9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas

 

Pamokos tema:  Tauta, tėvynė, emigracija, dvikalbystė…

Mieli devintokai, praėjusį šeštadienį buvo pirmoji visuomenės mokslo pamoka.  Jos metu buvo išdalinti vadovėliai.  Tų vadovėlių gale yra namų darbų užduotys.  Šiam šeštadieniui reikia perskaityti  vadovėlio pirmus tris puslapius ir atlikti pirmąjį namų darbą (gale vadovėlio).  Namų darbą  reikia įduoti šį šeštadienį, vasario 8 dieną.  Namų darbai atliekami ant atskiro lapo bet ne vadovėlyje.  Klausimus atsakyti pilnai ir taisyklinga lietuvių kalba bei pilnais sakiniais.  Rašyti taip, kad mokytojas galėtų išskaityti jūsų raštą.