8 kl. Geografija 10/5/19

Vadovėlyje puslapiai 5, 6

Tarptautinė ir Lietuvos Raudonoji Knyga

Pratybose puslapiai  8, 9

Numatomas apmokymas kaip elgtis gaisro metu –  apsirenkite taip,  kad galėtumėte būti 10 – 15 minučių lauke.

8 kl. Geografija 9/28/19

Pakartoti  ką  mokinomės.

Pasiruošti skyriaus kartojimo testui pusl  6 – 7

8 kl. Geografija 9 / 21 / 19

Vadovėlyje puslapiai     1, 2, 3

Pratybų knygelėje  1, 2 pusl.