9 klasių Kovo 21d Istorijos užduotys

Šios savaitės skaitiniai nuo 224 psl skyrius Lietuvos diplomatinė tarnyba ir išeivija iki 234 psl VI skyriaus Dainuojanti revoliucija.

Prašau raštu atsakyti į klausimus raštu į mano emailą

adumasius@maironis.org

1. Kas buvo Lietuvos diplomatinės tarnybos šefai?  Iš kokių lėšų buvo išlaikyta Lietuvos diplomatinė tarnyba?

2. Išvardinkite bent 3 organizacijas veikusias išeivijoje? Galite naudotis ir p. J. Polikaičio duotą vadovėlį, ten rasite dar daugiau.

3. Kas buvo Romas Kalanta? Parašykite savo nuomonę, kuom jo auka buvo svarbi lietuvių savimonei/self—awareness?