8 kl. Geografija 10/19/19

Klasėje atlikome pratybose  pusl 10.

Namuose pakartoti “Skyriaus kartojimo testą” pusl 11.

Primenu Foto diena ateinantį šeštadienį !!!  Apsirengiame tautiškai !!!

8 KL. LITERATŪROS NAMŲ DARBAI (SPALIO 12, 2019)

Pabaigti iki galo skaityti V. Krėvės “Galvažudys (Skaitiniai, Pirmoji Knyga, psl. 94 – 104). Sekančią pamoką klasėje visi aptarsime šį apsakymą.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

8 KL. LITERATŪRA (Spalio 5, 2019)

Skaitiniai, Pirmoji Knyga
Vincas Krėvė “Galvažudys”
Perskaityti klasėje pradėtą skaityti I-mą dalį (94-100 psl.) ir mokėti papasakoti.
Nebuvusiems mokykloje ir negavusiems knygos:
1-13 psl.
Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

8 kl. Geografija 10/5/19

Vadovėlyje puslapiai 5, 6

Tarptautinė ir Lietuvos Raudonoji Knyga

Pratybose puslapiai  8, 9

Numatomas apmokymas kaip elgtis gaisro metu –  apsirenkite taip,  kad galėtumėte būti 10 – 15 minučių lauke.