9-23-2022 Namu Darbai pp.128 – 132

  1. Kuris įvykis pradėjo Pirmąjį Pasaulinį Karą?
  2.  Gintarinė deklaraciją pareiškė, kad Lietuva norėtų gauti _________________.
  3. Kaip vadinosi vokiečių sudarytą karinė administracija?
  4.  Išvardink vieną būdą kaip Vokietija germanizavo okupuotą Lietuvą
  5. Vokietija ir Austrija imperatoriaus aktu siekė atkurti kurią valstybę?
  6. Kas įvyko (prasidėjo) Rusijoje vasario 23 d, 1917m.?
  7. Kokia buvo rugsėjo 18-22 Konferencijos pagrindinė rezoliucija?
  8. Antroji rezoliucijos dalis lietė valstybinius santykius su ___________________ 
  9. Kas buvo naujai įkurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas?
  10. Maždaug kiek lietuvių imigrantų gyveno JAV-e tuo metu?