9 klasės kovo 28d Istorijos namų užduotys

Skaitiniai iš knygos nuo psl 234 VI skyriaus Dainuojanti revoliucija iki 243psl iki Belaukiant tarptautinio Lietuvos pripažinimo.

Raštu: apklauskite nuotoliniu būdu savo senelius arba savo tėvelius apie tą laiką: kaip vyko mitingai,  Baltijos kelias, nepriklausomybės atkūrimo  paskelbimas, …. Aprašykite tai 10—12 sakinių ir atsiųskite į email:

adumasius@maironis.org

9 klasių Kovo 21d Istorijos užduotys

Šios savaitės skaitiniai nuo 224 psl skyrius Lietuvos diplomatinė tarnyba ir išeivija iki 234 psl VI skyriaus Dainuojanti revoliucija.

Prašau raštu atsakyti į klausimus raštu į mano emailą

adumasius@maironis.org

1. Kas buvo Lietuvos diplomatinės tarnybos šefai?  Iš kokių lėšų buvo išlaikyta Lietuvos diplomatinė tarnyba?

2. Išvardinkite bent 3 organizacijas veikusias išeivijoje? Galite naudotis ir p. J. Polikaičio duotą vadovėlį, ten rasite dar daugiau.

3. Kas buvo Romas Kalanta? Parašykite savo nuomonę, kuom jo auka buvo svarbi lietuvių savimonei/self—awareness?

 

 

9 klasės Kovo 14d Istorijos namų užduotys

Mokslo metams tęsiantis ir pradėjus mokytis nuotoliniu būdu,  jūsų užduotys bus dedamos į Maironio lituanistinės mokyklos puslapį.

Šiam kartui skaitome iš knygos Lietuvos istorija 9 klasei  nuo 214psl skyriaus Ekonomikos susovietimas iki 224psl skyriaus Lietuvos diplomatinė tarnyba ir išeivija.

Prašau raštu atsakyti į mano email adumasius@maironis.org

1. Kas buvo buožė ir ką reiškia kolektyvizacija?

2. Kokios didelės gamyklos ar fabrikai buvo pastatyti?

3.  Kiek buvo aukštųjų mokyklų (university) ir studentų Lietuvoje 1940—1941m ir 1987m.

 

2020 kovo 25 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Jau turėjote keturias papildomas dienas perskaityti praeitą savaitę užduotą skaitinį, tai prašau patikrinti savo teksto supratimą. Pažaiskite 20-ties klausimų Kahoot (elektroninė nuoroda žemiau.) NAUDOTI SAVO VARDĄ ir PAVARDĖS PIRMĄ RAIDĘ, dar prijungti klasės numerį/raidę. Truks nedaugiau 5-6 minutes. Langelis užsidaro pirmadienį, kovo 30 dieną, 6 v.v.

https://kahoot.it/challenge/0846335?challenge-id=9c572acf-2ed1-4c4d-9244-cec5e329474f_1585179377419

Sėkmės!

2020 m. kovo 13-14 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Mokiniai, dar man neįdavę…

 • kūrinio mokyklos metraščiui ir/ar
 • rašinio Švietimo Tarybos konkurso skirtomis temomis,

…prašau tai atlikti TUOJAU! Prisiminkite, kad kiekvienas (ir metraščiui rašinys, ir konkurso tema) vertinamas dviem pažymiais, t. y.,  vertinu iki 10 balų po DU sykius už kiekvieną kūrinį.  Pasinaudokite šia išskirtine proga pasivyti darbais.

Šios savaitės namų darbai:

Pradedame naują romaną paaugliams, 2017 metų knygos nominantę, Lauros Varslauskaitės Mano didelis mažas aš (MDMA). Lyginsime MDMA ištraukas su ištraukomis anglų kalba iš R.J. Palacio knygos Wonder (Stebuklas) ir Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-time (Tas keistas nutikimas šuniui naktį).

   

Image result for Palacio "stebuklas"See the source image

Prašau persiskaityti:

Mano didelis mazas as plius santraukos

MDMA Wonder Incident istraukos

Prisiminkite sekančią savaitę vėl patikrinti namų darbų puslapius.

Geros ir sveikos savaitės!

