9/10 kl LIT namų d. 2024 balandžio 26-27 d.

Labai laukiame pamatyti jūsų lietuviškas repo dainas! Atsiminkite sekti projekto rubriką. Prieš pasirodymą man išsiųsti žodžius ir klipus, jei įrašote.

Šį savaitgalį pamokoje “žaidėme” šį Kahoot patikrinimą. Jis bus įvertinamas 45 balais, tai būtinai jį namie atlikti (galima kelis sykius):

https://kahoot.it/challenge/03277440?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1714403376648

Prisiminkite įrašyti savo vardą IR klasę.

Geros savaitės!

 

Abiturientams pasiruošti egzaminams

Iki sekančio savaitgalio atsiskaityti už visus praleistus darbus. Neatsiskaitę negalės laikyti baigiamojo literatūros egzamino.

Praktikuokitės suderinti autorius su knygų pavadinimais:
https://quizlet.com/797505861/lit-baigiamasis-egz-2024-m-flash-cards/?i=3iezle&x=1jqt
Užbaigti pasiruošimo lapus. Užbaigę  “study guide”,  galite man įduoti 50 papildomiems balams, BET bus nuimami balai už neatsakytus klausimus.

Ryžto! Kantrybės! Darbingos savaitės! Jau galas arti!

9 klasės LIT namų d 2024 balandžio 19/20

Vietoje baigiamojo egzamino, užduota baigiamasis projektas–parašyti ir sudainuoti/suvaidinti lietuviško repo dainą. Repas skaitosi modernia gatvės poezija ir lietuvių dainų kultūros dalis.
Įkėliau nurodymų lapą. GRIEŽTAI laikysiuos taisyklių.
Kiek liko pamokos, žiūrėjome buvusių klasių projektų pavyzdžius..
Aišku, internete galima rasti daugybę repo pavyzdžių.
Projektų įdavimo datos: balandžio 26/27 ir gegužės 3/4.
Geros savaitės!

Repo projektas nurodymai

9/10 kl LIT namų d. 2024 kovo 15-16 d.

Pamokos metu, vitorinos būdu, komandomis atsakinėjome įkeltus viktorinos klausimus. Jei nebuvote pamokoje arba jūsų klasė neužbaigėte klausimus, prašau raštu užbaigti namie.
Baigti skaityti istorinio romano “Algimantas” ištrauką, p. 5-11. Ištrauka, santrauka ir žodynėlis yra įkelti po 2024 kovo 8-9 d. namų darbais.
Geros savaitės!

Algimantas viktorinos klausimai

9/10 kl LIT namų d. 2024 kovo 8/9 d.

Labas!
Pamokos metu perskaitėme ir padiskutavome Vinco Pietario romano “Algimanto” santrauką. Namų darbui perskaityti p. 1-4. Žodynėlis yra įkeltas, kurį galima naudoti ir ištraukai, ir santraukai. Sekantį savaitgalį tikrinsiu jūsų supratimą.
Sveikinu dešimtokus, vakar laikiusius lietuvių kalbos egzaminus. Bravo!
Gero savaitgalio!

Algimanto santrauka

Algimanto žodynas

Algimanto istrauka

9/10 kl LIT namų d 2024 kovo 1-2 d

Pamokos metu rašėme JAV LB Švietimo tarybos rašinių konkursui.

Jei nebuvote pamokoje privalote daryti namų darbui, nes už tai bus rašomas pažymys. Neužmirškite įkelti savo planą (outline).

Primenu, kad jūsų pažymys =
10 balų už planą/užrašus
50 balų už patį rašinį

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 23-24 d.

Primenu, kad sekantį savaitgalį, mokykloje, pamokos metu, rašysime JAV LB Švietimo Tarybos rašinių konkursui. Nurodymai čia įkelti. Namuose pasirinkti vieną (1) iš dviejų siūlomų temų ir sukurti rašiniui planą (paruošti “outline”, užrašus). Jei nebūsite pamokoje privalote daryti namų darbui, nes už tai bus rašomas pažymys.

Jūsų pažymys =
10 balų už planą/užrašus
50 balų už patį rašinį

Taigi, PASIRUOŠKITE!

Iki kovo 9 d. — Pamokoje skaitėme 2 ištraukas iš grafinio romano Sibiro haiku, “Japonai” ir “Origami”. Perskaitykite namie. Namų darbui yra Pasirinkimas tarp 2 projektėlių:
(1) sulankstyti lietuvišką garnį/gandrą (su  oranžiniu snapu ir raudonomis kojomis, kaip papasakota “Origami” skyriuje ir Gandrai garniai.docx).
ARBA
(2) lietuvių kalba parašyti du haikų eilėraščius.
Įkėliau nurodymus abiems projektams.

Rasiniu konkursas 2024 metai

Sibiro Haiku Japonai Origami Copy

Haiku kaip rasyti ir pavyzdziai

Gandrai garniai

Garnys gandras Origami-crane

https://dainusvente.lt/

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 16-17

  • Pamokos metu laikėm testuką iš “Sibiro haiku” pristatymo (pptx ir Prezi). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namų darbui.
  • Paskui, pasidalinome grupelėmis. Kiekviena grupė skaitė skirtingą “Sibiro haiku” ištrauką ir parašė santrauką. Jei nebuvote pamokoje, perskaityti įkeltą .ištrauką ir parašyti santrauką.
  • Buvo išdalinti nurodymai JAV LB Švietimo Tarybos rašinių konkursui, kurį rašysime mokykloje, kovo 1/2 d. Namų darbui pasirinkti vieną (1) iš dviejų siūlomų temų ir sukurti rašiniui planą (outline). Tikrinsiu sekantį savaitgalį.

Geros savaitės!

Sibiro haiku kvizas

Duobiu Kasimas 1-4

Rasiniu konkursas 2024 metai

9/10 kl. LIT namų d. 2024 vasario 9-10 d.

Susipažinome su grafiniu romanu, Jurgos Vilės ir Linos Itagaki “Sibiro haiku”. Žiūrėkite įkeltą Powerpoint ir sekite Prezi nuorodą 12 skaidrėje. Ateinantį savaitgalį galbūt testuku tikrinsiu supratimą…

Sibiro haiku