9/10 kl LIT namų darbai 2023 spalio 27-28 d.

Pamokoje per Kahoot programą atsakėme klausimus apie “Mieste nesaugu”, p. 11-16. Jei nebuvote pamokoje arba norėtumėte peržaisti aukštesniam pažymiui, įkeliu Kahoot tinklalapį/link. BŪTINAI naudoti savo vardą, pavardės pirmą inicialą ir klasės numerį/raidę. Kitaip negaliu jums užrašyti pažymio.

https://kahoot.it/challenge/03912390?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1698677671862

Namų darbui baigti skaityti romano “Mieste nesaugu” ištrauką, p. 16-20. Neužmirškite užbaigti MN žodynėlio.
Primenu, kad iki ateinančio penkt/šeštadienio reikia įduoti visus spalio darbus!
Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d. 2023 spalio 20-21 d.

1.  Pamokos metu komandomis pildėme klasės darbą iš “Mieste nesaugu” ištraukos, p. 6-10. Paskui žaidimu patikrinome atsakymus.
Jei nebuvote pamokoje, arba jūsų klasė tuomet fotografavosi, atlikti namie.
2.  Skaityti trečią ištraukos dalį, p. 11-15.
3.  Toliau rinkite nepažįstamus žodžius “Mieste nesaugu”  žodynėliui.
Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų d 2023 spalio 13/14

1. Pamokos metu žaidėme “quiz šou” arba viktoriną iš “Mieste nesaugu” (MN) p. 1-5.  Klausimai įkelti. Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Pamokoje skaitėme p. 6-7 iš “Mieste nesaugu” ištraukos.  Namų darbui perskaityti p. 6-10.
3. Tęsti kurti “Mieste nesaugu” žodynėlį.  Google doc arba popieriaus lape rašyti nežinomus teksto žodžius, užrašyti jų reikšmes. Rinksite žodžius sekančias 3 savaites, kol užbaigsime ištrauką. Paskui žodynėlį įduosite pažymiui.

Geros savaitės!

Mieste nesaugu klausimai p 1-5

9/10 kl LIT namų d 2023 spalio 6/7

1. Pamokos metu mokiniai laikė testuką (“kvizą”) iš “Tarp 9 ir 1” antros dalies (p. 3-5). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Buvo išdalinta ištrauka iš  Danutės Brazytės-Bindokienės romano “Mieste nesaugu”. Pamokoje perskaitėme p. 1; kai kurios klasės spėjo perskaityti ir p. 2. Namų darbui perskaityti p. 1-5.
3. Pradėti kurti “Mieste nesaugu” žodynėlį.  Google doc arba popieriaus lape rašyti nežinomus teksto žodžius, užrašyti jų reikšmes. Rinksite žodžius sekančias 4 savaites, kol užbaigsime ištrauką. Paskui žodynėlį įduosite pažymiui.

Geros savaitės!

9/10 kl LIT namų darbai 2023 rugsėjo 29/30 d.

1. Pamokos metu mokiniai laikė testuką (verčiau vadinti “kvizu”). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
2. Buvo išdalintos rolės ir suvaidinome paskutinius tris puslapius “Nuo 9 iki 1” (p. 554-556). Namie baigti skaityti.
3. “Nuo 9 iki 1” ištraukoje surasti bent po vieną pavyzdį: suasmeninimo (personifikacijos), metaforos ir palyginimo.

Prisiminkite: sekantis savaitgalis–spalio pirmutinis–paskutinė proga įduoti rugsėjo mėn. darbus!
Geros savaitės!

Nuo9iki1pirmos dalies kvizas 1 lapelis

9/10 kl LIT 2023 rugsėjo 22/23

Praeitą savaitgalį mokiniai susipažino su romanu “Nuo devynių iki pirmos” ir jo rašytoja Nijolė Jankute-Užubaliene.  Biografija įkelta.
Mokiniai dirbo poromis užpildyti “Ar verčiau…” lapus, naudojant pirmą ištraukos lapą (t.y. 549-550 knygos puslapius). Atsakymai privalo būti apie ištraukos veikėjus ir veiksmą. Jei nebuvote pamokoje, atlikti namie.
Namų darbui perskaityti pusę sekančio lapo “Nuo devynių iki pirmos” (p. 554). Ištrauka įkelta po rugsėjo 15/16 namų darbais.
Pavėluotai įkelti namų darbai, nes mokytoja sirgo.
Geros savaitės!

Ar verciau nuo 9 iki 1

NIJOLĖ JANKUTĖ

9/10 kl LIT 2023 rugsėjo 8/9 ir 15/16

Atleiskite, kad anksčiau neįkelti namų darbai. Man nepavyko įkelti adresyno. Išdalinta klasės sutartis, kurioje yra literatūros pamokos taisyklės. Prašau tėvų ir mokinių perskaityti ir pasirašyti.  Sugrąžinusiems bus 5 papildomi balai.

Žiūrėjome Paaugliams literatūros žanro pristatymą. Powerpoint įkeltas, taip pat ir skaidrių popierinė kopija.
Namų darbams užduota perskaityti pirmutinį lapą (t.y. 549-550 knygos puslapius) romano “Nuo devynių iki pirmos”. Suprantu, jeigu per dvi dienas nespėsite perskaityti; bus laiko pamokos metu. Yra žodynėlis atskirai įkeltas.
Geros savaitės! 🙂

Kas yra paauglių beletristika

Kas yra paauglių beletristika

Literatura 2023-24 taisykles

Nuo9iki1 zodynas

Nuo9iki1 trumpas 2021