8kl. LIETUVIŲ KALBOS klasės ir namų darbai – 03/28/2020

Ačiū visiems mokiniams laiku atsiunčiantiems namų darbus! Toliau dirbame prie projekto. Šios dienos klasės darbas yra parašyti vieno paragrafo apibendrinimą (pabaigą) jūsų kalbai. Atlikę rašymo užduotį, pradėkite ruošti skaidres (slides) – turite laiko iki balandžio 18d. Projektų pristatymai buvo numatyti balandžio 18d., gegužės 2d. ir gegužės 9d. Jeigu iki to laiko į mokyklą negrįšime, projektus pristatinėsime virtualiu būdu, naudojant zoom programą (web-based video conferencing tool).

BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2017.docx

8 KL. LITERATŪRA (KOVO 21, 2020)

Labas visiems

Tikiuosi, esate visi sveiki, ir Jūsų savaitė namuose praėjo puikiai. Dėkoju tiems, kurie atsiuntėte man atliktas užduotis! Galbūt ne visiems pavyko adaptuotis prie naujos rutinos, eLearning amerikoniškose mokyklose, galbūt norėjote praleisti daugiau laiko su šeima. Darbus galite man pristatyti iki mokslo metų pabaigos. Nežinia, ar mes šį pavasarį besusitiksim, bet mokymasis internetiniu būdu vyksta.

Šios savaitės užduotys:

Tema: Rašto ir spaudos draudimas Lietuvoje

Peržiūrėkite šį siužetą youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=1YWYY4PtUCI

Perskaitykite:  Spaudos Draudimas Lietuvoje

Raštu atlikite šią užduotį:  Sugalvokite Sakinius

Užduotį galite rašyti emailu (“Compose email”) arba ant lapo ir atskenavę man atsiųskite nmockus@maironis.org

Visuomet galite man rašyti, jei kils klausimų nmockus@maironis.org

Išlikite saugūs, sveiki ir laimingi!

Laukiu Jūsų darbų!

 

8 kl. Geografijos egzamino pasiruošimo klausimai

 

Brangūs  Mokiniai,

Primenu kad laukiu jūsų atliktų darbų (tų mokinų kurie vis dar neatsiuntė)

Dar kartą siunčiu egzaminų pasiruošimo užduotis.

Prašau  ruoštis savarankiškai. Jei nerandate atsakymo vadovėlyje, naudokite interneto paiešką.

Atleiskite, negaliu padėti su atsakymais – tai mokytojų ir administracijos posėdžio nutarimas . Duodama šias gaires, aš  ir taip palengvinu jūsų pasiruošimą egzaminui.

Atliktas egzamino pasiruošimo užduotis man atsiūsti iki Balandžio 4 dienos.

Atliktos užduotys bus tikrinamos ir griežtai vertinamos pažymiu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

geografijos egzamono pasiruosimo klausimai

pratimas 2

pratimas 3

pratimas 4

pratimas 5

pratimas 6

zemelapis

zemelapio pratimas

8kl. LIETUVIŲ KALBOS klasės ir namų darbai – 03/21/2020

Šios savaitės užduotis yra parašyti dėstymo dalį jūsų iškalbos projektui (tris 6-8 sakinių paragrafus, ką kalbėsite) BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2017.docx. Prašau rašykite google doc arba word document ir atsiųskite man elektroniniu paštu. Jeigu dar neatsiuntėte įžangos, rašykite viską viename dokumente.

Geografija 8kl 03-14 iki 03-28

8A KLASĖS DĖMESIUI !!!! MAN REIKIA JŪSŲ METRAŠČIO DARBŲ. PRAŠAU TAI ATSIŪSTI  IKI SEKANČIO ŠEŠTADIENIO (3-21-20)

Mokiniai, jūs gavote egzamino pasiruošimo klausimus (orandžiniai segtuvai).  Juos turite atlikti ir iš jų studijuoti  bei ruoštis egzaminui.

Jei kas nebuvote mokykloje ir negavote šio segtuvo parašykite man ir aš jums persiūsiu egzamino pasiruošimo klausimus asmeniškai.

Pratybų knygelėse mums liko vos kelios pamokos.

3- 14 -20     Prašau atlikti pusl. 41 – 43 vadovėlyje  ir 36-37 pusl. pratybose  Suvalkija. Suvalkijos miestai.

3- 21- 20     Vadovėlyje pusl. 44- 46  pratybose pusl. 38 – 39 Vištyčio regioninis parkas.  Žuvinto rezervatas

3-28-20    Skyriaus kartojimo testas Pratybose pusl. 40-41

 

Tai pamokų atlikimo tvarkaraštis –  galite man nuskanuoti ir siūsti jusų atliekamas užduotis, bet po Karantino grįžus aš surinksiu jūsų pratybas ir bus  kaip ir visada patikrintas ir įvertintas kiekvienas darbas jei aš negausiu jūsų el. paštu atsiūstų darbų.

