kad per Vėlines vidurnaktį vėlės išeinančios iš kapų ir susirenkančios medžiuose ar kryžių viršūnėse. 
Lietuvoje nepriklausomybės laikais buvo gražus paprotys puošti gėlėmis ir žvakutėmis ne tik savųjų, bet karių ir kitus apleistus kapus.