DEŠIMTOKAMS–egzaminams ruoštis– 2022 balandžio 18 d.

Ruostis baigiamajam egz 2022

Sveiki, abiturientai!

Literatūros baigiamasis egzaminas: penktadienį,balandžio  29 ir šeštadienį, balandžio 30 d.

Neišsigąskite, kad daug pasiruošimo lapų. Daugiausia vietos palikta ištraukoms. Pasiskaitykite pirmame lape, maždaug koks egzamino turinys. Šį savaitgalį ruošimės kartu.

Kasmet taip pat siūlau susitikti “cram session” su pica. Prašau balsuoti už jums geriausia tinkančias datas ir valandas. Siunčiu apklausą į jūsų Maironio emailus. Parinksime tą laiką, kuris daugumai tinka.

student up late cramming

 

DEŠIMTOKAMS–abiturientams

Balandžio 8/9 namų darbai jums bus tik papildomiems balams. Kiek klausimų taisyklingai atsakysite–tiek jums papildomų balų jums duosiu. Daug kam reikalingi tie “ekstra kredit” balai.

Jums svarbiausia įduoti visus gražiai atliktus namų darbus. Užbaikite ir įduokite visas savo skolas iki balandžio 22/23, nes balandžio 30/gegužės 1, gegužės 7/8–baigiamieji egzaminai. Tie, kurie jau viską įdavėte, pradėkite mokytis, peržiūrint šių metų darbus.

9/10 kl LIT Namų d 2022 balandžio 8/9

Praeitą savaitę jums įkeliau ištrauką (excerpt) ir santrauką (summary) iš V. Pietario romano “Algimantas” . Jas panaudokite atsakyti įkeltus klausimus. Taip pat čia rasite žodynėlį, kuris jums padės suprasti šį sunkoką tekstą.

Gražių Velykų!

9/10 kl LIT Namų d 2022 balandžio 2

Kovo 25-26, pamokos metu pradėjome skaityti ištrauką iš Vinco Pietario istorinio romano “Algimantas”.

Perskaityti 1 puslapio santrauką ir baikite skaityti 5,5 puslapių ištrauką. Šį penktadienį/šeštadienį atsakysime klausimus.

Viliuosi, atsipalaidavote ir smagiai praleidote savo pavasarines atostogas!
Padirbėkite, įduokite skolas. Liko tik 5 mokslo metų savaitgaliai!

Algimanto santrauka

Algimantas Pietaris

9/10 kl LIT namų d 2022 kovo 5/6

(1) Baigti Venn diagramą, lyginant ištraukas iš “Mano didelis mažas aš” (MDMA) su ištrauka iš “Tas keistas nutikimas šuniui naktį” arba, jei nebuvote pamokoje, su ištrauka iš “Stebuklas”. Lyginate abiejų romanų pagrindinius veikėjus.  Naudokite klausimų lapą, nes jums padės rasti panašumus ir skirtumus. Žemiau darsyk įkeliu visus MDMA liečiančius dokumentus nuo vasario 11 d iki kovo 6 d.

(2) Švieimo tarybos rašinių konkursui:

(a) Išsirinkti vieną iš keturių temų.
(b) Paruošti užrašų lapą (outline, brainstorm). 5 balai.
(c)  Rašinius rašysite KLASĖJE, literatūros pamokos metu, kovo 18/19 dienomis. Yra privaloma. 25 balai.

Geros savaitės!

Venn Benediktas_Agostas

MDMA lyg Stebuklas klausimai

Stebuklas

Mano Didelis Mazas As

Rasiniu ir piesiniu Konkursas

 

9/10 kl LIT namų d 2022 vasario 25/26–pavėluotai

Labai vėlai įkeliu jūsų namų darbus, dėl technologinių problemų. Taigi, šiam darbui skiriu ilgesnį įdavimo terminą, iki kovo 18/19. Tik neužmirškite!

  1. Praeitą šeštadienį buvo trumpas testukas iš pirmosios “Man didelis mažas aš”   dalies.  Jei nebuvote pamokoje, atlikite namie.
  2. Išdalinau antrą “Mano didelis mažas aš” (MDMA) ištrauką ir ištrauką iš “Stebuklas” (“Wonder”). Naudoti abu MDMA skaitinius palyginti MDMA Benediktą su “Stebuklas” Ogastu. 

Įkeliu (a) testuką,  (b) antrą MDMA ištrauką (2 p.), (c) “Stebuklas” ištrauką ir (d) Venn diagramą. Taip pat yra (e) klausimų lapas, kuris jums padės rasti panašumus ir skirtumus.

Geros savaitės!

MDMA 1as testukas

Stebuklas

Venn Benediktas_Agostas

MDMA lyg Stebuklas klausimai

 

9/10 kl LIT namų d 2022 vasario18/19

Namų darbui baigti skaityti pirmą MDMA ištrauką (4 puslapių). Šį savaitgalį BUS tos medžiagos TESTUKAS.

Pamokos metu pradėjome kalbėti, kaip lyginsime romaną “Mano didelis mažas aš” (MDMA) su ištraukomis iš kitais romanais, kurių pagrindinis veikėjas yra paauglys su negalia, “Stebuklas” ir “Tas keistas nutikimas šuniui naktį”.

Keliom klasėm išdalinau antrą ištrauką. Jei jau baigėte skaityti pirmąją ištrauką, pradėkite antrąją.

Geros savaitės!

10 kl LIT Namų d 2022 vasario 11/12

Rasite šiandienos “Atjunk” testuką šiame Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/04810175?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1644695485366
Prašau naudoti savo vardus, pavardės pirmutinį incialą ir klasės nr/raidę.
(Jeigu sukursite skirtingą vardą, jūsų pažymys bus 0.)
Galima daugiau negu vieną sykį laikyti– net iki 100 procentų!
Namų darbui DEŠIMTOKAI:
(1) Parašyti du ketureilius (du keturių-eilučių posmelius) apie savo laiką Mairionio mokykloje, mokytojus, mokinius/draugus.  Jūsų tėvai prašė mokslo užbaigimui. 5 papildomi balai. Pavyzdžiai įkeltame lape.
(2) Perskaityti “MDMA Varslauskaite” lapą.
Geros savaitės!

 

 

 

9/10 kl LIT Namų d 2022 vasario 4/5

Rasite šiandienos “Atjunk” testuką šiame Kahoot:
https://kahoot.it/challenge/0924759?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1644020858100

Prašau naudoti savo vardus, pavardės pirmutinį incialą ir klasės nr/raidę.
Jeigu sukursite skirtingą vardą, jūsų pažymys bus nulis (0).
Galima daugiau negu vieną sykį laikyti.

Sekančiam savaitgaliui perskaityti antrą “Atjunk” ištrauką/santrauką ir atlikti uždavinį antrajame puslapyje.
Sėkmės 🙂

ATJUNK Antra istrauka su zodynu