7 kl . Geografija 9 / 21 /19

Vadovėlis – pusl.  7, 8, 9         Išdalintuose  lapuose  – pusl.   3

Išdalintuose lapuose turėtų būti atlikti visi pratimai 1,  2, 3 puslapiuose.