 

 

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

Mieli devintokai,

Kaip jau gerai žinote, Corona virusui įsigalėjus Amerikoje, Maironio lituanistinė mokykla neveiks iki balandžio 17/18 dienos.  Mokyklos administracija nutarė, kad šiuo laikotarpiu  namų darbai būtų atlikti elektroniniu būdu.  Todėl, visuomenės mokslą tęsime šią tvarka:

 1. Vadovaukitės namų tvarkaraščiu kuris buvo išdalintas kiekvienam mokiniui ir tuo pačiu patalpintas šiame tinklapyje prieš tris savaites.
 2. Atlikite tos dienos namų darbus ir atsiųskite man elektroniškai arba pašto paslaugomis (adresas 1209 Country Lane, Lemont, IL 60439)
 3. Šiandien jau turėjote įduoti Nr. 6 namų darbą.  Savaime suprantama, kad ankstyvesnieji namų darbai jau turėjo būti įduoti. Jeigu esate jų dar neįdavę, prisiminkite, kad kiekvienos savaitės vėlavimas sumažina pažymį (nebent yra labai rimta priežastis).  Tad, tie kurie esate dar neįdavę visų namų darbų nuo pirmojo iki šeštojo, nedelskite ir atsiųskite man ne vėliau kaip kovo 21 dieną.
 4. Gautus namų darbus patikrinsiu ir su pataisymais grąžinsiu jums elektroniniu būdu.  Todėl yra labai svarbu man turėti jūsų tikslų elektroninį adresą.  Tą patį laiškutį pasiųsiu jums dabar turimu elektroniniu adresu.  Jeigu šio laiškučio negausite elektroniniu būdu iki pirmadienio (kovo 16 d.) – praneškite man.
 5. Pakartotinai raginu mokytis lentelę kuri yra 18-tame puslapyje.  Ją reikia mokėti atmintinai – tai yra šio semestro pirmos dalies santrauka.
 6. Viliuosi, kad mes visi prisitaikysime prie esamų sąlygų ir sąžiningai atliksime savo lituanistinės mokyklos pareigas – tiek aš tiek ir jūs.
 7. Linkiu, kad visi išliktume sveiki iki sugrįžimo į klases balandžio 18 dienos.

Mok. Juozas Polikaitis

jpolikaitis @aol.com

630-257-2022

2020 m. kovo 6-7 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu vyko šių mokslo metų kūrinių apžvalga– 20 klausimų, Kahoot programoje:

https://create.kahoot.it/details/paaugliu-lit-review-1/c3ca0d9d-bbcf-4db4-bf7e-7306366a73b8

Namų darbui kiekvienas mokinys paruošia savo Kahoot testuką:

 • 10 klausimų
 • bent 8 klausimai “multiple choice” (kelių atsakymų pasirinkimas)
 • NEdaugiau 2 klausimai tiesa/netiesa
 • Įtraukti visus 6 kūrinius, kurių ištraukas skaitėme šiais metais (Nuo devynių iki pirmos; Nepabėgęs; Mieste nesaugu; Ir vienąkart, Riči; Sibiro haiku; Atjunk)
 • Privalo būti klasiokams iššaukiantis (challenging),  ne vien smulkmenos (trivia)
 • Su manimi pasidalinti: “right click”, paskui “Copy link”, siųsti rzemaitis@maironis.org

Sėkmės!

See the source image

 

 

2020 m. vasario 28-29 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Klasėje rašėme JAV LB Švietimo tarybos rašinių konkursui. Mokiniai, praleidę pamoką, privalo parašyti maždaug 150 žodžių rašinį namų darbui. Darbą skaitysiu kaip 2 pažymius. Rašinius įduoti iki kovo 13-14 dienų.

Temos įkeltos žemiau:

Svietimo t rasiniu temos 2020

Sekančiai pamokai perskaityti žemiau įkeltus lapus, atlikti žodynėlį (galima rašyti sinonimus ar reikšmę lietuvių kalba arba anglų kalba vertimą), ir atsakyti į klausimus, lyginančius “Atjunk” su D. Eggers romanu “Ratas”.

ATJUNK 2 dalis su Ratu

Geros savaitės!

 

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS  

Mieli devintokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraščiai.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo.  Pavyzdžiui:  Namų darbas Nr.2  yra užduotas  vasario 8 dieną,  Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 22 dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.2019-2020 mokslo metu tvarkaraštis Maironio 9 A ir B klases