Svarbiausiai jums studijuoti egzamino užduotis ir ruoštis egzaminui 

Jei bus neaiškumų atliekant užduotis – klauskite ir aš jums padėsiu

zsteponaviciene@maironis.org

Po egzamino mes dar turėsime 2 šeštadienius iki mokslo metų pabaigos , bet tai bus tik  pasivyti kam bus problemų su darbų atlikimu ir trimestro pažymių vedimas.

Primenu egzaminas Balandžio 25 d

Sėkmės jums 

8 kl. istorijos namų darbai kovo 14, 21, 28d.

03/14/2020    Pavėlavusios reformos, knygoje Lietuvos Praeities Puslapiai, p.159-164

03/21/2020   Lietuvos ir Lenkijos valstybės žlugimas, knygoje Lietuvos Praeities Puslapiai, p.164-170

03/28/2020  Lietuvos pramoninimo pradzia, knygoje Lietuvos Praeities Puslapiai, p.170-172

Mokėti atsakyti į klausimus po kiekvienos pamokos, kurie yra knygoje.

Kaip matote, tai yra trijų šeštadienių pamokų medžiaga ir užduotys.

Geros kloties mokantis ir būkime sveiki!

Jei turite klausimų, rašykite   smuriene@maironis.org

 

 

8 KL. LITERATŪRA (KOVO 14, 2020)

Sveiki,

Šią pamoką būtume kalbėję apie Antaną Baranauską, žymiausią XIX a. vidurio lietuvių poetą, klasikinės poemos “Anykščių šilelis” autorių.

1. PRAŠAU ATIDŽIAI PERSKAITYKITE:

Lietuvių literatūrai “Anykščių šilelis” – pirmoji romantinė poema, kurioje girios, medžio įvaizdžiai išaugo į romantinį laisvo gyvenimo simbolį. A. Baranausko Anykščių šilelis  – amžinas ir nesunaikinamas, iškertamas, išparduodamas ir vėl atželiantis, atgyjantis poetų giesmėse – nenugalėtos ir nenugalimos tėvynės metafora. Poetas įvardino ne tik Anykščių šilelio genezę, bet ir nacionalinio atgimimo idealus, siekius žadinti tautos savimonę. A. Baranauskas pirmasis lietuvių poezijoje, lyriniais miško spalvų garsais, kvapų, net tylos vaizdais, sudvasintais tautosakinių asociacijų, išaukštino liaudies kalbos ir ją išsaugojusio kaimo žmogaus dvasinį pasaulėvaizdį. Tai pirmosios lietuvių poezijoje užuominos apie kaimo žmogaus dvasinį turtingumą, apie jo kūrybines galias, dvasines vertybes. Bene ryškiausiai mes galime suprasti, kad žodžiais šilelis, miškas poetas kalba apie Lietuvą, o senovinis šilelis atskleidžia didingą Lietuvos praeitį. A. Baranauskas vaizduoja vis atgyjantį šilelį, kuris gali simbolizuoti lietuvių tautą, todėl būdamas miške žmogus tarsi atsiduria šalia savo protėvių – savotoškam rojuje – greičiau pagoniškame, nei krikščioniškame. Bet jau “kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę”, nebėra sielai nusiraminti kampelio, nebėra šventos vietos, nebėra rojaus – miško. A. Baranauskas “kalnus kelmuotus” mato tuolaikiniame kaime, nes daug jaunų žmonių, norėdami ir galėdami mokytis važiuodavo į miestą, o kaime žmonių skaičius vis mažėjo, bet jame liko visi lietuviškos kultūros saugotojai. Šitaip buvo ir iki šiol, taip bus ir ateityje – taip galima būtų -žvilgtelėjus į praeitį teigti. Tačiau visų liūdniausi “kalnai kelmuoti” stūkso ten, kur pradedamos užmiršti lietuvių tradicijos, papročiai ir kalba, o patys žmonės savu noru susilieja su svetima kultūra.

Kaip liūdnai pradėta, taip liūdnai ir baigiama poema “Anykščių šilelis”, tačiau A. Baranauskas savo tikslą pasiekė, įrodė, kad lietuvių kalba nėra skurdi, todėl A. Baranauskas ne tik paprastai vaizdžiai aprašė šilelį, bet ir per miško paveikslą parodė lietuvių kalbos likimą. Poetas parodė, kad lietuvių kalba nėra prastesnė už kitas, atskleidė senovės Lietuvos legendas ir prislėgtos lietuvių liaudies skriaudas, lietuvbių kalbos turtingumą, Lietuvos krašto gamtos grožį. Miško ir liaudies gyvenimo vaizdai poemoje leidžia pajusti baudžiavinės Lietuvos tikrovę 1863 m. sukilimo išvakarėse su jos prieštaravimais, su baudžiavos ir carinės priespaudos išvarginto žmogaus lūkesčiais. A. Baranauskas poemoje parodė, kaip glaudžiai laiudies žmogaus gyvenimas siejasi su gamta. Ypač lietuviams labai didelę reikšmę turėjo miškai. Miškas lietuvį gynė nuo priešų, jam davė reikalingų gyvenimui dalykų, bet labiausiai miškas veikė lietuvį, jį ramindamas, guosdamas. Iš žmogaus ir miško santykių iškyla senovės lietuvių charakterių dorybės – darbštumas, tvarkingumas, kūrybinis darbas ir laisvės meilė.

