9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.10.22-23.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą testuką iš “Mieste nesaugu” (MN) 5-7 puslapių. Paskui, dirbo grupėse skaityti p. 8-10 ir atsakyti klausimus.

Namų darbui baigti skaityti MN p.8-10.  Kas nebuvo pamokoje, namie atliekate abu uždavinius raštu.

Sekantį savaitgalį  visi dalyvausime Vėlinių šv. Mišiose.

Primenu, kad visus spalio darbus privalote į duoti iki LAPKRIČIO 6 dienos.
Po tos datos, spalio darbų NEBEPRIIMSIU.

Mieste nesaugu klases darbas p 8-10

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Geros savaitės!

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbai 2021.10.15-16.

Pamokos metu žaidėme viktorinos (quiz) žaidimą. Klausimai buvo iš  Danutės Brazytės-Bindokienės “Mieste nesaugu” (MN), p. 1-4. Laimėjančios komandos gavo po vieną papildomą balą.

Klausimai įkelti žemiau. Galima atsakyti kas trečią klausimą 5 papildomiems balams.

Namų darbui perskaityti MN  p. 5-7. Skaitinys įkeltas po spalio 8/9 klasės darbais. Geros savaitės!

Mieste nesaugu klausimai p 1-4

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbas 2021.10.8/9.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą “kvizą” apie antrąją dalį (p. 554-556) Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos”. Jei nebuvote pamokoje, namų darbui namie laikyti “kvizą”.

Klasiokai pradėjo skaityti p. 1-2 Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, pažymėdami nepažįstamus žodžius. Pradėjo rašyti ištraukos santrauką.  Jei nebuvote pamokoje, namų darbui skaityti “Mieste nesaugu” p. 1-2.

Visiems namų darbas: perskaityti “Mieste nesaugu” p. 3-4.

Nuo9iki1antros dalies kvizas

mieste nesaugu knygute

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbas 2021.10.1-2.

Surinkau “KaipKadaKur?” lapus.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą “kvizą” apie pirmą dalį (p. 549-550) Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos”. Paskui visi pasidalino rolėmis, parepetavo ir suvaidino antrą dalį (p. 554-556), Visiems išdalinau žodynėlį, kad būtų lengviau suprasti romano ištrauką.

Jei nebuvote pamokoje, namų darbui baigti šio savaitgalio klasės darbą: skaityti “Nuo 9 iki 1” antrą ištraukos dalį ir namie laikyti “kvizą”.

Namų darbui visiems: atlikti “Palyginimai” lapo užduotis.

VISUOMET GALITE PASIRINKTI, AR IŠPILDYTI UŽDUOTIS DOCX AR GDOC (per Google Classroom), elektroniniu ar popieriniu būdu.

Geros savaitės!  ; )

Palyginimai

Nuo9iki1NDpirmas-kvizas

Nuo9iki1 zodynas.

 

 

9/10 klasių LITERATŪROS namų darbas 2021.9.24-25.

Pamokos metu žiūrėjome Power Point pristatymą apie paauglių beletristiką. Jei nebuvote pamokoje, prašau pažiūrėti. Pradėjome skaityti Nijolės Jankutės romano “Nuo devynių iki pirmos” ištrauką.

Prašau baigti skaityti pirmus du puslapius 549-550 “Rita mokinė”. Paskui atlikti užduotį KasKadaKaip.

Spalio 1-2 d., bus labai trumpas skaitymo supratimo (reading comprehension) “kvizas”.

9/10 klasės LITERATŪROS namų darbas 2021.9.17-18.

Klasėje žaidėme Kahoot susipažinimo žaidimą:

https://create.kahoot.it/share/labas-sveiki-grize/4450ad9b-4f5b-444e-a43a-180f85b013a4

Pasikalbėjome apie įkeltą trumpą literatūros pamokos sutartį (apie namų darbų įdavimo terminus, klasės darbus ir testus). Prašau tėvų ir mokinių perskaityti ir pasirašyti. Man grąžinus, mokinys uždirbs 5 papildomus balus (extra credit).

Geros savaitės!

Literatura 2021-22 taisykles pirmo semestro