8P Geo. NAMŲ DARBAI įteikimui 2022.01.14 (Suvalkija)

SUVALKIJA

Naudojantis Vadovėlio psl. 41-43:

Atlikti VISUS klausimus PRATIMUOSE PSL. 36-37, SU ŠIA IŠIMTIMI:

Prat. psl. 36 klausimas #2:

NAUDOJANTIS klasėje išdalintu

(a) PAVEIKSLU naujojo Suvalkijos herbo (Nuoroda (link): PAVEIKSLAS Suvalkijos naujas HERBAS.pdf) ir

(b) STRAIPSNIU apie herbo priėmimą (Nuoroda (link): STRAIPSNIS “Patvirtintas Sūduvos krašto HERBAS” (2021.07.22).pdf),

ANT ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ atsakykite į šiuos 3 klausimus:

 1. Ką Suvalkijos naujas herbas pavaizduoja (3 dalykai)?
 2. Kokia reikšmė Suvalkijos naujojo herbo kiekvienos dalies / kodėl Suvalkijos/Sūduvos krašto bendruomenės parinko šias tris dalis?
 3. Kokiais būdais Suvalkijos/Sūduvos regionas prisidėjo prie Lietuvos krašto istorijos ir formavimosi?

!!! ATSAKYMAS turi būti MAŽIAUSIAI 1 lapo pusės ilgumo. Rašykite kas antroje eilutėje. PRAŠAU RAŠYKITE PILNAIS SAKINIAIS IR SAVO ŽODŽIAIS.

Sėkmės!

Ramunė Kelečienė | 8P geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

7P Geo. NAMŲ DARBAI įteikimui 2022.01.14 (Kuršių marios/nerija)

KURŠIŲ MARIOS ir NERIJA

Naudojantis Vadovėlio psl. 36 (žuvys), 38-39:

Atlikti VISUS klausimus PRATIMUOSE PSL. 25-26, SU ŠIUO PRIEDU:

PRAT. PSL. 26 KLAUSIMĄ #3 ATLIKTI ANT ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ.  Nurodymai:

    1. Internete pasižiūrėkite į LT Klaipėdos Jūrų muziejaus/delfinariumo svetainę juru.muziejus.lt, tada spauskite:
     1. Apie mus,” tada
     2. Istorija ir veikla“/”Mokslinė veikla
    2. Ant nemažiau 1/2 puslapio kas antroje eilutėje atsakykite į šiuos 3 klausimus:
      1. Kokia turistine veikla užsiima delfinariumas? (Įrašykite 2 dalykus.)
      2. Kokia moksline veikla užsiima delfinariumas? (Įrašykite 2 dalykus.)
      3. Kaip delfinariumo turistinė ir mokslinė veikla padeda Lietuvai?

PRAŠAU ATSAKYMĄ RAŠYKITE PILNAIS SAKINIAIS IR SAVO ŽODŽIAIS!

Jei niekada nebuvote Klaipėdos delfinariume, čia galite pasižiūrėti trumpus filmukus:

Ramunė Kelečienė | 7P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org

8P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 17 dienai (2021.12.17)

Mieli 8P geografijos klasės studentai,

Pasirodo, kad ateinantį penktadienį vis dėlto pamokos vyks visose disciplinose—tik bus sutrumpintos, nes po pamokų švęsime Kūčias ir šv. Kalėdas.

LABAI PRAŠOME ŠVENTIŠKAI APSIRENGTI. Nėra reikalo dėvėti ką nors formalaus, bet tik gražesnio (pvz., ne senus, nudėvėtus džinsus, “T-shirts” ar “sweatshirts”). Gal turite kokį nors Kalėdinį megztinuką? Gal juokingą? Gal pasipuoškite Kalėdinėm spalvom?

PENKTADIENĮ 2021.12.17 ATVYKĘ MOKYKLON PRAŠAU pasižiūrėkite į DIENOTVARKĘ, kuri būna iškabinta aukštesniosios koridoriuje ant sienos ir taip pat mokyklos raštinėje. Tokiu būdu žinosite kas, kada ir kur tą vakarą vyks 🙂  Dar tiksli dienotvarkė nepaskelbta …

Po pamokų bus mūsų (7P ir 8P klasių) Kūčios ir seks Kalėdinis baliukas. Mokykla parūpins maisto ir gėrimų!

Tie kurie gavote lapelius su paragrafu, kurį turėsite per Kūčias padeklamuoti, PRAŠAU IŠMOKITE ŽODŽIUS MINTINAI, kad nereikėtų nulenkus galvą skaityti …

Taip pat ATSINEŠKITE KŪČIŲ MALDOS IR DAINELĖS ŽODŽIUS, kuriuos gavote per mūsų Kūčių repeticiją pereitą penktadienį. Tiems kurių per repeticiją nebuvo, prisegu Kūčių maldos ir dainelės žodžius: KŪČIŲ MALDA & DAINELĖ 

Šią savaitę bandysiu kiekvienam studentui, kuris nėra atlikęs kai kurių namų darbų arba baudos už nepadarytus namų darbus nusiusti emailus, kad galėtumėte atostogų metų pasivyti. Kai baigsis pirmasis semestras sausio mėn. 21 dieną, tie kurie nebus atlikę namų darbus už tuos darbus gaus NULĮ. Kiekvienas nulis atsispindės jūsų semestro pažymiuose, kuriuos turės pasirašyti tėvai.

*************************************************************************

ŠTAI GEOGRAFIJOS NAMŲ DARBAI ATEINANČIAM PENKTADIENIUI 2021.12.17:

Perskaitykite VADOVĖLIO psl. 39-40 (Kuršių nerijos nacionalinis parkas) ir

Atlikite VISAS užduotis PRATIMŲ KNYGOJE psl. 33. 

Atkreipkite dėmesį, kad KLAUSIMAS #1 turi dvi dalis:                       

1.   KONTŪRINIAME ŽEMĖLAPYJE (Pratimų knygos psl. 54) pažymėkite Kuršių nerijos nacionalinį parką IR jo gyvenvietes   IR                   

2.   Duotose eilutėse parašykite kas vaizduojama parko herbe ir kodėl …

*************************************************************************

Iki penktadienio, kada pasimatysime šventiškoje nuotaikoje!

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė, jūsų geografijos mokytoja

 

7P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 17 dienai (2021.12.17)

Mieli 7P geografijos klasės studentai,

Pasirodo, kad ateinantį penktadienį vis dėlto pamokos vyks visose disciplinose—tik bus sutrumpintos, nes po pamokų švęsime Kūčias ir šv. Kalėdas.

LABAI PRAŠOME ŠVENTIŠKAI APSIRENGTI. Nėra reikalo dėvėti ką nors formalaus, bet tik gražesnio (pvz., ne senus, nudėvėtus džinsus, “T-shirts” ar “sweatshirts”). Gal turite kokį nors Kalėdinį megztinuką? Gal juokingą? Gal pasipuoškite Kalėdinėm spalvom?

PENKTADIENĮ 2021.12.17 ATVYKĘ MOKYKLON PRAŠAU pasižiūrėkite į DIENOTVARKĘ, kuri būna iškabinta aukštesniosios koridoriuje ant sienos ir taip pat mokyklos raštinėje. Tokiu būdu žinosite kas, kada ir kur tą vakarą vyks 🙂  Dar tiksli dienotvarkė nepaskelbta …

Po pamokų bus mūsų (7P ir 8P klasių) Kūčios ir seks Kalėdinis baliukas. Mokykla parūpins maisto ir gėrimų!

Tie kurie gavote lapelius su paragrafu, kurį turėsite per Kūčias padeklamuoti, PRAŠAU IŠMOKITE ŽODŽIUS MINTINAI, kad nereikėtų nulenkus galvą skaityti …

Taip pat ATSINEŠKITE KŪČIŲ MALDOS IR DAINELĖS ŽODŽIUS, kuriuos gavote per mūsų Kūčių repeticiją pereitą penktadienį. Tiems kurių per repeticiją nebuvo, prisegu Kūčių maldos ir dainelės žodžius: KŪČIŲ MALDA & DAINELĖ 

Šią savaitę bandysiu kiekvienam studentui, kuris nėra atlikęs kai kurių namų darbų arba baudos už nepadarytus namų darbus nusiusti emailus, kad galėtumėte atostogų metų pasivyti. Kai baigsis pirmasis semestras sausio mėn. 21 dieną, tie kurie nebus atlikę namų darbus už tuos darbus gaus NULĮ. Kiekvienas nulis atsispindės jūsų semestro pažymiuose, kuriuos turės pasirašyti tėvai.

ŠTAI GEOGRAFIJOS NAMŲ DARBAI ATEINANČIAM PENKTADIENIUI 2021.12.17:

Perskaitykite VADOVĖLIO psl. 36-37 ir

Atlikite užduotis PRATIMŲ KNYGOJE psl. 24. 

Atsakydami į Klausimus #1 ir #2, vartokite KONTŪRINĮ ŽEMĖLAPĮ tame pačiame Pratimų knygos puslapyje–psl. 24.

Penktadienį pasimatome šventiškoje nuotaikoje!

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė, jūsų geografijos mokytoja

 

Priminimas 8P Geo. studentams kurių nebuvo 2021.12.03 pristatyti namų darbus

Šie NAMŲ DARBAI buvo užduoti 2021.11.19 (prieš Padėkos d. atostogas) ir turėjo būti pristatyti klasėje pereitą penktadienį, 2021.12.03:

PRATIMŲ psl. 27-28 (DĖMESIO:  Psl. 27 Klausimas #1 turi dvi dalis:

Pirmoji:  Pažymėti ko prašo PRATIMŲ KNYGOJE žemėlapyje psl. 54 ir

Antroji: Apibūdinti herbą)

Šie studentai, kurių nebuvo 8P geo. pamokoje pereitą penktadienį (2021.12.03) privalo atlikti šiuos namų darbus ir pristatyti mokytojai šį penktadienį (2021.12.10)–kartu su namų darbais kurie buvo užduoti pereitą penktadienį (žiūrėkite mano namų darbų “Post” @ www.maironis.org):

Aleksė ALIJOŠIUS

Ernestas LŪŽA

Monika MICUTA  ir

Adelė RAUDUVĖ.

Dėkui! Tikiuosi, kad pasimatysime šį penktadienį.

Ramunė Kelečienė

7P Geo. studentai kurie SKOLINGI pristatyti neatliktus namų darbus

Pereitam penktadieniui (2021.12.03) buvo užduoti šie namų darbai:

a. PRATIMŲ psl. 20-21 +

b. PRATIMŲ psl. 21 atsakyti į KLAUSIMĄ #4 ant ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ – specifiniai buvo privaloma surašyti 3 BŪDUS KAIP ŠEIMA GALI SUMAŽINTI ANGLIES DVIDEGINIO (CO2) IŠMETIMĄ.

1. Šie studentai yra SKOLINGI:

Kinga TAMULIS ir Andrius VALINČIUS skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS

Benas DYŠA skolingas atsakyti PRATIMŲ psl. 21 KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

Aina STANIULIS skolinga atsakyti VISUS KLAUSIMUS PRATIMŲ psl. 21, įskaitant atsakyti KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

2. Šie studentai taip pat skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS, nes jų pereitą penktadienį (2021.12.03) pamokoje nebuvo:

Nojus LATAKAS  ir Matas MARKOVAS

 

*** Dėkui jums visiems iš anksto. ***

PRAŠAU atlikite namų darbus, nes tie kurie NEATLIKS, semestro pabaigoje gaus NULĮ už kiekvieną neatliktą darbą. Už neatliktus namų darbus kuriems buvo statomas pažymys bus duodamas “F.”

Nuliai ir F pažymiai labai greitai susideda ir labai sumažins jūsų galutinį semestro geografijos pažymį!

DAR YRA STUDENTŲ KURIE NĖRA PADARĘ KAI KURIŲ NAMŲ DARBŲ IR BAUDOS RAŠINĖLIŲ UŽ DARBUS KURIŲ NEATLIKO ANKSČIAU PRAĖJUSIOMS PAMOKOMS.

TODĖL AŠ ATEINANČIĄ SAVAITĘ PASKELBSIU SĄRAŠĄ TŲ STUDENTŲ IR NEATLIKTŲ NAMŲ DARBŲ/BAUDOS RAŠINĖLIŲ. VISKĄ BUS PRIVALOMA ATLIKTI IKI SEMESTRO PABAIGOS.

Ačiū,

Ramunė Kelečienė

8P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 10 dienai (2021.12.10)

NAMŲ DARBAI:

Remiantis VADOVĖLIO psl. 35-38 (Mažosio Lietuvos regionas),

PRATIMŲ KNYGOJE atlikti psl. 31-32

 

Dėkui ir sėkmės! Pasimatysime penktadienį.

Ramunė Kelečienė

7P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 10 dienai (2021.12.10)

NAMŲ DARBAI:

Remiantis VADOVĖLIO psl. 33-35 (Kraštovaizdis, Dirvožemis, Vandenys (įvadas)),

PRATIMŲ KNYGOJE atlikti psl.  22-23 (įskaitant (including) Apklausą psl. 23)

Dėkui ir sėkmės! Pasimatysime penktadienį.

Ramunė Kelečienė

7P geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. LAPKRIČIO 19 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 26-29 (Lietuvos žemės gelmių turtai),

Atlikti PRATIMŲ knygoje psl. 16-18, su šia IŠIMTIMI (exception):

psl. 18, TIK #2 (NE #4).

Kaip visada, jei namų darbai nebus atlikti iki patikrinimo ateinančio penkt. pamokos pradžioje, bus užduodamas papildomas rašinėlis, kurį reikės įteiktį per sekančią pamoką kartu su pasivėlintais namų darbais.

Geros savaitės visiems!

8P geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. LAPKRIČIO 19 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 27-31,

Atlikti PRATIMŲ knygoje psl. 25-26.

Kaip visada, jei namų darbai nebus atlikti iki patikrinimo ateinančio penkt. pamokos pradžioje, bus užduodamas papildomas rašinėlis, kurį reikės įteiktį per sekančią pamoką kartu su pasivėlintais namų darbais.

Geros savaitės visiems!