8 kl. Geografija 2-22-20

Vadovėlyje pusl. 34

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas

Pratybose pusl. 28- 30

7 kl. Geografija 2-22-20

Vadovėlyje pusl. 40 – 41

Lietuvos upės

Pratybose pusl.  27 – 29

8 kl. Geografija 02-15-20

Atlikti Kartojimo Testą pusl.  23 -24

Vadovėlyje pusl. 29 -31

Pratybose Dzūkijos miestai   pusl. 26

8 kl. Geografija 2-8-20

Vadovėlyje pusl. 27-28    Dzūkijos  regionas

Pratybose pusl. 25

7kl. Geografija 2-8-20

Vadovėlyje pusl. 33  Kraštovaizdis

pusl. 34 Dirvožemis

Pratybose pusl.   22 – 23

8kl. Geografija 02-01-20

Aukštaitijos Nacionalinis ir Regioninis Parkai

Vadovėlyje   pusl. 23 – 26

Pratybose   pusl.  20 –  22

7kl. Geografija 02-01-20

Lietuvos orai ir klimatas

Vadovėlyje pusl. 30 – 32

Pratybose pusl.  20 – 21

8kl. Geografija 1-18-20

Klasės ir namų darbai

Vadovėlyje pusl.  17- 21  Aukštaitija iki Biržų miesto

Pratybose pusl.  17 – 18 iki Biržų miesto.

7kl. Geografija 1-18-20

Klasės ir namų darbai

Vadovėlyje pusl.  26 – 29    “Žemės gelmių turtai ”

Pratybose pusl.  17 – 18  visi pratimai