Poeto sielvartas dėl didžiausio Lietuvos turto – girių niokojimo perauga į protestą dėl krašto pavergimo, dėl žmogaus beteisiškumo. Lietuvos girių likimas poemoje yra neatskiriamas nuo visą kraštą ištikusių istorinių, socialinių negandų. Ne tik mišką, bet ir žmones alino, trypė karai ir marai, ugnis ir geležis. Tie miškai buvę tokie dideli. Žmonės, besigindami nuo bado, tuos miškus išskynė. Tačiau lietuvis, nuo amžių prie miško pripratęs, negalėjo plikuos plotuos nurimti, ir vėl žmonės užveisė šilelį. Džiaugės Anykščiai savo šileliu, jį mylėjom nei vieno medelio nekirto, tik svetima valdžia, atėmusi iš žmonių šilelį, varė žmones miško kirsti. Ir šiandien liko šie kalnai kelmuoti, ašaromis aplaistyti, giesme apdainuoti.

Didingais senovės miškų vaizdais poetas tarsi idealizuoja ir pačią senovės Lietuvą. Šilelio likimas – tai visos Lietuvos likimas. Šilelio iškirtimas, tai lyg žmonijos sunaikinimas. Koks yra lietuvis be miško? Tai tarsi žmogus be sielos…

Poema “Anykščių šilelis” laikoma lietuvių literatūros klasika. Iki šiol ši poema yra išversta į 18 kalbų.

 

2. Prašau bent 15 minučių išklausyti I. Valinskienės skaitomą poemą “Anykščių šilelis”

https://www.youtube.com/watch?v=LKtAggtiMkY

Klausant galite skaityti, sekti akimis:  http://www.muziejuedukacija.lt/upload/96/upload_file/Anyksciu_silelis.pdf

3. Pirmas 12 eilučių išmokite mintinai. Atsiskaitymas vyks, kai tik sugrįšime į mokyklą po Velykinių/pavasario atostogų, Balandžio 18.

Antanas Baranauskas

ANYKŠČIŲ ŠILELIS

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę,

Kas jūsų grožei senobinei tikę?

Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?

Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,

Kai balto miško lapeliai šlamėjo

Ir senos pušys siūravo, braškėjo?

Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,

Katrų čilbančių teip ramu klausyties?

Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?

Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai?

Visa prapuolę; tik ant lauko pliko

Kelios pušelės apykreivės liko!..

 

4. Užduotis raštu:

Parašykite viską, ką žinote apie poetą Antaną Baranauską ir apie jo sukurtą poemą “Anykščių šilelis”.

Galite viską rašyti emailu, kad nereiktų rašyti ant atskiro lapo, po to skanuoti ir siųsti. Galite rašyti į Word Doc ir atsiųsti arba tiesiog  “Compose an email”. Būtinai užrašykite savo vardą, pavardę, klasę ir datą.

Šis darbas turi būti man atsiųstas emailu nmockus@maironis.org iki sekančio šeštadienio, Kovo 21, 2 val.

Sekantį šeštadienį atsiųsiu kitas užduotis.

Visi išlikite saugūs, sveiki ir laimingi!!

Jei kils klausimų, visuomet galite man rašyti, mielai atsakysiu.

nmockus@maironis.org

8kl. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai – 03/14/2020

  1.  Prašau atsiųsti kovo 7d. namų darbus elektroniniu paštu ekunickiene@maironis.org iki sekmadienio vakaro: kokią temą pasirinkote iškalbos projektui ir trumpą planelį (kaip parodyta pavyzdyje – Iškalbos projekto gairėse).
  2.  Iki penktadienio kovo 20d. elektroniniu paštu ekunickiene@maironis.org atsiųskite parašytą įžangą (introduction). Kaip rašyti įžangą rasite projekto gairėse. Pradėkite įžangą intriguojančiu klausimu ar faktu (hook sentence). Jeigu turite kokių klausimų, parašykite man emailu. IŠKALBOS PROJEKTO GAIRĖS

8kl. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai – 03/07/2020

Pradedame ruoštis baigiamajam 8kl. iškalbos projektui. Sugalvokite temą, kuria norėsite kalbėti ir paruoškite trumpą planą (outline). Projekto gairės ir paaiškinimai prisegti žemiau.

BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS