10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

Mieli dešimtokai,

Kaip jau gerai žinote, Corona virusui įsigalėjus Amerikoje, Maironio lituanistinė mokykla neveiks iki balandžio 17/18 dienos.  Mokyklos administracija nutarė, kad šiuo laikotarpiu  namų darbai būtų atlikti elektroniniu būdu.  Todėl, visuomenės mokslą tęsime šią tvarka:

 1. Vadovaukitės namų tvarkaraščiu kuris buvo išdalintas kiekvienam mokiniui ir tuo pačiu patalpintas šiame tinklapyje prieš tris savaites.
 2. Atlikite tos dienos namų darbus ir atsiųskite man elektroniškai arba pašto paslaugomis (adresas 1209 Country Lane, Lemont, IL 60439)
 3. Šiandien jau turėjote įduoti Nr. 6 namų darbą.  Savaime suprantama, kad ankstyvesnieji namų darbai jau turėjo būti įduoti. Jeigu esate jų dar neįdavę, prisiminkite, kad kiekvienos savaitės vėlavimas sumažina pažymį (nebent yra labai rimta priežastis).  Tad, tie kurie esate dar neįdavę visų namų darbų nuo pirmojo iki šeštojo, nedelskite ir atsiųskite man ne vėliau kaip kovo 21 dieną.
 4. Gautus namų darbus patikrinsiu ir su pataisymais grąžinsiu jums elektroniniu būdu.  Todėl yra labai svarbu man turėti jūsų tikslų elektroninį adresą.  Tą patį laiškutį pasiųsiu jums dabar turimu elektroniniu adresu.  Jeigu šio laiškučio negausite elektroniniu būdu iki pirmadienio (kovo 16 d.) – praneškite man.
 5. Pakartotinai  primenu, kad neįdavus visų namų darbų nebūsite prileidžiami laikyti baigiamojo egzamino.  Dabar turite daugiau laiko – panaudokite reikšmingai.
 6. Viliuosi, kad mes visi prisitaikysime prie esamų sąlygų ir sąžiningai atliksime savo lituanistinės mokyklos pareigas – tiek aš tiek ir jūs.
 7. Linkiu, kad visi išliktume sveiki iki sugrįžimo į klases balandžio 18 dienos.

Mok. Juozas Polikaitis

jpolikaitis @aol.com

630-257-2022

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

Mieli devintokai,

Kaip jau gerai žinote, Corona virusui įsigalėjus Amerikoje, Maironio lituanistinė mokykla neveiks iki balandžio 17/18 dienos.  Mokyklos administracija nutarė, kad šiuo laikotarpiu  namų darbai būtų atlikti elektroniniu būdu.  Todėl, visuomenės mokslą tęsime šią tvarka:

 1. Vadovaukitės namų tvarkaraščiu kuris buvo išdalintas kiekvienam mokiniui ir tuo pačiu patalpintas šiame tinklapyje prieš tris savaites.
 2. Atlikite tos dienos namų darbus ir atsiųskite man elektroniškai arba pašto paslaugomis (adresas 1209 Country Lane, Lemont, IL 60439)
 3. Šiandien jau turėjote įduoti Nr. 6 namų darbą.  Savaime suprantama, kad ankstyvesnieji namų darbai jau turėjo būti įduoti. Jeigu esate jų dar neįdavę, prisiminkite, kad kiekvienos savaitės vėlavimas sumažina pažymį (nebent yra labai rimta priežastis).  Tad, tie kurie esate dar neįdavę visų namų darbų nuo pirmojo iki šeštojo, nedelskite ir atsiųskite man ne vėliau kaip kovo 21 dieną.
 4. Gautus namų darbus patikrinsiu ir su pataisymais grąžinsiu jums elektroniniu būdu.  Todėl yra labai svarbu man turėti jūsų tikslų elektroninį adresą.  Tą patį laiškutį pasiųsiu jums dabar turimu elektroniniu adresu.  Jeigu šio laiškučio negausite elektroniniu būdu iki pirmadienio (kovo 16 d.) – praneškite man.
 5. Pakartotinai raginu mokytis lentelę kuri yra 18-tame puslapyje.  Ją reikia mokėti atmintinai – tai yra šio semestro pirmos dalies santrauka.
 6. Viliuosi, kad mes visi prisitaikysime prie esamų sąlygų ir sąžiningai atliksime savo lituanistinės mokyklos pareigas – tiek aš tiek ir jūs.
 7. Linkiu, kad visi išliktume sveiki iki sugrįžimo į klases balandžio 18 dienos.

Mok. Juozas Polikaitis

jpolikaitis @aol.com

630-257-2022

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS

Mieli dešimtokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraštis.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo. Pavyzdžiui: Namų darbas Nr.2 yra užduotas vasario 8 dieną. Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 2019-2020 mokslo metu tvarkaraštis Maironio 10 A ir B klases dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS  

Mieli dešimtokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraščiai.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo.  Pavyzdžiui:  Namų darbas Nr.2  yra užduotas  vasario 8 dieną,  Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 22 dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS  

Mieli devintokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraščiai.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo.  Pavyzdžiui:  Namų darbas Nr.2  yra užduotas  vasario 8 dieną,  Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 22 dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.2019-2020 mokslo metu tvarkaraštis Maironio 9 A ir B klases

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

Pamokos tema:    Lietuvos Vyčiai

Mieli dešimtokai, praėjusį šeštadienį buvo pirmoji šių mokslo metų visuomenės mokslo pamoka.  Jos metu buvo išdalinti vadovėliai.  Vadovėlio gale yra namų darbų užduotys.  Namų darbai yra atliekami ant atskiro lapo, bet ne vadovėlyje.  Klausimai atsakomi pilnai, gražia lietuvių kalba, pilnais sakiniais ir tokia rašyba, kad mokytojas galėtų išskaityti.  Ateinančiam šeštadieniui reikia perskaityti pirmus šešis puslapius vadovėlyje ir atlikti pirmąjį namų darbą.  Namų darbą reikia įduoti šį šeštadienį, vasario 8 dieną.

 

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

 

Pamokos tema:  Tauta, tėvynė, emigracija, dvikalbystė…

Mieli devintokai, praėjusį šeštadienį buvo pirmoji visuomenės mokslo pamoka.  Jos metu buvo išdalinti vadovėliai.  Tų vadovėlių gale yra namų darbų užduotys.  Šiam šeštadieniui reikia perskaityti  vadovėlio pirmus tris puslapius ir atlikti pirmąjį namų darbą (gale vadovėlio).  Namų darbą  reikia įduoti šį šeštadienį, vasario 8 dieną.  Namų darbai atliekami ant atskiro lapo bet ne vadovėlyje.  Klausimus atsakyti pilnai ir taisyklinga lietuvių kalba bei pilnais sakiniais.  Rašyti taip, kad mokytojas galėtų išskaityti jūsų raštą.