9P KLASĖ. LIETUVIŲ KALBA. 09-16

KLASĖS DARBAS

TEMA: ASMENS TAPATYBĖ.

Informacija apie kitą asmenį, mandagumo žodžiai.
1-8 užd. 9-10 psl.
Abėcėlė. 11 psl.
Asmenys ir veiksmažodžių asmenavimas. 1-3 užd. 12 psl.

NAMŲ DARBAS

1-3 užd. 15-16 psl.

10P KLASĖ. LIETUVIŲ KALBA. 09-16

KLASĖS DARBAS

TEMA: GYVENAMOJI APLINKA
I skyrius. Jūs būtinai atvažiuokite čia. 8-35 psl.
Mokysimės: Papasakoti apie Lietuvos vardo kilmę,
mūsų šalies gamtą.
SKAITYMAS. 1 užd. 9 psl.
Perskaičius pasakyti, iš kur kilo Lietuvos vardas.

NAMŲ DARBAS

1, 5, 6, 7 užd. 20-22 psl.