9/10 kl LIT namų d 2022 gruodžio 2/3 d

Pavėluotai įkelti darbai dėl ligos.  Šių darbų nereikės įduoti iki sausio pradžios, atostogoms pasibaigus. 

Pamokos metu pradėjome balsiai skaityti ir nagrinėti N. Gaškaitės-Žemaitienės “Užversto šulinio vanduo”, antrąją dalį (p. 162-165). Mokiniai skaitydami pildė klasės darbą. Namų darbui jį užbaigti. Yra įkeltas su žodynėliu.

Taip pat išdalinau du skaitinius, kuriuos įkeliu po gruodžio 9/10 d. namų darbais. Yra ištrauka iš Rūtos Šepetys “Tarp pilkų debesų” ir Antano Miškinio eilėraštis “Šventės” su klausimais.  Reikės atlikti VIENĄ, ne abiejus darbus.

Gero savaitgalio!

UŠV klases darbas p. 162-165 Antra dalis

užverstu suliniu vanduo zodynas 2

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

 

 

9/10 kl LIT namų darbas 2022 lapkričio 18-19

Pamokos metu pradėjome balsiai skaityti ir nagrinėti N. Gaškaitės-Žemaitienės “Užversto šulinio vanduo”, pirmąją dalį (p. 158-161). Mokiniai skaitydami pildė klasės darbą (įkeltą).

Namų darbui atsakyti visus klausimus. Taip pat yra įkeltas žodynėlis, kuris turėtų jums padėti suprasti tekstą.

PRISIMINKITE visus lapkričio darbus privalote įduoti iki pirmojo gruodžio savaitgalio, t.y. gruodžio 3 d.

Linkiu smagios ir sočios Padėkos dienos!  H

UŠV klases darbas p. 158-161 Pirma dalis

užverstu suliniu vanduo zodynas

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

9/10 kl LIT namų d 2022 lapkričio 11-12 d.

Pamokos metu užpildėme Pirmasis Skambutis ( “bell ringer”) lapelius. Skaitėme rašytojos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės biografiją.
Vyko Kahoot “kvizas” apie partizanus. Žemiau įkelta nuoroda. Privaloma kvizą laikyti ar perlaikyti namuose. Naudoti savo vardą, pavardės pirmąją raidę ir klasės numerį/raidę:
https://kahoot.it/challenge/01802124?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1668350762828

Namų darbui baigti skaityti ištrauką iš Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”.

Geros savaitės!

Nijole Gaskaite Žemaitiene 2022

Uzverstu Suliniu Vanduo 158-165

bell ringer 1 lapas

 

9/10 kl LIT Namų d 2022 lapkričio 4-5

Pamokos metu atsakėme 5 klausimus (užrašytus lentoje) apie projektą “Misija Sibiras”. Buvo galima naudoti informacinį lapą . Misija Sibiras factsheet

Kas nebuvote pamokoje prašau atsakyti namuose. Klausimai buvo:

1. Kiek buvo ištremta Lietuvos žmonių?
2. Koks buvo “Misija Sibiras” tikslas?
3. Kiek jaunų žmonių pareiškė norą dalyvauti ekspedicijose?
4. Kiek žmonių buvo išrinkti dalyvauti ekspedicijose?

5. Kurią dieną prasidėjo trėmimai iš Lietuvos?

Paskui, kaip įvadą sekančiai knygai, kalbėjome apie partizanus, kovojusius prieš Sovietų Sąjungos valdžią Lietuvoje 1944–1953 m. Žiūrėjome 12 s. LRT istorinio serialo “Laisvės kaina. Partizanai”.
Rodžiau planus slėptuvių, bunkerių, žeminių. 

Per paskutiniąją dienos pamoką vyko pristatymas JAV Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių jaunimo sąjungos projekto “Šaknys”. https://youtu.be/VWiL0y_D5cI

Namų darbui skaityti 2 lapus (knygos p. 158-159, 160-161) ištraukos iš Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”.

Geros savaitės 🙂

9/10 kl LIT namų d. 2022 spalio 28-29

Geriau suprasti trėmimus atvaizduotus romane “Tarp pilkų debesų” (TPD), kalbėjomės apie jaunimo žygį “Misija Sibiras”. Žiūrėjome filmukus apie 2 ekspedicijas, kuriose dalyvavo net du Maironio mokyklos abiturientai. Užbaigėme trumpą klipą iš 2006 m. ekspedicijos, ir matėme 10-15 min. iš 2019 m.
Namų darbui skaityti įkeltą lapą apie “Misija Sibiras”, žiūrėti trumpesnį klipą ir bent dalį ilgesnio filmo. Abi filmo nuorodos įkeltos; taip pat ir TPD Vilkų šeimos tremties kelio žemėlapis.
https://www.youtube.com/watch?v=kjnTNtxopQw
https://www.youtube.com/watch?v=iS2BCKnC1Yc
Geros savaitės!
PRISIMINKITE visus spalio darbus privalote įduoti iki šio šeštadienio, lapkričio 5 d. Po to, spalio darbų nebepriimsiu. (Žr. Lit namų darbai rugsėjo 16-17, “Literatūra 2022-2023 taisyklės”).

