2020 m. gruodžio 9 d.

Mieli tėveliai,

Gruodžio 11-12 d. ir gruodžio 18-19 d.

Dirbsime įprastai--PD-2 kl. klasėse ir namie, 3-10 kl. nuotoliniu būdu. 

Jeigu valdžios nurodymai keisis, skubiai pranešime.

Gruodžio 25-26 d. ir sausio 1-2 d.

Žiemos atostogos — pamokų NEBUS.

Sausio 8-9 d. ir toliau

Dirbsime įprastai--PD-2 kl. klasėse ir namie, 3-10 kl. nuotoliniu būdu. 

Jeigu valdžios nurodymai keisis, skubiai pranešime.

Šeimos šventėms artėjant ir orams atvėsus, primename MLM šeimoms laikytis paprasčiausių sveikatos nurodymų–dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir dažnai plautis rankas. Jeigu jūs ar jūsų vaikas/ai jaučiate nors mažiausius viruso simptomus, prašome į mokyklą neatvykti.

Keliaujančius svetur raginame gerai apsisaugoti ir taip pat apsaugoti mus, čia likusius–karantinuokitės sugrįžę, jei tik įmanoma ar reikalinga.

 Pagarbiai,

MLM Administracija


December 9, 2020

Dear parents,

December 11-12 and December 18-19 

Students attend classes as usual--gr. PreK-2 in-person or remote, gr. 3-10 remote. 

If government health directives change, we will inform you promptly.

December 25-26 and January 1-2 

Winter break — NO SCHOOL

January 8-9 and further

Students attend classes as usual--gr. PreK-2 in-person or remote, gr. 3-10 remote. 

If government health directives change, we will inform you promptly. 

With the upcoming holidays and cooler weather, we remind our MLM families to please maintain basic health precautions–to wear masks, keep social distance, and wash hands often. To those considering travel, we urge you to keep yourselves safe and to also keep safe those left behind–please quarantine yourselves upon return, if at all possible or necessary.

Respectfully,

The MLM Administration


Naujienlaiškis 2020.11.19

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija