8 KL LITERATŪRA (LAPKRIČIO 16, 2019)

Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga1

Raštu atsakyti į klausimus, 4 klausimą praleiskite, jo atsakyti nereikia.

Mintinai išmokite pirmąsias 4 “Katekizmo” eilutes:

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit

Ir tatai skaitydami permanykit:

Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,

Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti“.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

8 KL. LITERATŪRA (LAPKRIČIO 2, 2019)

Skaitiniai Pirmoji Knyga

Perskaityti “Pirmosios Knygos”, “Knygų Įvairovė”, “Tyliau! Čia Mirusieji Kalba Su Gyvaisiais…” (78-80 psl.)

Dar kartą peržiūrėkite “Knygos Istorija” ir atsakykite į klausimus RAŠTAS – Klausimai

Knygos istorija.ppt

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

7 KL. LITERATŪRA (SPALIO 26, 2019)

Literatūrinės pasakos. Klasėje klausėmės Vytauto Landsbergio “Obuolių pasakos”

https://www.youtube.com/watch?v=UP1cEUrq7hM&list=PL7E094499FDF5D2C1

https://www.youtube.com/watch?v=CrgNv03cMqA&list=PL7E094499FDF5D2C1&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=AUc9OnMFsnE&list=PL7E094499FDF5D2C1&index=4

 

Pasiklausykite lietuvių liaudies pasakos “Eglė žalčių karalienė”

https://www.pakartot.lt/album/pasaka-egle-zalciu-karaliene

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

7 KL. LITERATŪRA (SPALIO 19,2019)

Klasėje kalbėjome apie stebuklines pasakas ir skaitėme lietuvių liaudies pasaką “Sigutė”. Namuose dar kartą peržvelkite ir mokėkite trumpai papasakoti.

Taip pat perskaityti trumpą lietuvių liaudies pasaką “Stebuklingoji duona”. Sekančią pamoką klasėje aptarsime.

Pasakas rasite čia Stebuklinės Pasakos

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

 

7KL. LITERATŪRA (SPALIO 12, 2019)

Stebuklinės Pasakos. Perskaityti lietuvių liaudies pasaką “Sigutė” (eikite į žemiau esančią nuorodą)

STEBUKLINĖS PASAKOS

Vaikai, neatlikę ar neteisingai atlikę praeitos pamokos namų darbų, prašau atlikti ateinančiam šeštadieniui.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

 

 

 

 

 

8 KL. LITERATŪROS NAMŲ DARBAI (SPALIO 12, 2019)

Pabaigti iki galo skaityti V. Krėvės “Galvažudys (Skaitiniai, Pirmoji Knyga, psl. 94 – 104). Sekančią pamoką klasėje visi aptarsime šį apsakymą.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org