10 klasių kovo 28 dienos Istorijos užduotys

Šiandien skaitome XII bilietą. Svarbiausi dalykai į ką atkreipti dėmesį: kada prasidėjo II pasaulinis karas, kada Lietuva atgavo Vilniaus kraštą, kada buvo Lietuva okupuota,  inkorporuota į Sovietų sąjungą, kada prasidėjo II pasaulinis karas Lietuvoje?

Užduotis. Pagalvokite ir parašykite savo nuomonę 6_8 sakiniais: o ką Lietuva galėjo padaryti kitaip ir kas būtų galbūt įvykę kitaip nei įvyko,  jeigu Lietuva būtų pasipriešinusi Sovietų okupacijai?

 

 

10 klasių kovo 21d Istorijos pamoka ir užduotys

Kadang,i jūs jau viską mokėtės ir girdėjote, tai bus labai lengva prisiminti. Šį kartą skaitome XI bilietą ir pagalvojame ir atsakome į 3 paprastus klausimus raštu į mano email

 adumasius@maironis.org

 

1. Privačios nuosavybės nusavinimas yra nacionalizacija, o nacionalinės/valstybinės nuosavybės pardavimas kaip vadinsis?

2.  Į 8 klausimą atsakymus atsiųskite nuotrauka .

3. Prezidentas A. Smetona pabėgo iš Lietuvos artėjant sovietų okupacijai.  Savo mintimis ir žodžiais pagrįskite, kodėl tai buvo gerai/teisinga arba negerai/neteisinga. Užuomina/hint. Galvokite iš valstybės veikėjo ir žmogaus pozicijų. Čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų: čia yra laisvė jūsų mintims įrodyti SAVO tos situacijos matymą.

10 klasių kovo 14d Istorijos pamoka ir užduotys

Kadangi Maironio mokykla gyvena karantino sąlygomis, tai mūsų mokymasis  ir  diskusijos Lietuvos istorijos temomis tapo tik nuotolinėmis. Iki IX (9 ) bilieto esame viską išdiskutavę tai šios savaitės darbas yra perskaityti X (bilietą) ir atsiųsti man raštu atsakymus į klausimus email adumasius@maironis.org

1. Kada prasidėjo ir pasibaigė I pasaulinis karas? Kokios šalys ir šalių susivienijimai/aliances kovojo?

2. Kodėl ir kam nepriklausomybės paskelbimo aktai buvo siunčiami?

3. Pagalvokite ir pagrįskite/proofe  kodėl Kaunas, o ne Klaipėda buvo pasirinkta laikinąja sostine? Užuomina/hint: pagalvokite apie įvykių metus, kada kas kam priklausė.

Email, kurie duoti mokyklos,  atsiųsiu daugiau ką paskaityti ir pažiūrėti.

Kurie nepristatę savo projektų, tai labai prašau kuo skubiau ir geriau tai padaryti: jais pasidalinsiu ir mes visi kartu pažiūrėsime ir pasikalbėsime apie jūsų darbą.

Kas turite klausimų ar kažko nesupratote, visada rašykite į mano email.

 

 

2020 kovo 25 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Jau turėjote keturias papildomas dienas perskaityti praeitą savaitę užduotą skaitinį, tai prašau patikrinti savo teksto supratimą. Pažaiskite 20-ties klausimų Kahoot (elektroninė nuoroda žemiau.) NAUDOTI SAVO VARDĄ ir PAVARDĖS PIRMĄ RAIDĘ, dar prijungti klasės numerį/raidę. Truks nedaugiau 5-6 minutes. Langelis užsidaro pirmadienį, kovo 30 dieną, 6 v.v.

https://kahoot.it/challenge/0846335?challenge-id=9c572acf-2ed1-4c4d-9244-cec5e329474f_1585179377419

Sėkmės!

2020 m. kovo 13-14 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Mokiniai, dar man neįdavę…

 • kūrinio mokyklos metraščiui ir/ar
 • rašinio Švietimo Tarybos konkurso skirtomis temomis,

…prašau tai atlikti TUOJAU! Prisiminkite, kad kiekvienas (ir metraščiui rašinys, ir konkurso tema) vertinamas dviem pažymiais, t. y.,  vertinu iki 10 balų po DU sykius už kiekvieną kūrinį.  Pasinaudokite šia išskirtine proga pasivyti darbais.

Šios savaitės namų darbai:

Pradedame naują romaną paaugliams, 2017 metų knygos nominantę, Lauros Varslauskaitės Mano didelis mažas aš (MDMA). Lyginsime MDMA ištraukas su ištraukomis anglų kalba iš R.J. Palacio knygos Wonder (Stebuklas) ir Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-time (Tas keistas nutikimas šuniui naktį).