9/10 kl namų d 2022 spalio 21-22

Pamokoje kartu skaitėme ir išsiaiškinome praeitą savaitę išdalintą/išsiųstą skaitinį, Balio Sruogos “Dievų miškas” ištrauką. Naudojome Powerpoint skaidres, kurias įkeliu.

DM skait skaid filmo link

Namų darbui surasti ir užrašyti 5 įdomius, nedažnai išgirstus faktus apie lietuviškas Vėlines.
Geros savaitės!

9/10 kl namų d 2022 spalio 14-15

Pamokos metu susipažinome su Baliu Sruoga ir jo atsiminimų romanu “Dievų miškas”. Žiūrėjome pirmiausias 15-20 minutes 2005 m. filmo “Dievų miškas”, režisorius Algimantas Puipa. Namuose žiūrėti bent dalį–arba visą filmą. (Klipas truputį neaiškus). Nuorodos įkeltos.

https://www.youtube.com/watch?v=yGsZdlRtYGM
Su subtitrais anglų kalba, jei padeda:
https://www.youtube.com/watch?v=vtZusNil6fMf
Taip pat išdalinau du lapus, kurie yra ir čia įkelti:
(1) Trumpą B. Sruogos biografiją
(2) Ištrauką iš “Dievų miško”
Namų darbui ištraukoje perskaityti paryškintas (bold-faced) frazes ir biografijos lape (pačioje apačioje, kur yra tuščias sąrašas) įrašyti, ar frazė yra palyginimas, metafora ar ironija. Skaitinyje rasti du deminutyvus.
Geros savaitės!

9/10 kl namų d 2022 spalio 7/8

Primenu, kad jūsų komikso (atlikto naudojant StoryboardThat arba lapą, kurį įkeliau praeitą savaitgalį ir išdalinau pamokoje) įdavimo terminas baigiasi šį savaitgalį.

Pamokos metu žaidėme “Tarp pilkų debesų” Kahoot patikrinimą (be balų). Patariu namuose peržiūrėti:
https://kahoot.it/challenge/01469066?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1665498619867

Nuoroda baigiasi lapkričio 7 dieną.
Geros savaitės!

9/10 kl LIT Namų d 2022 rugpjūčio 30/spalio 1 d.

  1. Pamokos metu dirbome klasės darbą, liečiant TPD skyr. 7, 10 ir 18 (įkelta).
  2. Namų darbui skaityti romano “Tarp pilkų debesų” skyrelius 34 ir 36, (t.y. p.126-129 ir 136-142).
  3. Projektas: sukurti komiksą apie šios savaitės skaitinį, skyrelius 34 ir 36, naudojant StoryboardThat programą. ĮDUOTI PROJEKTĄ NE VĖLIAU NEGU SPALIO 15 D. PO TO, MŪSŲ PRENUMERATAS UŽSIBAIGIA, ir nebebus galima prieiti prie StoryboardThat.

Naudoti šį link įsirašyti į projekto svetainę ir puslapį:

https://www.storyboardthat.com/code/8gvp7i
Įkeltus rasite šiuos dokumentus:
  • projekto nurodymus (requirements)
  • trumpą, lengvą klipą, kuris rodo, kaip naudoti StoryboardThat
  • Storyboard projekto pavyzdį
SVARBU peržiūrėti klipą.  Jums bus žymiai lengviau. 
40 balų

9/10 kl namų d 2022 rugsėjo 23-24

Namų darbui perskaityti “Tarp pilkų debesų” skyrelius 7 (p. 27-29), 10 (p. 37-40) ir 18 (p. 68-70).

Jei nedalyvavote pamokoje, klasėje, ant stalo buvo padėta (1) porcelianinis puodukas su lėkštute, (2) veidrodis ir (3) kailinis paltas, kurio kišenėse ar pamšale matėse perlai, krištaliniai karoliai, litai, sidabriniai šaukštukai ir t.t.. Mokiniai rašė, kokį vaidmenį kiekvienas daiktas suvaidino skyr. 1-4 (t.y.  kodėl svarbus, kas buvo su juo daroma).