7 kl. Geografija 2-22-20

Vadovėlyje pusl. 40 – 41

Lietuvos upės

Pratybose pusl.  27 – 29

7 KL. LITERATŪRA (VASARIO 22, 2020)

Pasikartokite visas per paskutines pamokas išmoktas patarles.

Pabaikite atlikti klasėje pradėtą užduotį:

Pabaigti šias patarles:priežodžius

 

Išrinkite ir užrašykite po 3 jums labiausiai patikusias patarles apie darbą, draugus, kvailumą, mokyklą

Naudokitės žemiau esančiomis nuorodomis:

http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-darba/

http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-draugus/

http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-kvailuma/

http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-mokykla/

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

 

 

 

7 KL. LITERATŪRA (VASARIO 15, 2020)

Mintinai išmokite dar keletą patarlių/priežodžių ir mokėkite paaiškinti jų reikšmę:

Nesakyk op neperšokęs per tvorą.

Ieškok kaip duonos, ir rasi.

Ilgas kaip kaminas, kvailas kaip avinas.

Nesėjęs nepjausi.

Aukštai šoksi, žemai tūpsi.

Knyga – geriausias žmogaus draugas.

Žmogus be tėvynės – lakštingala be giesmės.

Draugą nelaimėje pažinsi.

Taip pat nepamirškite praeitą pamoką išmoktų patarlių, lo tie, kas nebuvote išmokę, teks padirbėti dvigubai.

Skaitiniai Antroji Knyga, Petras Cvirka “Vaikų Karas” – perskaityti antrą dalį 114-116 psl. (viso tik vienas lapas!) ir mokėti papasakoti. Labai tikiuosi, kad šį sykį visi rasite laiko perskaityti. Neskaitę pirmos dalies, turite perskaityt abi dalis (112-116 psl.)

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

 

7 KL. LITERATŪRA (VASARIO 8, 2020)

  1. Lietuvių Liaudies Patarlės ir Priežodžiai

Mintinai išmokite šias patarles ir mokėkite jas paaiškinti:

Mokyk Jonelį, o ne Joną.

Visur gerai, bet namuose geriausia.

Obuolys nuo obels netoli rieda.

Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.

Žodžiais darbo neatliksi.

Mokslo ant pečių nenešiosi.

Velniukas ant liežuvio galo šokinėja.

Velnias į uodegą įkibęs.

 

2. Skaitiniai, Antroji Knyga

Perskaitykite Petro Cvirkos “Vaikų Karas” pirmąją dalį (112-114 psl.) ir mokėkite ją papasakoti.

Tiems, kurių nebuvo šeštadienį mokykloje: apsakymą rasite žemiau esančioje nuorodoje. Skaitykite nuo 1 iki 6 puslapio (6 puslapyje pirmos 6 eilutės. Paskutinis sakinys “Kitaip su tavim nebegalima.”) Sekantį šeštadienį gausite Skaitinių knygą.

Petras Cvirka Vaikų Karas

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

 

 

7kl. Geografija 2-8-20

Vadovėlyje pusl. 33  Kraštovaizdis

pusl. 34 Dirvožemis

Pratybose pusl.   22 – 23