9-30-2022 Namu Darbai pp. 133-137

  1.   Kodėl Vokietija spaudė Lietuvą su ją prisijungti, PP karui baigiant?
  2.  Palei gruodžio 11-tos 1917 m. rezoliuciją, kas būtų anuliuojama?.
  3. Kurią dieną/ metus Lietuva skelbė savo nepriklausomybę?
  4.  “…su kitomis valstybėmis galutinai nustatys __________, demokratiškai visų jos…”
  5. Ką Taryba priėmė lapkričio 2d, 1918 m?
  6. Kas buvo Lietuvos Tarybos prezidiumo prezidentas tuo metu?
  7. Kuris asmuo buvo kviestas suformuoti ministrų kabinetą? 
  8. Kuri grupė norėjo “išlaisvinti” Lietuva iš vokiečių “okupacijos”?
  9. Dėl ko Lietuva turėjo pasiskolint 100 mln markių iš Vokietijos 1918 m.?
  10. Kuriais metais JAV priėmė Lietuvos Nepriklausomybė skelbimą?