   

Image result for Palacio "stebuklas"See the source image

Prašau persiskaityti:

Mano didelis mazas as plius santraukos

MDMA Wonder Incident istraukos

Prisiminkite sekančią savaitę vėl patikrinti namų darbų puslapius.

Geros ir sveikos savaitės!

 

 

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

Mieli dešimtokai,

Kaip jau gerai žinote, Corona virusui įsigalėjus Amerikoje, Maironio lituanistinė mokykla neveiks iki balandžio 17/18 dienos.  Mokyklos administracija nutarė, kad šiuo laikotarpiu  namų darbai būtų atlikti elektroniniu būdu.  Todėl, visuomenės mokslą tęsime šią tvarka:

 1. Vadovaukitės namų tvarkaraščiu kuris buvo išdalintas kiekvienam mokiniui ir tuo pačiu patalpintas šiame tinklapyje prieš tris savaites.
 2. Atlikite tos dienos namų darbus ir atsiųskite man elektroniškai arba pašto paslaugomis (adresas 1209 Country Lane, Lemont, IL 60439)
 3. Šiandien jau turėjote įduoti Nr. 6 namų darbą.  Savaime suprantama, kad ankstyvesnieji namų darbai jau turėjo būti įduoti. Jeigu esate jų dar neįdavę, prisiminkite, kad kiekvienos savaitės vėlavimas sumažina pažymį (nebent yra labai rimta priežastis).  Tad, tie kurie esate dar neįdavę visų namų darbų nuo pirmojo iki šeštojo, nedelskite ir atsiųskite man ne vėliau kaip kovo 21 dieną.
 4. Gautus namų darbus patikrinsiu ir su pataisymais grąžinsiu jums elektroniniu būdu.  Todėl yra labai svarbu man turėti jūsų tikslų elektroninį adresą.  Tą patį laiškutį pasiųsiu jums dabar turimu elektroniniu adresu.  Jeigu šio laiškučio negausite elektroniniu būdu iki pirmadienio (kovo 16 d.) – praneškite man.
 5. Pakartotinai  primenu, kad neįdavus visų namų darbų nebūsite prileidžiami laikyti baigiamojo egzamino.  Dabar turite daugiau laiko – panaudokite reikšmingai.
 6. Viliuosi, kad mes visi prisitaikysime prie esamų sąlygų ir sąžiningai atliksime savo lituanistinės mokyklos pareigas – tiek aš tiek ir jūs.
 7. Linkiu, kad visi išliktume sveiki iki sugrįžimo į klases balandžio 18 dienos.

Mok. Juozas Polikaitis

jpolikaitis @aol.com

630-257-2022

2020 m. kovo 6-7 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Pamokos metu vyko šių mokslo metų kūrinių apžvalga– 20 klausimų, Kahoot programoje:

https://create.kahoot.it/details/paaugliu-lit-review-1/c3ca0d9d-bbcf-4db4-bf7e-7306366a73b8

Namų darbui kiekvienas mokinys paruošia savo Kahoot testuką:

 • 10 klausimų
 • bent 8 klausimai “multiple choice” (kelių atsakymų pasirinkimas)
 • NEdaugiau 2 klausimai tiesa/netiesa
 • Įtraukti visus 6 kūrinius, kurių ištraukas skaitėme šiais metais (Nuo devynių iki pirmos; Nepabėgęs; Mieste nesaugu; Ir vienąkart, Riči; Sibiro haiku; Atjunk)
 • Privalo būti klasiokams iššaukiantis (challenging),  ne vien smulkmenos (trivia)
 • Su manimi pasidalinti: “right click”, paskui “Copy link”, siųsti rzemaitis@maironis.org

Sėkmės!

See the source image

 

 

2020 m. vasario 28-29 d. LITERATŪRA 9/10 klasių

Klasėje rašėme JAV LB Švietimo tarybos rašinių konkursui. Mokiniai, praleidę pamoką, privalo parašyti maždaug 150 žodžių rašinį namų darbui. Darbą skaitysiu kaip 2 pažymius. Rašinius įduoti iki kovo 13-14 dienų.

Temos įkeltos žemiau:

Svietimo t rasiniu temos 2020

Sekančiai pamokai perskaityti žemiau įkeltus lapus, atlikti žodynėlį (galima rašyti sinonimus ar reikšmę lietuvių kalba arba anglų kalba vertimą), ir atsakyti į klausimus, lyginančius “Atjunk” su D. Eggers romanu “Ratas”.

ATJUNK 2 dalis su Ratu

Geros savaitės!

 

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS

Mieli dešimtokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraštis.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo. Pavyzdžiui: Namų darbas Nr.2 yra užduotas vasario 8 dieną. Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 2019-2020 mokslo metu tvarkaraštis Maironio 10 A ir B klases dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.