9-23-2022 Namu Darbai pp. 32 – 42

  1. 13-to amžiaus pabaigoje, koks vadovavimo reiškinys atsirado Lietuvoje?
  2. Kas yra diarchija ?
  3. Kokiu būdu Gediminas tarėsi su Popiežium ir laikė ryšius su kitom šalim?
  4. Kodėl Gediminas kvietė amatininkus, pirklius ir riterius gyventi Lietuvoje?
  5. Kokios sąlygos palengvino Lietuvai užkariauti Kijevo Rusijos žemes?
  6. Kuris priešas puolė Lietuvą maždaug 100 kartų 1345 – 1377 m. laikotarpyje?
  7. Kuriais metais Algirdas puolė Maskvą (3 atsakymai)? 
  8. Kas perėmė valdžia po Algirdo mirties 1377 m.?
  9. Koks buvo tikslas (rezultatas) 1385 m. Krėvos sutarties?
  10. Kuom žymūs 1387 metai Lietuvos istorijoje?